România şi Arma Supremă

Lucian Cozma

 

CUPRINS

 

 

 

Cuvântul  editorului

3

Cuvântul  autorului

13

I. TERRA – UN CÂMP DE LUPTĂ

15

Războiul geofizic – bazat pe dezechilibre de mediu

15

Terra – o complexă uzină chimică

16

Dezastre „naturale” pe cale... chimică

17

Soarele – reactor termonuclear, Terra – sistem termodinamic

18

Încălzirea globală – provocată de... SUA şi URSS

20

Pământul – un imens magnet

22

Locuim pe... un „ou fără miez”

24

Miez fierbinte de-ar avea, Terra ar exploda !

26

Pământul – condensator electric şi arma seismică

29

Curenţii telurici – salvarea şi... distrugerea Omenirii

31

Mare înălţime, mare tensiune

34

Rezonanţa  Schumann

36

Alinierea din 21.12.2012 – altă frecvenţă cosmică

38

Terra – un câmp de luptă !

40

Apa – simbolul vieţii şi... drumul morţii

43

Litosfera – „focul Iadului” utilizat în luptă !

45

România – un teritoriu activ seismic uşor de activat...

46

Scoarţa terestră şi arma geofizică

48

Centrul Galaxiei – marea necunoscută

49

Marea Aliniere din decembrie 2012

51

Tehnologia călătoriilor interstelare există de 100 ani !

53

Reţeaua  Hartmann

54

Organismele – „bombardate” terestru şi cosmic

57

Arma geofizică produce... mutanţi şi distruge Terra !

60

Scopul armei geofizice – alterări ale echilibrului planetar...

62

Emisiile  radio – mai tari decât gloanţele !

63

Acţiunea radiaţiilor electromagnetice asupra organismului

67

Radiaţiile X – ca o lance...

68

Ozon – marele  apărător

68

Săgeţile infraroşii şi lumina ca o armă

70

Arma  psihotronică

71

Baza războiului geofizic

72

II. CÂMPUL  DE  LUPTĂ  GEOFIZIC

74

Factorii de mediu ca arme

74

Războiul Suprem – cu Arma Supremă

75

Războiul invizibil şi... exterminarea unui popor

77

România – atacată cu secete, inundaţii şi radiaţii

78

Armamentul geofizic de tip chimic – folosit în Vietnam

80

Ozonul – atacat de SUA din 1963...

81

Invenţii din secolul XIX pentru energia gratuită

82

Arme chimice pentru provocarea precipitaţiilor

88

Arme chimice pentru provocarea ceţei

90

Prima ploaie artificială – în 1931, în... România

93

Arme chimice pentru modificarea

 

        regimului termic al atmosferei

94

Ozonul – distrus de armele climaterice, nu de poluare...

96

Arma chimică anti-ozon

98

SUA produc încălzire globală din anii ’50 !

98

OZN-urile din Belgia erau... avioane americane

100

Arma sonică poate distruge orice !

101

Gogu Constantinescu – inventatorul sonicităţii

103

Tunul sonic şi Războiul Stelelor

105

Aplicaţiile armei sonice în războiul geofizic

108

Arma LASER de mare putere

110

Arma biologică şi organismele modificate genetic

113

Armele nenucleare cu puls electromagnetic (EMP)

115

Bomba cu microunde atacă România ! De la Răsărit...

116

Pentagonul nu se dă... rotund

118

Pulsul electromagnetic – marele... cercetaş

119

Adevărata tehnologie a armelor electronice –

 

       prezentată în premieră

119

Generatoarele de flux comprimat – cât 1.000 de fulgere !

121

Bombele HPM) – spaima aparaturii radio şi radar

123

Armele electronice de distrugere în masă

125

Tesla, Programul HAARP şi armele electromagnetice

129

Pulsul electromagnetic – invenţii de distrugere şi protecţie

131

Soluţii pentru protejarea României

135

Japonezii vor să refacă ce au distrus Marile Puteri...

135

De ce nu pot fi prevăzute cutremurele

137

III. ROMÂNIA  ÎN  RĂZBOIUL  GEOFIZIC

139

Ţarul n-a vrut Arma Supremă şi... a fost împuşcat

139

Nicolae Tesla – câteva mari invenţii

141

Ce ştia Tesla şi n-au înţeles mulţi...

142

Cum funcţionează suprema armă geofizică

144

Tunguska – „arma Tesla” în acţiune !

146

Arma climaterică loveşte (sistematic) România !

148

Ştefania Mărăcineanu a descoperit radioactivitatea

 

      iar soţii Curie au luat Premiul Nobel...

149

C. Văideanu lucra la arma geofizică...

 

       în timpul Primului Război Mondial

151

Invenţiile lui N. Moraru asigură independenţa României !

152

Cu viteza luminii, folosind... aer şi apă !!

155

România are arma geofizică din 1964 !

156

Baza teoretică a armei Tesla-Văideanu-Moraru

157

Fulgerul – 10.0000 C şi 30.000 km/h !

159

Aerul – un bun conducător de electricitate...

161

Norii – electrizaţi la... 30.000 Volţi/cm !!

163

Câmpul de luptă – atmosfera...

164

Globuri de foc cu energie de megatone

166

Istoria realizării armei geofizice în România

169

România poate fi... o  Mare Putere !

172

Propunerile autorului pentru o Unitate (101)

 

      de temut în lume

173

Gagarin – trimis în Cosmos de... N. Văideanu

174

N. Moraru şi... apa, cel mai bun combustibil

178

„Să trăiţi, dom’ colonel, vă pun coautor !”

178

România are, din 1971, vehicul aerospaţial pilotat...

180

Avion şi tancuri sovietice –

 

       volatilizate de Armata română în 1968 !

182

Foo-fighters – realizate în România în anii ’50 !

184

Spetznaz şi distrugerea Sistemului Naţional de Apărare

185