România şi Arma Supremă - vol. II

Lucian Cozma

 

CUPRINS

Cuvânt  înainte                                                                         3

Sursele  de  informaţii                                                               12

I. CÂMPUL  DE  LUPTĂ  GEOFIZIC                                          17

Ce nu vedeţi e adevărat !                                                          17

Mattews şi „raza morţii“                                                             18

Inventatorii – în luptă cu impostorii… de grad înalt                      20

Invenţiile – ascunse, inventatorul - mort prin infarct…                  21

Oculta ascunde invenţii colosale !!                                             23

Tunul cu unde radio – invenţie C. Văideanu                                24

Experimentatorii  Razei  Morţii...                                                26

Poarta spre alte lumi - deschisă în România                               30

România - ţinta ideală pentru arma seismică !                             31

Descrierea  Armei  Geofizice                                                     33

Arma Tesla-Moraru - Arma Universală                                        39

În 1967, România putea doborî... sateliţi  !!                                 40

Invenţiile lui Tesla - perfecţionate de români                               41

„Războiul Stelelor“ - o armă românească !                                   43

Moartea invadatorilor - din „Bucegi“ şi „Carpaţi“...                        45

Arma Supremă valorează... cât  NATO                                       49

Invazia sovietică din 1968 - volatilizată de Arma Supremă !          51

Arma Supremă în acţiune                                                          52

Secretele armei secrete...                                                         54

Arma geofizică a împlinit un secol...                                           55

Arma atomică – o inutilitate. Scumpă ...                                     57

Efectele  armei  geofizice                                                          60

„Bomba cu praf“                                                                       62

Avioanele invizibile şi... H. Coandă                                            64

Tehnica... Omului  Invizibil                                                        66

Avioanele de tip „stealth“                                                           71

Avioanele hipersonice militare                                                   72

„Farfuriile zburătoare“ – vehicule aerospaţiale MHD                      74

Protecţia împotriva aparatelor „stealth“                                       77

Programul HAARP nu e armă geofizică...                                   79

Criza energetică - rezolvată de invenţiile românilor                       81

Tesla – invenţiile  secretizate                                                    83

Armamentul antipersonal de mare eficacitate                              85

Mijloace de luptă dispersante                                                    86

II. BĂTĂLII PE CÂMPUL DE LUPTĂ GEOFIZIC                         90

Natura chemată în luptă !                                                          90

Fulgerele globulare - model pentru arma geofizică                        92

Marea Neagră – sursă energetică şi... bombă                             94

Pericolul total - Insula Şerpilor !                                                 95

Atmosfera şi relieful - arme mortale                                            96

Insula Şerpilor şi Marea Neagră - zone ideale !                            97

Evoluţia „câmpului de luptă” în istorie...                                      99

Arma geofizică topeşte „gheaţa veşnică“...                                 101

Ciclurile terestre de lungă durată                                                102

Mayaşii ar râde de „savanţii“ noştri...                                          104

Stratul de ozon – scut şi armă de temut                                     105

Soarele - prieten sau duşman ?                                                 107

Apa ca o armă !                                                                       109

Adevărul despre anul 2012   nici un pericol !                               110

Seniorii Negri ne vor ignoranţi şi supuşi                                      113

Organizarea  Universului                                                           114

ADN - „macheta“ Universului iniţial                                             115

Sistemul solar - plin de viaţă !                                                   117

„Supa primordială“ - în tot sistemul solar                                     119

Paleozoicul – momentul saltului neaşteptat                                 120

Formarea Universului – încă o enigmă                                        121

Materia neagră şi „găurile“                                                         123

Galaxia şi... anul 2012                                                              125

Pământul  este... gol !                                                              128

Armamentul geofizic modern - Arma Zeilor !                                131

Istoria secretă – numai pentru Ocultă !                                       135

Clasa dominantă, prostimea şi inventatorii rebeli                         136

Iluminaţii - de la periferia societăţii !                                           138

Informaţiile secrete apar... programat                                         138

Naziştii şi ştiinţa străveche                                                        140

Azotul – combustibilul  minune                                                  141

Motoare pentru vehicule cosmice                                               143

„Farfuria“ nazistă – realizată de... Coandă !                                 145

Din 2004 – program pentru un nou „salt“ al Omenirii...                  146

Cu noile tehnologii, Irakul – cucerit degeaba !                              147

Evoluţia Omenirii - doar cu acceptul clasei dominante...              149

Vaticanul gestionează ştiinţa străveche !                                    150

Naziştii – sprijiniţi de iluminaţi                                                    151

Programele de cercetare ale SS                                                152

„Discurile naziste“ – intoxicare regizată !                                     154

III. ROMÂNIA ÎN CÂMPUL DE LUPTĂ GEOFIZIC                      158

Războiul Rece – şi un război geofizic...                                       158

Clima României - normală, fără manifestări extreme...                 159

România – de 10 ani, lovită cu arma geofizică !                           160

Încălzirea globală – provocată de arma geofizică                         161

Programul HAARP – destinat influenţei subliminale                     162

Seceta şi inundaţiile din România – provocate dirijat                    163

Cutremurele nu sunt provocate cu... bombe atomice                   164

Cronologia inundaţiilor din România                                            165

„Generalul Iarnă“ era... arma climaterică                                     166

Când Moscova se supăra, România se inunda !...                       167

După Loviluţie, ploaia vine (tot) de la ruşi !...                               169

Cum demascăm agresiunile climaterice                                      171

ANEXE

           Lista brevetelor lui Nikola Tesla                                      173

Brevete britanice pentru Tesla:                                                  181

Brevete canadiene pentru Nikola Tesla:                                      183

Cuprins                                                                                    185