Pamântul Fagaduintei

Teodor Filip

 

Cuvântul editorului ..........................................................................

Cuvântul autorului ...........................................................................

I. PǍMÂNTUL FǍGǍDUINŢEI – INVADAT DE „FIII LUI IAHVE” ...

      România iudaicǎ – noua diversiune ............................................

      Pǎmântul Fǎgǎduinţei – invadat... de trei Imperii ........................

      Unirea Principatelor – doar pentru creştini ..................................

      „Plaga socialǎ” voia împǎmântenirea în România ......................

      Independenţa României – condiţionatǎ de evrei ! .......................

      Marea Unire – condiţionatǎ (iar) de evrei ! ..................................

      Revoluţia de la 1848 – pentru „emanciparea izraeliţilor” .............

      „Arendaş evreu, închiriez bisericǎ ortodoxǎ” ...............................

      Iudaizarea României – stopatǎ de ţǎranii din Flǎmânzi ...............

II. CAROL II – UN DICTATOR... PION AL SIONISMULUI ...............

      Carol II – agentul regal al Sionului ...............................................

      Pionul Carol II şi regina Elena Wolf – Lupescu ...........................

      România condusǎ de minoritari ...................................................

      Falimentul Bǎncii Marmorosch Blank – suportat de români ........

      Antisemitismul legionar – dirijat

            de evreul polonez Corneliu Zelinsky ......................................

      „Israel a triumfat !” (O. Goga).

            Începea dictatura masonicǎ a lui Carol II ..............................

      Masonul Armand Cǎlinescu – asasin şi victimǎ ..........................

      „Mareşalul” Urdǎreanu – bǎtut „mǎr”

            de generalul Antonescu .........................................................

      „Rebeliunea legionarǎ” – diversiune iudeo-masonicǎ .................

       Evreii se laudǎ cu „prǎbuşirea în sânge

            a regimului legionar” ..............................................................

      Falsul „progrom” de la Abator. Morţii erau români ! .....................

III. MISTERELE „HOLOCAUSTULUI DIN ROMÂNIA” ....................

      „Holocaustul din România” – cifre variabile şi apocaliptice .........

      Mareşalul voia salvarea a 70.000 de evrei,

            sioniştii au refuzat !!................................................................

      „În România, Holocaustul nu a avut loc” ......................................

      Mareşalul, salvatorul evreilor

            şi recunoştinţa „poporului ales” .............................................

      Holocaustul – istorie impusǎ prin lege .........................................

      Joseph Goebbels – nemulţumit cǎ România

            salva evrei din toatǎ Europa ..................................................

      Dupǎ Diktat, au supravieţuit... 15.000 din 200.000 de evrei !! .....

      „Soluţia finalǎ” – aplicatǎ în Ungaria cu „urǎ şi sǎlbǎticie” ...........

      România salva evrei,

            Ungaria trimitea la moarte... 618.000 în douǎ luni !................

3

11

13

13

15

16

18

20

21

22

23

24

26

26

27

28

29

 

30

 

31

33

 

35

36

 

38

40

45

45

 

46

48

 

49

51

 

53

54

55

 

56

      Salvatorul Antonescu – executat, asasinul Horthy – reabilitat .....

      „Urǎsc evreii galiţieni şi comuniştii ” (Horthy) ..............................

      „Soluţia finalǎ” în Ungaria – record de promptitudine ! ................

      „Ungurii s-au purtat cel mai cumplit cu evreii ” (A. Eichmann) .....

      Românii – satanizaţi pe banii lor de Editura Hasefer ...................

      Din 312.972 de evrei din România au murit... 400.000 !!! ...........

      Deşi despǎgubiţi din 1946, evreii mai vor

            400.000 de proprietǎţi ! ..........................................................

      Aderarea României la N.A.T.O. – condiţionatǎ de Holocaust .....

      „Holocaustul din România” – nerecunoscut

            dar plǎtit cu 4.3 md. euro ! .....................................................

IV. HOLOCAUSTUL COMUNIST ÎMPOTRIVA ROMÂNILOR .........

      Masoneria se închinǎ la Iahve .....................................................

      Masoneria – subordonatǎ Sionismului,

            condus de la New York ..........................................................

      Masonii români refuzau iudaizarea Lojilor ...................................

