Marea Înselaciune

col. (r) Florian Gârz

 

CUPRINS

Cuvântul editorului........................................................................ 3

Cuvântul autorului ...................................................................... 33

I. STATELE UNITE ALE EUROPEI – UN VECHI PROIECT............. 45

Dante Alighieri vroia un Imperiu European.................................... 45

Federaţia Europeană – un vechi ideal.......................................... 46

Piaţa Comună Europeană – o idee franceză................................. 47

Jean Monnet – ascensiunea comerciantului de coniac.................. 48

Tânărul francez dirija… istoria..................................................... 49

Statele Unite ale Europei – un vis întrerupt de Hitler..................... 49

Comunitatea Economică Europeană – un proiect nazist................ 51

Europa – paşnică, unită şi… cu Hitler preşedinte.......................... 52

Uniunea Franco-Britanică – un nou proiect Jean Monnet…............ 53

Jean Monnet – mai viclean ca Churchill....................................... 54

Rezistenţă naţională faţă de…  suveranitate !............................... 55

Statele Unite ale Europei trebuiau să fie comuniste…................... 57

Uniunea Europeană – programată din 1944.................................. 57

II. EUROPA  UNITĂ – MAREA  ÎNŞELĂCIUNE............................... 59

Insula voia să conducă.... “Statele Unite ale Europei”................... 59

”Cortina de Fier“ – furată de Churchill de la Goebbels.................... 60

Naziştii au ocupat Occidentul… cu mare grijă............................... 61

Cursa franco-britanică pentru unirea Europei................................ 62

SUA vroiau europeni uniţi… sub jugul american............................ 63

Planul Marshall – pentru subordonarea Europei de Vest................ 64

CIA şi Comitetul American pentru Europa Unită............................ 65

Europa Unită – un nou stat... al SUA ?........................................ 67

”Pericolul comunist“ – un bau-bau american pentru     

        înfiinţarea NATO................................................................ 68

Consiliul Europei – distracţie totală pentru Churchill…................... 69

Germania – ”locomotiva” Europei Unite........................................ 69

”Casa Europeană” – cu fundaţie de oţel… şi cărbune.................... 70

Uniunea Europeană – o conspiraţie împotriva suveranităţii 

        statelor............................................................................. 71

”Părintele Europei” – doar portavocea lui Jean Monnet.................. 72

Declaraţia lui Schuman – ”primul pas spre                                            

         o Europă federalizată”....................................................... 73

Adenauer vroia să formeze naţiunea ... franco-germană................ 74

Cum a fost ţinută Marea Britanie în afara Europei......................... 75

Europa Unită – o capcană fără ieşire !......................................... 76

Comunitatea subterană (precum cărbunele) şi tare ca oţelul.......... 77

Comunitatea Europeană – condusă de o ”autocraţie fără ţară”........ 77

Înalta Autoritate – primul guvern al Europei.................................. 78

Europa se unea, CIA dormea...................................................... 80

III. ROMA  ŞI  NOUL  IMPERIU..................................................... 81

Statele Unite ale Europei – scopul final........................................ 81

Comunitatea Europeană a Apărării – următorul pas....................... 82

R.F.G. – marele pot al apărării comune europene......................... 82

”Monstruozităţile” supranaţionale – învinse de...      

       ”Marseilleza” franceză......................................................... 83

”Înşelăciunea Europa” – cu sprijinul CIA ?!................................... 85

Euroatom – trambulina spre Piaţa Comună.................................. 85

”Părintele miracolului german” căuta o umbrelă americană............. 86

Luxemburg – agentul secret al unirii politice................................. 87

Soarta UE, salvată de… un dineu copios..................................... 88

Comitetul de Acţiune pentru Statele Unite ale Europei................... 89

Programul Euroatom – sabotat de britanici................................... 90

"Noi ieşim din Europa, la revedere şi mult noroc !”........................ 91

Euroatom – un program european cu uraniu american................... 92

Supranaţionaliştii vin la putere la timp.......................................... 93

Politica Agricolă Comună – noul... C.A.P..................................... 94

Euroatomii dezbinării franco-germane.......................................... 95

Europa de Vest – unită de... Eissenhower şi Hruşciov.................. 95

”Îmbrăţişarea distructivă” a anglo-saxonilor................................... 97

Insula a pierdut „trenul european”. Cu ”locomotivă”... germană....... 98

”Calul troian” vorbeşte engleză.................................................... 98

”Criza Suezului” şi... micile puteri Franţa şi Marea Britanie............. 99

Cum a devenit Lumea bipolară.................................................. 100

Federalizarea Europei - grăbită de... preşedintele Egiptului........... 101

IV. JEAN MONNET – CONDUCĂTORUL EUROPEI....................... 103

Tratatul de la Roma – baza juridică a Pieţei Comune................... 103

Obiectivele Noii Europe............................................................ 103

”Consolidarea perpetuă” spre... guvernul Europei........................ 105

Cum a ajuns Băsescu...  şef de judeţ........................................ 105

”Părintele Războiului Rece” – primul preşedinte al C.E.E. ........... 106

Bruxelles – capitala... întâmplătoare a Europei........................... 107

Euro – un proiect din 1957........................................................ 107

