Istoria Universală – vol. III

Diodor din Sicilia

 

Cuvântul  editorului.................................................................... 3

Cartea  a  IV-a

GRECIA   ANTICĂ – PRIMUL   HOLLYWOOD.............................. 9

Iason adusese lâna de aur dar nu mai avea familie !................. 10

Medeea – pregătirea  răzbunării............................................... 11

Unchiul asasin – omorât de propriile fiice................................. 12

Binefacerile se împărţeau pe Pământ...

       cu „o puternică oştire”...................................................... 13

Iason a neglijat-o pe Medeea................................................... 14

Eroii greci îşi omorau (des) copiii !.......................................... 15

Istoria şi geografia – haos grecesc total !................................ 16

Stăpânul lui Heracles – omorât de Heraclizi.............................. 18

Epopeea  Heraclizilor.............................................................. 18

Teseu – copia lui Heracles....................................................... 19

Pelasgii – anteriori  Potopului.................................................. 20

Zeii şi eroii greci – plini de „moralitate” !................................... 21

Fedra – o tragedie, societatea – o dramă................................. 23

Teseu – eroul... răpitor de minore............................................ 24

Edip – tragedie în stil grecesc................................................. 24

Fiii lui Edip continuă tragedia.................................................. 25

Epigonii – jefuitorii de cetăţi.................................................... 27

Eolienii – „întineriţi” de Diodor !................................................ 28

Poseidon prefera fecioarele.................................................... 29

Centaurii – născuţi... dintr-un nor.............................................. 30

Centauri + iepe = Hipocentauri................................................. 31

Asclepios – adversarul lui Hades............................................. 31

Grecii – născuţi de... Dunăre şi Tisa......................................... 32

Căsătorie... cu  mită................................................................ 33

Tantal din Paflagonia – spionul oamenilor la masa zeilor........... 34

„Cel mai bogat dintre muritori” era din Troia.............................. 35

Dedal – invidios pe inventatorul... strungului............................ 36

Minotaurul – fiul... reginei........................................................ 37

Dedal  în  Sicilia..................................................................... 38

Stăpânul Mării a murit... în baie................................................ 39

Zeus – crescut de Urse........................................................... 40

Albinăritul – inventat de fiul lui Apollo...................................... 41

Steaua nefastă Sirius şi tracul Dionysos.................................. 42

Enea, fiul  Afroditei................................................................. 43

Legenda lui Dafnis.................................................................. 44

Orion cel uriaş, cu măciuca de aramă....................................... 44

 

Cartea a V-a

„SCĂPĂRILE”  LUI  DIODOR.................................................... 46

Sfaturi de la Înţeleptul Diodor.................................................. 47

Grâul a apărut... în Sicilia lui Diodor......................................... 47

Peştii sacri ai Arthemisei......................................................... 48

Grâul a apărut... în Sicilia şi Grecia. Lui Diodor......................... 49

Fiica Demetrei – răpită de Pluton............................................. 50

Sicanii  şi  siculii..................................................................... 51

Insulele legate de vulcanul Etna............................................... 52

Eol  şi  Sicilia......................................................................... 53

Grecii – înduplecaţi... să ocupe Sicilia...................................... 53

Izvoarele termale de la Lipara.................................................. 54

„Insula  Oaselor”..................................................................... 55

Colonii feniciene în sudul Siciliei.............................................. 55

Bir în răşină, ceară şi miere pentru etrusci................................. 56

Corsica – dreptate şi omenie................................................... 57

Sardinia şi oamenii munţilor..................................................... 57

Cei din Baleare umblau goi şi iubeau femeile............................ 58

Mireasa se culcă cu nuntaşii. Ultimul - mirele............................ 60

Lăcaşul  zeilor........................................................................ 60

Gadeira şi Coloanele lui Hercule.............................................. 61

Britania lui Diodor – cât Europa !............................................. 62

Britanii mergeau în Galia... cu căruţele...................................... 63

