Istoria Oculta

Dana Simedrea

 

CUPRINS

 

Introducere ............................................................................................

I. ISTORIA – STRANIE ŞI OCULTǍ ......................................................

         Lancea lui Longinus Şi soarta Lumii ..............................................

         Oglinda magicǎ a  lui John Dee ....................................................

         Craniul mayaş de cristal.................................................................

         Clovis, porumbelul şi mirul regal....................................................

         Carol cel Mare şi inelul vrǎjit .........................................................

         Magia neagrǎ şi moartea reginelor ................................................

         Henri III şi cǎmaşa vrǎjitǎ ..............................................................

         Cureluşa înnodatǎ - agonie şi estaz ..............................................

         Constantin cel Mare şi legenda crucii pe cer .................................

         Creştinii venereazǎ... 21 de cǎmǎşi ale lui Iisus ! .........................

         Ioan Botezǎtorul - 13 capete, 9 mâini drepte !?! ...........................

         Voodoo şi... reînvierea morţilor .....................................................

         „Regele te atinge, Dumnezeu te vindecǎ !” ...................................

         Preziceri şi semne nefaste - de la Cezar la Ceauşescu ................

         Urmǎtorul Papǎ va fi... ultimul ! .....................................................

         Viaţa lui Napoleon - publicatǎ... în 1542 ........................................

         Abraham Lincoln şi-a visat asasinarea ..........................................

         Visele benefice pot schimba Istoria ...............................................

         Viitorul Franţei - în oglinda astrologului .........................................

         Ducele d’Orléans şi viitorul pe perete ............................................

         Superstiţii la nivel înalt ...................................................................

         Asasinii lui Cezar s-au sinucis cu acelaşi pumnal... ......................

         Pilot din 1918, lovit şi îngrozit de... un avion din 1976 !! ...............

         Pitagora - ucis  de Menelau. La Troia ! .........................................

         Homer scria despre sateliţii lui Marte... descoperiţi în 1877 ! ........

         Leonardo da Vinci a inventat...

          mitraliera, tancul şi submarinul ! ................................................

         Titanic şi Apollo 8  - previziuni best-seller .....................................

         Coincidenţe stranii Lincoln - Kennedy ...........................................

         Nu supǎraţi Divinitatea cu filme despre Anticrist ! .........................

         13 în istorie ....................................................................................

         14 în istorie ....................................................................................

         Papa Silvestru II - magicianul din Franţa .......................................

         Capul vorbitor din metal ................................................................

         Roger Bacon: avioane şi submarine au fost şi vor mai fi... ...........

         Alchimia şi tinereţea veşnicǎ .........................................................

         Alchimişti celebri - regi şi Papi .......................................................

         Hermes Trismegistul şi secretele Universului ...............................

         Victor Hugo conversa cu... Platon, Socrate şi Eschil ....................

         Misteriosul conte de Saint-Germain ..............................................

         1710 - la Veneţia, 1784 - mort oficial, 1939 - în Tibet ! ......

         Saint Germain – imbogǎţit de maestrul Dumas ? ..........................

         Flamel transforma „plumbul” în aur şi trǎia 300 ani ! .....................

         Saint Germain trǎieşte la Venezia,

                   Cagliostro – agent secret francez !! ...........................................

         Apollonius din Tyana şi Swedenborg – oamenii miracolelor .........

II. FIII LUMINII ŞI FIII ÎNTUNERICULUI .................................................

         Akhenaton, Marea Frǎţie Albǎ şi Rozacruce .................................

         Mort de 120 ani, Rosenkreutz...

         era intact şi ţinea un pergament ! ..............................................

         Alexandru Macedon – naşterea unui zeu.......................................

         Alexandru, fiul lui Zeus-Amon – un iniţiat ......................................

         Zeul Alexandru – venerat din India pânǎ la Roma .........................

         Împǎraţii romani – adoratorii Soarelui ............................................

         Iulian Apostatul – reîncarnarea lui Alexandru ? .............................

         Sfântul Imperiu German – condus de un... sfânt ? ........................

         Astrologul împǎratului aducea ploaia şi mâncǎruri pe masǎ... ......

         Federic II şi Preotul Ioan, nepotul Regelui Lumii ...........................

         Marele corsican - „omul-cometǎ” ...................................................

         Misiunea lui Napoleon – unirea Europei ........................................

         Hitler – un Antichrist ratat ..............................................................

         Zvastica nazistǎ – roata Soarelui Negru ........................................

         La Stalingrad, Hitler îl cǎuta pe zeul Odin ! ...................................

         Himmler se credea... regele Henric I Pǎsǎrarul .............................

         Tehnologia Vril – primitǎ... prin mediumi .......................................

