Turnul Babel – vol. II

col.(r) Florian Gârz

 

CUPRINS

 

 

Capitol introductiv

SPION ÎN CĂUTAREA ADEVĂRULUI                                           5

      Col. Gh. Botezatu – un as al spionajului                                   5

      Cele 10 Porunci ale spionului militar                                         6

      A 9-a Poruncă: „Să nu minţi !”                                                 7

      Spionii nu sunt asasini, nici James Bond !                               8

      România – sabotată de… guvernanţi                                        9

      Dezinformarea – armă de nimicire în masă !                             10

I. S.U.A. – ULTIMUL  IMPERIU                                                    11

      Principiul Yalta: „la cât poţi !”                                                   11

      Ruşii au luptat, americanii au câştigat !...                                 12

      Americanizarea prin „cultura hot-dog”                                       14

      Planul Marshall” – binefacerea… pentru SUA                            14

      Imperiul prin invitaţie” - generozitatea yankeilor                          15

      URSS n-a tolerat primirea Germaniei în NATO                          16

      Occidentul a pierdut coloniile cu... sprijinul SUA                       17

      Imperiul Britanic – preluat de SUA şi URSS                              18

      De la “lagărul socialist” la “Imperiul Gazprom”                           19

      Dolarul – marele creditor al SUA                                              20

      Americanii se cred „popor ales” !                                             21

      Războaiele din Coreea şi Georgia – diversiuni americane           22

      Washingtonul irită Moscova şi Beijing                                      23

II. N.A.T.O.  ŞI  IMPERIUL  AMERICAN  ÎN  EUROPA                  25

      Londra – capitala  SUA ?!                                                       25

      Americanizarea prin NATO şi „liantul” comunist                         25

      Rusia – îngrădită de SUA dar... „expansionistă”                        27

      NATO - o creaţie iudaică                                                         27

      Washington N-A TOlănit destul România?                                28

      NATO – o Alianţă pentru anglo-saxoni                                      29

      NATO, UE şi... cele „12 triburi ale lui Israel”                             31

      Alianţele nu sunt pentru „căţei” !                                              32

      Comunismul – motiv pentru „îngrădirea” Rusiei                         33

      Tehnica americană de a crea şi folosi crizele internaţionale        34

      Exagerarea pericolelor – arma „Imperiului democratic”               35

      Războiul din Coreea – pentru... ocuparea Europei                      36

      Decolonizarea Europei de Vest                                                37

      Americanizarea  Europei  de  Est                                             37

      Urmează Iranul şi Coreea de Nord ?                                         39

      Pretextul potrivit la momentul dorit...                                        40

      Complexul militar american vrea războaie şi comenzi !               40

III. FAŢA  NEVĂZUTĂ  A  N.A.T.O.                                              42

      A câştigat cineva Războiul rece ?!                                           42

      Eroarea  NATO”                                                                     43

      NATO şi-a atins scopul – a devenit inutil”                                 44

      Noului NATO îi lipsesc fundamentele legale”                            45

      NATO trebuie să dispară din Europa !”                                     46

      NATO – salvat de războaiele din Jugoslavia !?                         48

      România – sluga perfectă în „casa NATO” !...                           49

      Alianţa ilegală de expansiune şi agresiune colectivă                  49

      17.000 miliarde dolari – paguba NATO !!                                  51

      SUA şi rezistenţa tacită a Europei de Vest                               52

      Divizarea Germaniei – pentru americanizarea Occidentului         53

      Alianţa Nord-Atlantică se vrea... balon !                                   54

      Tortul Ucraina” şi... al treilea război mondial                              54

      Misiunea NATO – debuşeu pentru Complexul militar american   56

      Al II-lea Război Mondial a salvat capitalismul !                         56

IV. NATO  –  “MINA  DE  AUR”  A  S.U.A.                                     58

      SUA nu mai spionează,                                                          58

      Logistica  NATO                                                                    59