Insula Şerpilor – mutată în Oceanul Atlantic.............................. 64

Galii – fiii  lui... Hercule........................................................... 65

Dunărea se varsă... în Ocean !................................................. 65

Troc galic: un sclav = un butoiaş de vin................................... 66

Celţii aveau mult aur dar iubeau banii....................................... 67

Galii – înalţi, blonzi, cu mustăţi lungi........................................ 67

Capetele duşmanilor – mândria galilor !.................................... 68

Galii purtau... iţari şi brăcinari.................................................. 69

Omorâţi... pentru a spune viitorul !........................................... 69

Femeile – frumoase, bărbaţii – homosexuali............................. 70

Celibatarii  şi... urinoterapia..................................................... 72

Lusitanii – cei mai viteji dintre... iberi........................................ 72

Pirineii – munţii de argint ?...................................................... 73

Iberia – ţara cuprului, aurului şi argintului.................................. 74

Şuruburile egiptene – inventate de... Arhimede......................... 75

Fenicienii – îmbogăţiţi de minele din Iberia............................... 76

Viaţa nefericită a barbarilor liguri.............................................. 77

La etrusci, şi sclavii erau bogaţi !............................................. 78

Arabia  Fericită....................................................................... 79

 

... era  în  Dacia !.................................................................... 80

Olimpul şi Tronul lui Uranos – Vârfu Omu................................. 81

Societate model pentru arieni şi esenieni.................................. 82

Patul de aur al zeului avea... 2,66 / 1,78 m !.............................. 83

Insula Samothrace – locuită înainte de Potop........................... 84

Dardanos – născut în Samothrace........................................... 85

Harmonia – nuntă cu muritori şi zei........................................... 86

Tracii Boreas şi Licurg............................................................. 87

Speriat de un vis, eroul Teseu şi-a cedat iubita......................... 88

Teseu, Ariadna şi Dionysos..................................................... 88

Nireus, fiul Aglaiei şi Insula Carpathos..................................... 89

Poseidon – crescut de vrăjitori

       ce-şi schimbau înfăţişarea................................................ 90

Cei Şapte Heliazi – planetele sistemului solar........................... 91

Grecii i-au învăţat pe egipteni... ce nu ştiau !............................ 92

Europa nu era în Insula Rhodos............................................... 93

Noi  tragedii  greceşti.............................................................. 94

Chersones – Fiii  Divini........................................................... 95

Pelasgii – alungaţi de greci din Tesalia..................................... 96

Apollo avea succes la muritoare.............................................. 96

Dactylii  idaici......................................................................... 97

Poveşti cu... turme de oi pe stâncile din Creta.......................... 99

Cronos şi Epoca de Aur.......................................................... 99

Primii locuitori ai Olimpului erau din Dacia.............................. 100

Copiii  lui  Cronos................................................................. 101

Poseidon – zeul marinarilor şi călăreţilor................................. 102

Zeus – născut în Creta, unde ningea abundent !...................... 103

Zeus  avea... şefi !................................................................ 104

C.Re.Ta – Cronos, Soarele Tatăl............................................ 105

Zeus Desăvârşitorul şi Atena Meşteşugara............................. 106

Asclepios era (şi) chirurg !..................................................... 107

Hermes  Lămuritorul.............................................................. 108

Cei  doi... Heracles............................................................... 109

Tracul  Orfeu – iniţiatorul  misteriilor....................................... 110

Cretanul Minos – fiul Europei................................................. 111

Radamant – Marele  Judecător.............................................. 112

Dorienii de la Capul Malea şi pelasgii din Creta....................... 112

Pelasgii erau în Argos înainte de Potop.................................. 113

Insulele  Fericite.................................................................... 115

Legenda antică a lăzii plutitoare............................................. 115

Epopeea Insulelor Ciclade..................................................... 116

 

Cartea a VI-a

DEZVĂLUIRILE  INTERZISE  ALE  LUI  EUHEMER.................. 117

Euhemer, Panchaia şi Uranos................................................ 117

Atena – născută de... Timiş................................................... 118

