Invazia Extraterestră – vol. II

Liviu Predescu

 

CUPRINS

 

 

I. OZN – SECRETUL  SUPREM ..............................................................

3

 

„Armele secrete” din 1942-43 – insensibile la bombardamente ! ........

3

 

Angleton – 1.000 de spioni capturaţi ...................................................

4

 

„Farfuriile” – atrase de exploziile de la Hiroshima şi Nagasaki ............

5

 

Avertisment pentru noul preşedinte, Eisenhower ................................

6

 

Ascundeţi observaţiile sau ridiculizaţi martorul !” .................................

7

 

Extratereştrii cunoşteau toatǎ „filiera atomicǎ” a SUA .........................

8

 

Ordin de la CIA: „Ascundeţi fenomenul OZN !” ...................................

9

 

În 1950, OZN – mai secrete ca bomba cu hidrogen ............................

10

 

ET, Stalin şi Andropov .........................................................................

11

 

Gagarin a vorbit şi a murit ...................................................................

12

 

Churchill – prea... mic pentru „secretul OZN” ......................................

14

 

Biroul Personal de la CIA – spaima agenţilor KGB ..............................

15

 

„Urmǎtorul rǎzboi va fi unul interplanetar !” .........................................

17

 

De la „Blue Book” la „Majesty -12” .......................................................

17

 

„Nici guvernul nu ştie ce ştie şi ce nu ...” .............................................

18

 

„Programul OZN” al CIA – de nepǎtruns pentru KGB .........................

19

 

Spionaj american... în forma de farfurie ..............................................

20

 

Marilyn Monroe aflase prea multe... despre OZN ................................

22

 

„Suntem împotriva societǎţilor secrete” (JFK) .....................................

24

 

Ultima Directivǎ JFK – dezvǎluirea secretului OZN ! ...........................

24

 

Înţelegere Kennedy - Hruşciov în „problema OZN” ............................

25

 

Clasificarea Hynek ...............................................................................

27

 

Alţi ufologi, alte clasificǎri ....................................................................

28

 

Omuleţii cenuşii – portretul robot .........................................................

29

II. CERUL – PLIN DE „FARFURII” ...........................................................

31

 

OZN - ul a fugit de rachete cu 10 Mach ! .............................................

31

 

„Swissair” – preferatǎ de... OZN ..........................................................

32

 

„Farfuriile” şi „globurile” au chef de joacǎ ............................................

33

 

„Pastila zburǎtoare” era... un robot ? ...................................................

34

 

Catastrofa din Ucraina – provocatǎ de... o sferǎ .................................

36

 

Armata mexicanǎ... nu ascunde OZN-uri ............................................

36

 

Avion urmǎrit de OZN-uri vizibile doar în infraroşu ..............................

38

 

Extratereştrii şi „o ramurǎ a guvernului” ştiu tot ! .................................

39

 

ET are douǎ pasiuni: atomul şi stadionul .............................................

40

 

Dezastrul de la Cernobâl – redus de un OZN ! ...................................

41

 

„Persoane din trei ţǎri s-au întâlnit cu ET” ...........................................

42

 

„Aceste entitǎţi pot sǎ aparǎ şi sǎ disparǎ, dupǎ dorinţǎ” ...................

43

III. SFIDAREA  EXTRATERESTRǍ ..........................................................

46

 

Atenţie: OZN-urile „înghit” avioane !! ...................................................

46

 

Conflictul din Vietnam – film de rǎzboi pentru ET ? .............................

47

 

Americanii şi vietnamezii luptau împreunǎ împotriva OZN-urilor .........

48

 

Rachetele de luptǎ americane – „dresate” de extratereştri ! ...............

48

 

Sfidarea  extraterestrǎ .........................................................................

50

 

OZN-urile pot provoca un rǎzboi nuclear ruso-american !! ..................

50

 

Exerciţiile militare – pasiunea extratereştrilor ......................................

52

 

„Ce vedeţi nu e adevǎrat !...” ...............................................................