      F-16, tehnică „de ultimă oră”... din 1975                                   60

      Eurofregata” nu dă şpagă...                                                     60

      Eurofregata” nu dă şpagă...                                                     60

      Lărgirea NATO – „gheşeft” de 150 md. dolari pentru SUA...        61

      Infrastructura NATO – o moştenire grea...                                62

      Salvarea capitalismului – un nou război mondial !?                    64

      Industria de apărare a României – distrusă de SUA !                 64

      Exportul de armament al României –                                         

          numai cu aprobare de la Washington !!                                 65

      Standardizarea NATO – în folos american                                66

      Înarmarea nucleară – doar pentru „dulăi”…                                67

      Securitate... fără  suveranitate                                                68

      Listele  negre“ care au divizat Europa                                       69

      Cercetarea occidentală – dirijată de americani                          71

      Sputnikul” – un succes... american !                                        72

      140.000 de savanţi –  racolaţi de SUA prin NATO...                  73

      Conferinţele ştiinţifice NATO – bucuria spionilor !                      74

      Debarcarea lui Ceauşescu se pregătea din 1984 !                     76

      Loviluţia a adus... „moartea” inteligenţei româneşti                    77

      România – noul dominion american !                                        78

      Europa de Est – înfrântă... prin intrarea în NATO !                    79

      NATO – Alianţa pentru Occident                                              80

      Apocalipsa a început în Vest...                                               82

 

V. IMPERIUL  CONTRAATACĂ ... ÎN  ZADAR                               83

      ONU ŞI UE trebuiau să fie „americane”...                                 83

      Perfidul Albion” – păcălit de „Unchiul Sam”                               84

      64 rachete americane =  Tunelul Mânecii = 15 md. dolari           85

      Nereprezentativul” de Gaulle – coşmarul anglosaxonilor             86

      Franţa a revenit ca Mare Putere... călare pe arma atomică        87

      Arogantul” de Gaulle şi „copiii” săi "Inflexibilul" şi "Triumfalul":    88

      Iarna nu-i ca vara, nici Băsescu ca de Gaulle...                        89

      Francezii n-auziseră de NATO, de Gaulle de SUA...                  90

      Germania - „cu capul la pământ”, – Britania cu "calul troian"      91

      Filiera franceză” pentru eliberarea Europei                                92

      Calul troian” – ţinut la poarta Europei                                        93

      Modelul românesc” cu victime... americane                              94

      Ţeapa Paris - Berlin” contra „Axa Washington - Londra”             95

      Atac european la „zeul dolar” !                                                 97

      Germania – umilită de anglo-saxoni                                          98

      Occidentul aştepta invazia din Cehoslovacia...                         99

      SUA ofereau ajutor militar României                                                                

            prin translatorul Florian Gârz...                                           100

      Jos colonialismul european, sus capitalismul american !           101

      Guvernanţi, învăţaţi de la Norvegia !                                        102

      NATO nu contează, Israelul să trăiască !”                                103

      Luptând cu „bastarzii”, Nixon a pregătit falimentul SUA !            104

      Criza americană din 1973-75                                                   105

      NATO lupta cu Eurocomunismul şi... Germania                        106

      Războiul împotriva terorismului – o nouă producţie Hollzwood     108

      Războiul Stelelor s-a mutat în Europa !                                    109

      Băsescu vrea să fie mare. Ţintă pentru rachetele ruse...           110

      Cruciada anticomunistă” – cu gaz rusesc...                              111

      Comunismul n-a fost udat la timp şi s-a ofilit...                         112

VI. CREŞTEREA  ŞI  DESCREŞTEREA IMPERIULUI AMERICAN

      Dolarul – mai periculos ca URSS...                                          114

      Gorbaciov – agentul  Occidentului                                           115

      Fascismul şi războaiele... salvează capitalismul !                     116

      Scopurile „revoluţiei europene” din 1989                                   117

      Pionul” Germania – noua „locomotivă” a Europei                       118

      Ocuparea Irakului – programată din… 1967                               119

      Noua Ordine Mondială – dominaţia SUA asupra Lumii               120

      Americanii se cred stăpânii Terrei                                            121