         SS, Ordinul Negru cu reguli iezuite ................................................

         Mediumul Hitler – posedat de forţe demonice ...............................

         Anglia – salvatǎ de... spirite şi mediumi ! .......................................

         Semne şi prevestiri pentru dezastrul nazist ...................................

         În 1955, Hitler trebuia sǎ fie Stǎpânul Lumii

         si... Noul Iisus !! .........................................................................

         Hitler se credea reîncarnarea lui Napoleon şi Tiberius ..................

         Sarcina Poliţiei naziste – obţinerea puterii oculte ..........................

         Hitler – protejatul diavolului ............................................................

         Führerul cu 13 vieţi ........................................................................

         Faustus – sufletele a 1.000 de copii pentru aur şi putere ..............

         Rasputin - „afemeiat, lacom” ..........................................................

         Profeţiile lui Rasputin sunt de actualitate ! .....................................

III. FANTOME, BLESTEME ŞI VAMPIRI ...............................................

         Fantomele ostaşilor morţi continuǎ lupta ... ...................................

         Casa Albǎ – supravegheatǎ de... fantoma lui Lincoln ...................

         Fantomele care prevestesc moartea .............................................

         Doamna zânelor a prevestit moartea lui J.F.K. ..............................

         Pilat din Pont – urmǎrit de blestem şi dupǎ moarte .......................

         Misiunea potcovarului pentru Ludovic XIV .....................................

         Vânǎtorul – fantomǎ îi certa pe regii Franţei ..................................

         Revoluţia francezǎ – salvatǎ de... un actor-fantomǎ .....................

         Plugarul Martin şi mesajele Arhanghelului Mihail ..........................

         Mii de cobre apǎrau liniştea lui Tutankhamon ! .............................

         Blestemul lui Tutankhamon ...........................................................

         Sǎ nu iei în deşert... blestemul faraonilor ! ....................................

         „Tov. Hruşciov, refuzaţi sǎ vizitaţi piramida !” ................................

         „Titanic”, Champollion şi „blestemul faraonilor” .............................

         „Perfidul Albion” şi rǎzbunarea mumiilor ........................................

         Ce au gǎsit templierii sub Templul lui Solomon ? ..........................

         Blestemul templierilor – pânǎ la al 13-lea neam ............................

         Principii de Monaco şi blestemul inimii ..........................................

         Cǎlǎtoriile aduc tragedii în familia Kennedy... ................................

         Blestemul diamantului Hope, Maria Antoaneta şi... „Titanic” .........

         Olandezul zburǎtor ........................................................................

         Enigma din capitala vizigoţilor .......................................................

         Lunga istorie a unei comori misterioase ........................................

         Comoara ucide ..............................................................................

         Cloşca cu Pui şi tezaurul din Elveţia ..............................................

         Cloşca cu Pui – un destin agitat ....................................................

         Blestemul Tezaurului de la Pietroasele .........................................

         Mercedesul de la Sarajevo – 22 de victime ...................................

         Dracula – urmaşul lui Attila ! ..........................................................

         Ţepeş – fiul lui Vlad Dracul, din Ordinul Dragonului ......................

         Tezaurul de la Snagov şi blestemul Drǎculeştilor ..........................

         Mormântul lui Ţepeş ......................................................................

         Vlad Ţepeş – strǎmoşul regilor Angliei ..........................................

IV. MITURILE – MESAJE PENTRU VIITOR ? .......................................

         Mituri şi legende .............................................................................

         Motivul labirintului în istorie ............................................................

         Labirintul – drumul mântuirii ...........................................................

         Oracolele antice – magie şi mistificare ..........................................

         Sibila din Cumae şi „Cǎrţile sibiline” ..............................................

         Homer = orb şi rǎzboiul troian ........................................................

         Mitul întemeierii Troiei, cetatea invidiatǎ ........................................

         Rǎzboiul troian – lupta muritorilor... şi zeilor ..................................

         Aliaţii Troiei – tracul Resos şi getul Telephus ................................

         Insula lui Apollo şi Achille din ţara ciclopilor ..................................

         Intrigantul Ulise şi Calul lui troian ...................................................

         Peregrinǎrile lui Ulise – pline de urmaşi ........................................

         Urmarea rǎzboiului troian – o telenovelǎ ! .....................................

         „Tezaurul lui Priam” e la Moscova... ..............................................

         Troia şi Micene – cetǎţi pelasgice ..................................................

         Dacia, patria hiperboreenilor... .......................................................

         ...zeilor, sibilelor şi misterelor .........................................................

         Iniţiaţii traci – Orfeu, Pitagora, Platon, Socrate ........................

