Apocalipsa şi România

Florian Gârz

 

CUPRINS

                     

Cuvântul  editorului........................................................................................................ 5

Cuvânt  înainte............................................................................................................... 7

PARTEA  ÎNTÂI: CRONOLOGIA  UNEI  EPOCI  ABERANTE........................................... 11

I. DETURNAREA  ISTORIEI........................................................................................... 11

Pregătiri pentru Războiul Rece............................................................................. 11

Capcana  N.A.T.O............................................................................................... 15

Occident  fără  SUA............................................................................................ 17

Atomizare şi bipolaritate cu scântei...................................................................... 18

„Vulturul” Truman................................................................................................. 19

„Numai pentru ochi americani”.............................................................................. 20

R.F.G. – vârful de lance american........................................................................ 22

URSS voia în NATO !.......................................................................................... 24

Tratatul de la Varşovia şi...viclenia lui Dej............................................................. 25

Agitaţie  în „lagăr”............................................................................................... 27

„Criza Suezului” – un pericol...atomic.................................................................... 29

De Gaulle şi renaşterea Europei........................................................................... 30

II. „DESTINDERE” CU GLONŢ PE ŢEAVĂ..................................................................... 34

„Groparii” Castro şi Hruşciov............................................................................... 34

Războiul  din  Cer............................................................................................... 36

Bătălia  pentru  Berlin.......................................................................................... 37

„Criza  rachetelor”................................................................................................ 39

Arma nucleară – doar pentru „dulăi”...................................................................... 40

Desfiinţarea „echipei” J.F.K. - Hruşciov................................................................ 41

Globalizarea şi „pericolul chinez”.......................................................................... 42

Franţa umileşte NATO...de 1 aprilie...................................................................... 43

„Riposta Flexibilă” şi probleme greco-turcă.......................................................... 44

August 1968 – SUA „curtează” România............................................................... 46

Neproliferare nucleară...pentru „căţei”................................................................... 48

România şi pacea mondială................................................................................ 51

„Războiul de Yom Kippur” şi „arma petrolului”....................................................... 52

CIA – pe toate fronturile !.................................................................................... 53

Helsinki – Actul Final...al URSS........................................................................... 54

Europa se înarmează singură............................................................................... 55

III. DECĂDEREA  LUMII  COMUNISTE........................................................................... 56

Rachete pentru...securitatea Europei.................................................................... 56

Al Qaeda – creată de CIA.................................................................................... 58

Pregătiri pentru Noua Ordine Mondială................................................................. 59

Falimentul sovietic – o necunoscută pentru CIA !?................................................ 61

Gorbaciov – „omul cu pata” din Biblie ?............................................................... 63

„Frontul comunist” cedează................................................................................. 65

IV. COLAPSUL  UNUI  IMPERIU.................................................................................... 68

Cadourile lui Gorbaciov pentru NATO................................................................... 68

Anul  revoluţiilor.................................................................................................. 69

Yalta a murit, trăiască Malta !.............................................................................. 71

„Europenizarea Germaniei” sau „germanizarea Europei” ?....................................... 72

Imperiul  se  contractă......................................................................................... 74

N.A.T.O. refuză să moară.................................................................................... 75

Lovitura de stat cu efect invers: desfiinţarea URSS.............................................. 76

V. ELIBERAREA  EUROPEI........................................................................................... 78

Balcanii în flăcările NATO.................................................................................... 78

Imperiul moare dar nu se predă........................................................................... 79

„Yankee go home !”............................................................................................ 80

Atomizarea  Europei........................................................................................... 81

Parteneriatul pentru...Pacea Americii.................................................................... 81

Din nou la graniţele lui Petru cel Mare.................................................................. 83

VI. SURÂSUL  TERORIII................................................................................................ 84

Fiii Islamului lovesc............................................................................................. 84

Europa şi SUA – evoluţii paralele......................................................................... 84

NATO se extinde, Europa se întăreşte.................................................................. 86

„Avem bombe inteligente şi conducători tâmpiţi !”................................................ 87

NATO – agent al globalizării americane................................................................ 88

Războiul Europei cu SUA a început !................................................................... 89

„NATO va deveni o relicvă istorică”...................................................................... 90

11 septembrie – lovituri de...trilioane.................................................................... 91

„Afacerea  talibană”............................................................................................. 91

„Lărgire viguroasă” cu... „cei 7 pitici”.................................................................... 92

„Modelul Hitler” şi ocuparea Bagdadului............................................................... 94

Războiul din Irak a început...după 1 mai 2003....................................................... 94

„Al doilea Vietnam”............................................................................................. 95

PARTEA   A   DOUA: ROMÂNIA – UN  STAT  FALIMENTAR?......................................... 97

VII. DISTRUGEREA  „VECHII LUMI”............................................................................. 97

„Stăpânii Lumii” şi planurile lor............................................................................. 97

„Balcanizarea”  Terrei........................................................................................... 98

Grupurile etnice şi „conflictul între civilizaţii”........................................................ 100

Adevărata faţă a „Lumii civilizate”....................................................................... 100

G. W. Bush – un „preşedinte de război”.............................................................. 101

„Viesparul  irakian”............................................................................................ 102

Globalizare din eroare în eroare.......................................................................... 103

Întărirea apărării până la...distrugerea Terrei ?..................................................... 104

Excesul de putere – pericol fatal........................................................................ 105

Armele  securităţii............................................................................................. 106

„Pax Americana” – distrugere şi reconstrucţie..................................................... 107