      SUA  şi... „rolul civilizator al colonialismului”                             122

      Marea Democratizare” din Afganistan, Irak şi Guantanamo         122

      Saddam se pregătea... să ocupe SUA ?!!                                 124

      Tratatele nu sunt pentru „popoarele alese”...                             125

      Încalzire globală cu bunăstare americană                                 126

      Occidentul – salvat  de... socialism ?                                      127

      Europa de Vest – groparul NATO                                             128

      România e de mult în Europa. Cea săracă...                             130

      Criza valorilor occidentale                                                       131

      O lume mai bună nu se impune prin războaie !                          132

      O lume mai bună nu se impune prin războaie !                          132

      Cele patru crize mondiale                                                        133

      Triumfalismul american şi colapsul economic                           134

      Semnele  declinului  SUA                                                       135

      Maladia  „imperiului  supraextins”                                             136

      Marea Democraţie” – „teroarea lumii libere”                               137

      Militarizare exagerată... pentru declinul SUA                             138

      Faliment, divizare, izolare                                                        138

VII. VIITORUL – CA  UN... TURN  BABEL                                     140

      Înarmaţi pînă în dinţi, cu buzunarele goale...                             140

      De la anti– la post-americanism                                               141

      Statele Unite – cel mai mare terorist !                                      142

      Naţionalism în SUA, globalizare pentru „restul lumii”…               143

      Globalizarea – un bumerang împotriva Americii !                       144

      Modelul american” – creat prin „furtul de creiere”                       145

      Naşterea  Lumii  multipolare                                                    146

      Războaiele burilor şi din Irak –

           declinul dominaţiei anglo-saxone                                         146

      Viitor sumbru pentru Uniunea Europeană ?                               147

      Prăbuşirea dolarului – falimentul SUA !                                    148

      America – sancţiuni pentru jumătate din Omenire...                   149

      Cursa giganţilor: China, India şi...                                            150

      Trezirea Marelui Dragon – China în Reformă                             151

      Beijing – modernizat de… Albert Speer                                    151

      Marele Dragon munceşte cu buzunarele pline...                        152

      Secretul Chinei: a refuzat „terapia de şoc”...                             153

      Modelul românesc” de falimentare a ţării                                  154

      Individualismul occidental şi colectivismul asiatic                     155

      Modelul occidental” – bogăţie pentru... bogaţi                           156

      China – o Mare Putere paşnică                                                157

      Africa  învaţă... chineza                                                          158

      China sapă la temeliile Imperiului american                              159

       India – noua Mare Putere                                                       160

      Modelul indian – corupţie şi magnaţi patrioţi                              161

      China şi India – diferenţe şi asemănări                                     162

      Arma atomică nu e pentru toată lumea !                                   163

      Arsenalul nuclear al Indiei                                                       164

      India – 17 limbi şi 22.000 de dialecte !!                                    164

      Imperiile se prăbuşesc economic...                                          165

      Va depăşi China economia SUA ?                                           166

      Tehnologiile de vârf – salvarea SUA                                        166

      Americanii se vor prima „naţiune universală”                             167

      Bazele americane costă 130 miliarde dolari anual !                    168

      Războiul antiterorist” – 1.000 md dolari ! Degeaba...                  169

      Criza din 2008 – „pregătită” cu... 20 trilioane dolari datorii           169

      Vinerea Neagră” de pe Wall Street                                           170

      Marea Finanţă – salvată tot de „stupid people”...                       171

      Criza din 2008 – provocată pentru salvarea SUA !?                   172

      Capitalismul se „autoreglează”... prin intervenţia statului            173

      Ieşirea din criză – prin atacarea Iranului ?                                 174

BIBLIOGRAFIE  SELECTIVA                                                       175

ANEXE                                                                                       176