53

 

„Criza din Cipru” – urmǎritǎ de un OZN (doborât de URSS?) .............

54

 

Triunghiul zburǎtor din Anglia ..............................................................

56

 

„Omuleţii” îşi reparau nava, militarii îi deranjau ...................................

56

 

ET – interesaţi de experienţele militare,

     armata britanicǎ îi ignorǎ ................................................................

 

57

 

35 de OZN-uri defilau pe cerul Angliei ! ...............................................

58

IV. „EXTRATERESTRUL ESTE FRATELE MEU” ...................................

60

 

„Fratele extraterestru – parte a Creaţiei” .............................................

60

 

„Îi vom întreba dacǎ ştiu Cele 10 Porunci...” .......................................

62

 

Vaticanul a ajuns la... 5 miliarde ani-luminǎ în Univers ! .....................

62

 

„S-ar putea sǎ fie mai religioşi decât noi” ............................................

63

 

În 1561, discuri şi sfere ieşeau din cilindri

     şi se luptau între ele .......................................................................

 

64

 

Vaticanul vrea sǎ-i creştineze pe extratereştri ! ..................................

66

 

„Universul nu este infinit” .....................................................................

67

 

„Pe El îl vom boteza cu amoniac !” ......................................................

68

 

Extratereştrii – „o curiozitate din plictis” ...............................................

69

 

Iisus Christos – „ridicat la cer”... de extratereştri ?! .............................

70

 

„Sputnik” – pictat în biserici în secolul  XVI !! ......................................

71

V. AREA 51 ŞI INVAZIA EXTRATERESTRǍ ...........................................

74

 

OZN-ul „capturat de Air Force” a devenit... balon meteo ! ...................

74

 

Roswell – patru omuleţi în costume gri ................................................

75

 

Camera Albastrǎ – marele secret al SUA ............................................

76

 

Roswell şi saltul tehnologic american ..................................................

77

 

„Dosarul Roswell” – dispǎrut farǎ urmǎ ! .............................................

78

 

„Scafandrii” sudau la o sferǎ de 10 m ..................................................

78

 

Nu aveau nevoie de ajutor ...................................................................

79

 

Costumele din 1950 – revǎzute la aselenizarea „Apollo” ! ..................

81

 

Dacǎ e triunghi e Belgia ......................................................................

82

 

„Oul” zburǎtor – însoţit de un elicopter negru ......................................

84

 

„Oamenii în Negru” apar întotdeauna la timp ......................................

84

 

„Costum negru, larg şi neîngrijit, 1.80 m, slab, ten gǎlbui” ..................

85

 

„Oamenii în Negru” sunt... reptilieni ! ...................................................

86

 

Area 51 – cât Elveţia... dar nu existǎ ...................................................

88

 

Atenţie, vǎ filmeazǎ cactuşii ! ..............................................................

89

 

Locuri în care „nu existǎ drepturi constituţionale” ................................

90

 

„Proiectele negre” şi „Autostrada extraterestrǎ” ..................................

90

 

1.000 de savanţi, nu se ştie câţi „dispǎruţi” .........................................

91

 

„Într-un hangar de la Area 51 pot intra 100 de Boeing 747” ! ..............

92

 

Angajaţii n-au drepturi... pentru cǎ nu existǎ !!! ...................................

93

 

Clinton nu voia buletine medicale cu... radiaţii extraterestre ...............

94

 

În 1988, SUA cercetau 9 OZN-uri ........................................................

95

 

Vizite de 10.000 ani, contact oficial cu SUA ........................................

96

 

„OZN-urile triunghiulare” – americano-extraterestre ............................

97

 

Extratereştrii râd de Einstein ! .............................................................

99

 

„Omuleţii cenuşii” au „curǎţat” Delta Force ! ....................................

100

 

Proiecte secrete la 1.000 m adâncime .............................................

101

 

SUA deţin tehnologie extraterestrǎ din 1950 ! ..................................

102

 

Existenţa lui Bob Lazar – „ştearsǎ” de guvern ! ................................

