România Secretă

Lucian Cozma

 

CUPRINS

CUVÂNTUL  EDITORULUI                                                                                    3

CUVÂNTUL  AUTORULUI                                                                                     21

I. SECRETELE  TERREI                                                                                         29

Terra – misterul naşterii unei planete albastre                                                  29

Terra – ca o... minge de tenis?                                                                              30

De la „Planeta Apoasă” la Terra cu galerii subterane                                      32

Vulcanismul nu e provocat de un miez incandescent...                                   35

Vulcanismul – format în scoarţa Terrei                                                                37

Terra – un „ou” cu coaja de 200-3.000 km                                                          39

Pământul a avut altă orbită !                                                                                  41

Uriaşii trăiau alături de... dinozauri                                                                      42

Pământul nu poate fi... reactor termonuclear !                                                   44

Metoda Mărăcineanu pentru previzionarea cutremurelor                               46

Oceanul Planetar interior                                                                                       47

Activitatea vulcanică – între plăcile tectonice                                                     49

Mari galerii subterane de la Chişinău                                            

    până la Varna, prin Dobrogea !                                                                         50

Uscatul terestru şi „scuturile” sale                                                                        52

Ce ascunde Globul terestru                                                                                   54

Soarele, Uranus, Jupiter şi Neptun – „părinţii zeilor”                                        57

Lanţurile muntoase - traversate de mari canale subterane                             58

”Dorsala atlantică” – 80.000 km, mai mare ca Uscatul !!                                  60

În urmă cu 250.000.000 ani, Terra avea altă orbită !                                        61

II. ISTORIA  ROMÂNIEI  SECRETE                                                                      63

Munţii Carpaţi - formaţi pe fundul Oceanului ancestral                                   63

Canalele Dunăre - Marea Neagră şi Bâstroe –                             

    pentru întărirea tunelurilor subterane !                                                            65

Lanţul carpatic - 28% din suprafaţa şi... tunelurile Romîniei                           68

Cum s-au format şi „îmbogăţit” Carpaţii                                                               71

Vulcanii ne-au adus… aur, argint, izvoare minerale şi tuneluri                      72

Gheaţa – frate cu românul...                                                                                  73

Magma şi gheaţa lucrau subteran...                                                                     76

România – acum... 500.000.000 de ani                                                              77

Lacurile  Diavolului”                                                                                                81

Lacul Sf. Ana –  în craterul unui vulcan                                                               82

Cetăţile şi tunelurile dacilor de la lacul Sf. Ana                                                 83

Canalul ... Mehedinţi - Marea Neagră                                                                  84

Lacul Fără Fund” şi subteranele lui Vlad Ţepeş                                                85

Iezerele din Maramureş – ieşire la... Dunăre                                                     87

Triunghiul Bermudelor – explicaţia e simplă !                                                    88

Secretele „Lacurilor  Diavolului”                                                                           91

Carpaţii Orientali şi Meridionali –                                                    

    pe faliile a patru plăci tectonice !                                                                      92

Carpaţii şi Himalaya –                                                                   

    cele mai active reţele electrice subterane                                                      96

România subterană – o reţea imensă !                                                               98

Formarea munţilor – ce nu se învaţă la şcoală...                                               99

Râuri subterane de 130 km la 1.500 m adâncime !                                          103

III. ROMÂNIA  SECRETĂ                                                                                        106

Harta  României  Secrete                                                                                       106

Satu Mare – Câmpia Someşului – Tisa                                                               107

Munţii Maramureşului – Munţii Cernahora                                                         108

Munţii Cernahora – Podişul Sucevei                                                                   109

Podişul Bârladului – Republica Moldova                                                           110

Câmpia Lugojului – Dealurile Lipovei – Munţii Metaliferi                                111

Podişul Transilvaniei – Apusenii – Parângul şi Făgăraşul                              112

Munţii Bucegi – Munţii Buzăului – Carpaţii Orientali                                         113

Chişinău – Cahul – Delta Dunării                                                                        114

Cazanele – Dunărea – Munţii Mehedinţiului                                                     115

Câmpia Olteniei – cursurile Oltului şi Motrului                                                   117

Câmpia Vlăsiei – Bucureşti – Argedava                                                              118

Podişul Babadag – Dobrogea – ţărmul Mării Negre                                         119

IV. ATLANTIDA  ŞI... ROMÂNIA                                                                            121

Platon, Atlantida şi... evoluţia geologică a Terrei                                               121

Incaşii – urmaşii atlanţilor ?!                                                                                  122

Modelul Atlantida – la Sarmisegetuza...                                                              124

Strămoşii Omenirii – o civilizaţie veche de 200.000 ani ?!                              126

Dacia – zei, iniţiaţi şi arhive în munţi                                                                    127

Izvoarele Atlantidei – zona Mediteranei ?                                                          129

Dacia – baza atlanţilor şi izvorul civilizaţiei antice                                            130

Oamenii cu pielea... albastră din Maroc şi Anzi                                                 131

Thot era... Totul, Începătorul                                                                                  132

Thot avea pielea... albastră                                                                                   134

România – locuită de 2.000.000 ani                                                                    135

Enoh era... Atlas de la Olt                                                                                       136

Dacia – Ţara  Uriaşilor                                                                                            138

Egiptul Antic – colonizat din Dacia !                                                                     139

Amenajările subterane din România –                                                                140

Atlanţi, pelasgi, geto-daci, români – “filiera românească“                                141

Isaac Newton - alchimist,                                                       

    Giordano Bruno – acces la secretele Vaticanului                                         143

Atlantida  exoterică                                                                                                  144

Femeie cu bijuterii în urmă cu... 7.000.000 ani !!!                                              145

Hărţile unei lumi dispărute                                                                                     146

Atlantida, Hyperboreea şi obsesia occidentală                                                 148

America – populată... pe  Dorsala  Atlantică                                                      150

V. DACIA  ŞI  URIAŞII                                                                                             153

Dacia la 35.000 î.e.n. – calcule astronomice exacte !                                      153

Uriaşi de 5 m cu cranii ciudate                                                                              156

Straniul copil extraterestru de la Chihuahua                                                      157

Extraterestru de 5 ani – hidos dar... mai inteligent ca Einstein…                   159

Hidoasa creatură din Spaţiu se hrănea cu sânge ?!                                         162

Extratereştrilor le plac de mult pământenele…                                                  163

Romanizarea Daciei – un basm inventat de Vatican                                       165

Misteriosul Manuscris – creaţia lui Roger Bacon ?                                           169

Document straniu, istorie ocultă                                                                           171

Cuprinsul Manuscrisului Voynich – 262 pagini, 5 capitole                              172

Doua limbaje misterioase, acelaşi scris cursiv…                                              173

Harta civilizaţiilor inteligente din Galaxie –                                 

    realizată în secolul XVI !!                                                                                    174

Munca în zadar a specialiştilor în decriptare                                                      176

Manuscrisul Voynich – mesaj de la… civilizaţia anterioară ?                         178

Satelitul de Cristal – pe orbită înainte de „Sputnik 1”...                                    179

În 1978, SUA doreau interceptarea… unui satelit nazist !!                              182

Satelitul de Cristal – plasat de nazişti                                                        

    să păzească Luna de americani şi ruşi !!!                                                       183