         Povestea occidentalǎ a Atlantidei ..................................................

         Atlantida de la Marea Neagrǎ ........................................................

         Dacia – ţara Lânii de Aur şi... muncilor lui Hercule ........................

         Roma – de la trei sate la Imperiul Roman .....................................

         Roma – un nume troian .................................................................

         Romulus, Remus şi oraşul proscrişilor ..........................................

         Marile cetǎţi ale Antichitǎţii ............................................................

         Tracia – patria amazoanelor ..........................................................

         Eroii din mitologia greacǎ ..............................................................

         Întemeietorii mitici ..........................................................................

         Primii faraoni egipteni au fost extratereştri uriaşi ? ........................

         Egiptul – o civilizaţie de... 630.000 ani ?! .......................................

         În Epoca de Aur, oamenii vorbeau ca zeii .....................................

         Marile Piramide şi Sfinxul – construcţii atlante ..............................

         Credinţa în zei – înscrisǎ în codul genetic uman ...........................

         Evangheliile nu au fost scrise de evrei... .......................................

         Biserica Romanǎ a pus monopol pe Iisus ! ...................................

         Gnosticismul „eretic” şi solul divin Christos ...................................

         Naşterea din Fecioarǎ – o veche legendǎ .....................................

         Uciderea pruncilor – un mit pentru zei şi eroi ................................

         Zei care mor şi învie la sǎrbǎtoarea primǎverii ..............................

         Cultul lui Mithra – precursorul creştinismului .................................

         Multe religii, aceleaşi tradiţii... ........................................................

         Asemǎnǎri Buddha şi Iisus ............................................................

         Asemǎnǎri Krishna şi Iisus ............................................................

         Vechiul Testament „condamnǎ bucuria de a trǎi” ! ........................

         Exodul – o poveste inventatǎ .........................................................

         „Sfânta Alianţǎ” împotriva Ştiinţei Sacre ........................................

         Lupta Bisericii cu... marile civilizaţii ................................................

V. SF. GRAAL ŞI EROI LEGENDARI ....................................................

         Insula Avalon şi Sf. Graal ..............................................................

         Sf. Graal – simbol de magie albǎ şi neagrǎ ...................................

         Graal-ul – un vas cu sângele lui Iisus ? .........................................

         Graal – o legendǎ a templierilor .....................................................

         Legenda lui Arthur încurcǎ evenimentele istorice ! ........................

         Dacǎ a existat, cine a fost Arthur ? ................................................

         Regii Angliei au moştenit Scoţia... de la Arthur ..............................

         Regatul misterios al Preotului Ioan ................................................

         „Papa Ioan VIII – femeie din Anglia” ..............................................

         Eldorado – o poveste inventatǎ .....................................................

         Goalǎ, cǎlare, pentru o taxǎ nu prea mare... .................................

         Cântecul Nibelungilor – legendǎ şi adevǎr ....................................

         El Cid Campeador – strǎmoş de suverani .....................................

         Cântecul lui Roland, nepotul lui Carol cel Mare .............................

         Bayard, „salvatorul naţiunii” ......................................................

         Mǎrul lui Wilhelm Tell – o legendǎ saxonǎ ....................................

         „Coana Chiriţa” – rǎzbunarea lui Alecsandri ..................................

         Hamnet, fiul lui Shakespeare .........................................................

         Robin Hood – proscris sau arendaş ? ...........................................

         Nemuritorul D’Artagnan – un erou real ..........................................

         Contele de Monte-Cristo – hipnotizatorul înşelat şi asasinat .........

         Singuraticul Robinson – un creştin indecent... ...............................

         Doctor Faust – un şarlatan diabolic ...............................................

         Dama cu camelii – amanta lui Liszt şi Dumas ...............................

Bibliografie ............................................................................................

3

4

4

5

6

7

8

9

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

18

20

20

21

22

23

24

25

26

 

27

28

29

29

31

31

32

32

33

34

35

36

37

39

40

41

42

 

43

44

46

46

 

47

48

49

50

51

52

53

54

54

55

55

57

58

58

60

60

61

62

62

63

 

64

65

66

67

68

69

71

72

74

74

75

77

78

78

80

80

81

82

82

84

85

86

87

88

89

89

90

92

93

93

94

95

96

97

98

98

99

100

101

102

102

103

106

106

106

107

108

110

111

111

112

114

114

116

117

117

118

119

120

121

123

124

125

126

127

128

129

130

133

135

135

136

137

139

140

141

142

144

145

146

146

147

148

149

151

152

152

153

155

156

158

158

159

160

161

162

163

164

165

166

168

169

170

171

172

172

173

174

175

176

176

177

178

179

179

181