103

 

„Rǎzboiul Stelelor” – distractiv în Area 51 ........................................

104

 

Cum funcţioneazǎ şi devin invizibile OZN-urile ................................

106

 

Bǎnuieli nemeritate – Lazar nu era Adamsky ...................................

108

 

Terra – vizitatǎ de 4 rase de extratereştri .........................................

110

 

„Extratereştrii semǎnau cu unele insecte !” ......................................

110

 

Convenţia SUA – ET .........................................................................

111

 

În 1953, „omuleţii gri” îşi prezentau nava în SUA !............................

112

 

OZN-urile americane zboarǎ... cu vitezǎ supraluminicǎ !! ................

113

 

Fǎrǎ organe sexuale, sentimente

     şi în prag de dispariţie ca specie .................................................

 

114

 

SUA-ET – acord pentru... rǎpirea oamenilor ! ..................................

115

 

Mii de extratereştri fac experimente sinistre în SUA !!! .....................

115

 

Rǎzboiul Stelelor – împotriva extratereştrilor ....................................

116

 

Din 1971, Acord SUA – URSS contra ET ! .......................................

117

 

Area 51, ET, teleportarea, cǎlǎtoria în timp ......................................

117

 

G.W. Bush a pus lacǎt pe... deşertul Nevada ...................................

119

 

În „Zona subacvaticǎ 51”, curioşii mor repede ..................................

120

VI. REVENIREA ZEILOR ÎN ROMÂNIA  ...............................................

122

 

Extratereştrii protejeazǎ România ? .................................................

122

 

„Czul Bâlea-Lac” – „dracul” de 2,5 m ...............................................

123

 

Cap imens, trei ochi triunghiulari, urechi verticale ............................

129

 

Monştrii i-au transmis concepte şi mesaje telepatice .......................

130

 

Cazurile Bâlea Lac şi Marzano – aceiaşi „draci” ? ...........................

132

 

Parada din 23 august 1984 – admiratǎ de un OZN ..........................

133

 

„Balonul meteo” zbura cu... 12.000 km/h .........................................

134

 

Cine a vǎzut „balonul” a murit ! ........................................................

136

 

Piloţii români şi colegii lor din Cosmos .............................................

137

 

OZN de 1,5 km deasupra Sofiei .......................................................

139

 

Escadrila extraterestrǎ nu voia sǎ-l „debarce” pe Ceauşescu ..........

140

 

Pǎrintele Cleopa şi extraterestrul înalt .............................................

141

 

Cilindrul de 180 m a lǎsat în întuneric sud-estul României ! ............

142

 

Cazul straniu din Retezat .................................................................

144

 

Urmǎriţi de o luminǎ în formǎ de om sau de inimǎ ! .........................

145

 

Orarul unei catastrofe aviatice neobişnuite ......................................

146

 

Avionul sigur, pilotul experimentat, chemat din concediu .................

148

 

„A fost omorât, ştia multe de la Revoluţie” .......................................

149

 

„Dezorientaţi de un OZN !” ...............................................................

150

 

„Aeronava n-a fost lovitǎ de o rachetǎ...” .........................................

151

 

„Cutia neagrǎ” – top secret. De ce ?! ...............................................

151

 

România, atenţie la OZN-uri ! ...........................................................

153

 

Pilotul – salvat de... soţie ..................................................................

154

 

„Cazul Mitricǎ” – studiat la universitǎţi celebre .................................

155

 

Armata românǎ – neinteresatǎ de OZN-uri ......................................

157

 

„Cazul Mitricǎ” – elemente suspecte ................................................

158

 

Mitricǎ – salvat, cazul – înmormântat ...............................................

160

 

Explozie nuclearǎ pictatǎ

     În biserica din Lǎpuşnic (Hd.) la 1800 !! ......................................

 

161

 

Lǎpuşnic – salvat de ciumǎ de... un extraterestru ............................

162

Bibliografie ............................................................................................

164

Anexe .....................................................................................................

169