Racolarea inteligenţelor – terorism de stat !........................................................ 108

VIII. BĂTĂLIA  PENTRU  EUROPA............................................................................... 109

Divizarea Europei – bucuria Casei Albe.............................................................. 109

NATO, UE şi pericolul extinderii forţate.............................................................. 109

România şi „capcana NATO”.............................................................................. 110

CIA  contra  UE................................................................................................. 111

Programul SUA pentru divizarea Europei............................................................ 112

Un mileniu de invazii occidentale........................................................................ 113

Religiile – arma americană................................................................................. 114

Victoria Islamului asupra catolicismului............................................................... 114

Religie sau dezvoltare ?.................................................................................... 115

„Terenul de golf”...cu pretenţii imperiale.............................................................. 116

NATO – în rolul „Axei de Fier” ?.......................................................................... 117

Reînvierea Austro-Ungariei şi „fracturarea” Europei.............................................. 119

Vise estice: democraţie şi prosperitate............................................................... 120

„Reforma a reuşit”: „cobaii” au sărăcit !............................................................... 121

Dezvoltare „prin simpatie”.................................................................................. 122

„Cortina  de  Aur”.............................................................................................. 123

IX. PE  CALEA  DEZASTRULUI................................................................................... 126

România – un stat falimentar?............................................................................ 126

România Mare – pierdută economic................................................................... 126

„Miracolul românesc” – nedorit de imperii........................................................... 128

Programul extern de falimentare........................................................................ 129

Reforma ca o pradă.......................................................................................... 130

Metode pentru falimentarea României................................................................ 130

Ceauşescu – împuşcat, acuzaţiile – nedovedite.................................................. 132

Cine plăteşte pentru falimentarea României ?...................................................... 133

Sergiu Nicolaescu şi „vicleanul dictator”............................................................. 134

„Analfabetul” care...scria Istoria.......................................................................... 135

„Subminată”, România era... „un miracol” !.......................................................... 136

Jaf cu...inteligenţă............................................................................................ 136

Mafiotul-ambasador  Kennedy........................................................................... 138

Crima organizată de stat şi... „privatizată”........................................................... 138

Fără crima organizată, ... FMI ar falimenta !!....................................................... 141

Pradă bogată în „Grădina Maicii Domnului”......................................................... 142

Loviluţia – un...jaf înarmat programat ?............................................................... 143

Atenţie la „mămăliga românească” !.................................................................... 143

Unde sunt... 27 miliarde dolari ?!........................................................................ 144

„Binefacerile” americane – faliment garantat !...................................................... 145

„Să nu stingi focul cu apa de departe...”............................................................. 146

X. SPIONAJUL  UNGAR  A.V.O. FACE  RAVAGII  ÎN  ROMÂNIA................................... 148

România – duşmanul nr.1 al Budapestei............................................................. 148

Planul de ocupare a Transilvaniei....................................................................... 149

„Seminarul de la Timişoara”: AVO, CIA, KGB...cu un popă în coadă..................... 149

NATO era pregătit să ocupe România !.............................................................. 150

„Moarte securiştilor !” – slogan inventat la Budapesta.......................................... 151

„Mâna Neagră” şi UDMR voiau guvern maghiar la Tg. Mureş................................ 152

Tentativa de lovitură de stat din 15 martie 1990................................................... 153

XI. TRANSILVANIA, O BĂTĂLIE PIERDUTĂ ?.............................................................. 155

Românii - toleranţi, România - neguvernată......................................................... 155

„Ciocnirea civilizaţiilor” şi „stafiile din Balcani”..................................................... 156

România – paradisul spionajului maghiar............................................................ 157

Guvernele României nu văd ce ştie...Terra ?!...................................................... 158

Cei mai civilizaţi şi...cei mai contestaţi !.............................................................. 159

Valurile  acţiunilor  antiromâneşti........................................................................ 160

„Urmează dezmembrarea României”. „Parlamentul ia act”..................................... 161

Tom Lantos – duşmanul României..................................................................... 161

UDMR ne vrea...stat federal în afara Europei...................................................... 162

Horthy - „democrat”, Antonescu - „fascist” !........................................................ 163

Marko Bela: „Dacoromânismul = fascism” !........................................................ 163

Acte de trădare tolerate „democratic”................................................................. 164

Poporul umilit de proprii guvernanţi.................................................................... 165

Nesupunere civică şi tabere paramilitare în... România, „sat fără câini”................. 166

Ce este şi ce face „Fundaţia Sörös”................................................................... 167

SRI  şi... „mănuşa  DIA”..................................................................................... 167

Fundaţiile din România patronate de CIA............................................................ 168

Sörös  – „un gangster ajutat de CIA”.................................................................. 169

„Fundaţia Sörös” şi...Adrian Năstase.................................................................. 170

Sörös sponsorizează „independenţa” Transilvaniei.............................................. 171

Ardealul e ... al Ungariei ?!................................................................................. 171

Trădare pe banii românilor................................................................................. 172

Concesiile PSD făcute UDMR – crime împotriva României !................................ 174

U.D.M.R. şi terorismul subteran......................................................................... 176

„Curăţirea etnică” prin ameninţări........................................................................ 177

Penetrarea instituţiilor statului............................................................................ 178

Ei nu se fac că lucrează.................................................................................... 179

„Deşteaptă-te, române, din somnul cel de moarte !”............................................ 180

Anexe.................................................................................................................................. 182

Bibliografie   selectivă................................................................................................ 184