„Picus, numit Zeus” şi Dioscurii.............................................. 119

„Ticălosul” Sisif anunţa oamenilor ce le pregătesc zeii............. 120

Himera – o dihanie care sufla foc........................................... 121

Cartea a VII-a

ROMA – CREATĂ  DE  TRACI  ŞI  ETRUSCI............................ 123

Orfeu a scris „Despre Pietre”................................................. 123

Cel mai de preţ pentru Enea – bătrânul său tată...................... 124

Eusebiu, Cronica

Întemeierea Romei – întârziată 30 ani... de o scroafă............... 124

Pre-istoria troiană şi latină a Romei........................................ 125

Puterea lui Jupiter nu se discută !.......................................... 126

Rămăşiţe de la Diodor.......................................................... 127

8. Eusebiu, Cronica

Regii lacedemonienilor, din cărţile lui Diodor.......................... 128

11. Eusebiu. Cronica

Stăpânii  Mării....................................................................... 130

Pitia şi Licurg, prietenul lui Zeus............................................. 130

Rege al Argosului – prin... tragere la sorţi............................... 132

15. Eusebiu, Cronica

Macedonia – 24 de regi de la... Heracles la Alexandru............. 132

Cartea  a VIII-a

ROMA  ŞI ORACOLUL DE LA DELPHI..................................... 134

Rheea Silva – greu de atins................................................... 134

Remus – omorât de... un cetăţean cu hârleţ............................ 135

Poveste cu boi şi spartani..................................................... 136

Diverse cu Agatocle, fecioare şi... homosexuali..................... 136

Cine e mai viteaz ?................................................................ 138

Mânia Nemuritorilor este veşnică............................................ 140

„Întemeiază Crotona ca să ai copii !”....................................... 141

Sibariţii şi milesienii – viaţă de huzur...................................... 142

„Dragostea grecească” a salvat Sparta................................... 143

Sfaturile  Pitiei...................................................................... 143

Cum au ajuns duşmani... latinii şi romanii............................... 144

Grecii – conduşi de... Oracolul din Delphi............................... 145

Cartea  a IX-a

„CEI  7  ÎNŢELEPŢI”............................................................... 147

Cresus – salvat pe rug de... Solon......................................... 147

Solon: „Apollo – zeul cel mai înţelept”.................................... 148

Cel mai cuminte elen trăia pe Muntele Oiţa.............................. 149

„Prin căsătorie, femeile aduc nenorociri”................................. 150

Egalitatea, mai bună ca toate !.............................................. 151

Prostul dacă nu-i fudul.......................................................... 153

Moş Solon – în armură... antidictatură.................................... 154

Mezii  şi  perşii...................................................................... 155

„Animalele sălbatice – cele mai drepte şi înţelepte fiinţe”......... 156

Cresus nu era cel mai fericit om............................................. 157

Cresus – învins de „catârul” Cyrus.......................................... 158

În Lidia, perşii îl jefuiau pe... Cyrus......................................... 159

„Cei ce ne iubesc nu se pedepsesc !”..................................... 160

Cartea  a X-a

PITAGORA – PREDECESORUL LUI... IISUS............................ 162

Pitagora – predecesorul lui... Iisus......................................... 162

„Fraţii”  pitagoreici................................................................. 163

Pitagora luptase la Troia !...................................................... 164

Fără jurăminte şi... femei....................................................... 165

Philosophia – „iubirea de înţelepciune”................................... 166

Neghiobia  atotputernicilor..................................................... 168

Povestiri  cu  tirani................................................................ 169

Terra – pohta lui Darius......................................................... 170

Schimbarea regelui, bucuria nebunului.................................... 171

Povestiri cu greci şi perşi...................................................... 173

Templele zeilor nu pot fi profanate......................................... 175

Cine-i judecă pe judecători ? Cine vine la putere !................... 176

Gloria – o răsplată mai mare decât banul................................ 177

Fragmente despre care nu se ştie de unde sunt......................... 178

ANEXE....................................................................................... 179