Alternativele Perfidului Albion la Europa Unită............................ 109

Imperiul Britanic – umilit de Jean Monnet................................... 110

Năpârlirea ”leului britanic”.......................................................... 111

Izolarea Londrei spre faliment.................................................... 112

România – distrusă în linişte..................................................... 113

Europa Unită – bucuria transnaţionalelor americane.................... 114

Eisenhower, Hruşciov, de Gaulle – Cavalerii Apocalipsei............. 114

”Leul britanic” – năpârlit dar cu coada sus.................................. 115

Excepţia lui J.F.K. pentru ruda sa,... premierul britanic................ 116

Marea Britanie – în C.E.E. cu aprobarea... lui Jean Monnet......... 117

V. EUROPA  LUI  DE  GAULLE................................................... 120

De ce îi ura de Gaulle pe englezi şi americani............................. 120

De Gaulle se visa… cocoşul Europei......................................... 121

Franţa şi RFG înfurie SUA şi URSS.......................................... 121

Agricultura României – la nivelul Franţei .Din 1962...................... 122

C.A.P. – salvarea Franţei !....................................................... 123

”Nu ieşiţi din clădire până nu semnaţi Tratatul !”.......................... 124

Războaiele lui de Gaulle cu Europa şi SUA................................ 125

Ţara ardea şi generalul se plimba ! Cu Ceauşescu…................... 126

Politica Agrară Comună – creată pentru Franţa........................... 128

Petre Roman a câştigat pariul: colapsul agriculturii !................... 128

Germania pregăteşte foametea din Est !.................................... 129

Estul Europei – piaţă de desfacere pentru Vest…....................... 130

De Gaulle şi umilirea „Perfidului Albion”...................................... 131

”Vreţi în Europa ? Mâncaţi franţuzeşte ! ”................................... 132

Cocoşul galic nu suporta … caii troieni...................................... 132

Londra – misiune îndeplinită...................................................... 134

De Gaulle umileşte iar Marea Britanie........................................ 136

Aderarea la C.E.E. a Marii Britanii – ”trădare de ţară”.................. 137

România a ”negociat” cu UE… 200.000 de pagini !?.................... 137

Agricultura Franţei – subvenţionată de… Marea Britanie.............. 138

Guvernul provizoriu” al Europei – o ”suveranitate colectivă” !?...... 139

"E criză mondială, scapă cine poate ! ”...................................... 140

”Parteneriatul strategic” dintre SUA şi vasalul România............... 141

”Guvernul provizoriu” – transformat în Consiliul European............ 141

VI. RĂZBOIUL  “ALBIONULUI”  CU  EUROPA............................. 144

Britanicii au renegociat… fără rezultat........................................ 143

Britanicii se cred… buricul Europei............................................ 144

Altiero Spinelli - ”părintele” Uniunii Europene............................... 146

Londra vrea în Europa… pe gratis............................................. 147

Capitalismul – un sistem depăşit ?............................................ 149

M. Thatcher şi… răzbunarea Europei......................................... 150

Când U.E. se năştea, URSS dispărea….................................... 151

Tratatul de la Maastrich şi ce (nu) a înteles John Mayer…........... 152

”Pudelul lui Bush” se credea şeful Europei !............................... 153

Tratatele de la Maastrich şi Amsterdam – prohodul NATO…........ 154

Euro  - ”arma de falimentare în masă” a economiei americane..... 155

”Pudelul lui Bush” se voia bulldogul SUA !.................................. 156

VII. ”MODELUL  EUROPA” PENTRU 
DISPARIŢIA STATELOR............................................................. 157

Ce este Uniunea Europeană ?................................................... 157

Confederaţie, stat federal sau federaţia de state......................... 158

Bruxelles – ”a doua Moscovă”................................................... 159

Europa – unită pentru eliminarea războaielor............................... 160

UE – 12 stele pe steag, 12 tratate de bază................................. 161

România nu mai are suveranitate naţională !.............................. 163

Următorul pas – federaţia de state fără suveranitate.................... 164

U.E. – un Obiect Politic Neidentificat deasupra statelor   

         membre......................................................................... 165

Comisia Europeană – legiuitor şi... miliţian................................. 166

Comisarii europeni – model de… corupţie !................................. 167

Parlamentul European şi dreptul de a fi consultat........................ 168

Curtea Europeană de Justiţie – ”câinele de pază”

cu chitanţier de amenzi............................................................. 170

”Gaura neagră” numită U.E....................................................... 171

Şefii de stat au dreptul la… declaraţii......................................... 171

Comitetul pentru Regiuni – instrumentul pentru        

         desfiinţarea statelor......................................................... 172

Sistemul European de Bănci Centrale........................................ 173

Agenţiile U.E. – o guvernare suprastatală mascată..................... 174

Unde-s mulţi puterea scade…................................................... 176

Imperiul Războiului şi Imperiul Păcii........................................... 177

”Ultima superputere militară” - învinsă de … Bănci...................... 178

”Superputerea gentilă” – mai redutabilă ca Tratatul de la 

          Varşovia….................................................................... 179

Eurosfera – noul imperiu........................................................... 180

Bibliografie  Selectivă................................................................ 182