      „Steaua cu 5 raze – simbolul iudaismului ” ..................................

      Dezmembrarea României – scopul Sionismului ..........................

      Bolşevicii evrei şi holocaustul românilor ......................................

      Cavalerii alogeni ai Apocalipsei comuniste .................................

      Horthy şi Ana Pauker - „reabilitaţi”,

            românii - „vinovaţii de serviciu” ..............................................

      Armata românǎ decapitatǎ cu... Codul Penal ..............................

      Comunismul – pentru minoritari şi împotriva românilor ...............

V. LOVILUŢIA – LOVITURǍ DE STAT IUDEO-MASONICǍ ...........

      „Sǎ cucerim Pǎmântul Fǎgǎduinţei !” ..........................................

      Silviu Brucan, dirijorul Loviluţiei şi „Furtul unei naţiuni” ...............

      Loviluţia – o loviturǎ de stat iudeo-masonicǎ ...............................

      „Generalul Gips” – personajul – cheie al Loviluţiei ......................

      Ion Iliescu – decorat de sionoştii americani .................................

VI. MASONERIA A OCUPAT ROMÂNIA .........................................

      24 ianuarie – ziua Masoneriei din România ! ..............................

      Bǎtǎlie masonicǎ pe „ciolanul România” .....................................

      Masoneria din România – strânse legǎturi cu... Mafia Italianǎ ....

      „Curcubeul lui Bush” prevedea subordonarea României .............

      Loja P2 şi „celulele Gladio” – conduse de NATO ........................

      Bazele NATO din Europa – loje masonice americane ! ..............

      România – feudǎ iudeo-masonicǎ ...............................................

      C.P. Tǎriceanu – membru în Marea Lojǎ a României .................

      Masoneria – „de utilitate publicǎ”,

            bisericile – de utilitate masonicǎ ............................................

      Masoneria europeanǎ vrea divizarea României ..........................

      Suspendarea preşedintelui Bǎsescu -

            votatǎ de 322, pecete „Skull & Bones” ! ................................

      Masonii din România şi Basarabia s-au unit de mult ...................

58

60

62

65

66

67

 

68

70

 

71

73

73

 

74

76

79

81

82

84

 

85

87

88

91

91

92

95

98

101

102

102

103

104

105

107

108

109

110

 

111

113

 

114

115

      Marea Corupţie – 2.000 de dosare = 70 md. euro.

            Muşamalizate.........................................................................

      Ministrul – şpagǎ 30 mil. euro. românii – înfometaţi ....................

      Antonie Iorgovan a atacat „gaşca lui Nǎstase”

            şi a murit de cancer ...............................................................

      Cavalerii de Malta ocupǎ România ! ............................................

      „Masoneria nu cunoaşte mila şi compasiunea” ...........................

      Masoneria Kaki ............................................................................

      Armata şi guvernul liberal – subordonate masonic Rusiei ...........

VII. ROMÂNIA - „MARELE CIOLAN ” AL SIONISMULUI ...............

      Agricultura româneascǎ –

            sabotatǎ de sionişti şi... Mircea Geoanǎ ................................

      „Gheşeftul” lui Ion Iliescu pentru un nou mandat .........................

      Anton Uncu s-a supǎrat pe Alfred Moses şi a fǎcut infarct ..........

      „Israel are întotdeauna prioritate !” ..............................................

      Cum dirijeazǎ B’nai B’rith politica României ................................

      PCUS – în afara Legii, Rezerva de aur a Rusiei –

            la Rothschild ..........................................................................

      Economiile Rusiei şi României - „îndrumate”

             de Jacob Rothschild .............................................................

      Oligarhii ruşi – coordonaţi de... Mossad ......................................

      FMI, BM şi BERD şi... neocolonia România ................................

      Familia Rothschild şi agenţii sǎi G. Sörös şi Sachs .....................

      „Şeful Mafiei lui Adrian Nǎstase”

             şi „filiera iudaicǎ” din România .............................................

      România – scoasǎ la mezat ........................................................

      România – lada de gunoi a Occidentului .....................................

      Evreii şi petrolul (fost) românesc .................................................

      Petrodolarii lui Hrebenciuc ...........................................................

      Marea Jefuire a României – peste 100 md. euro ! ......................

      „Cu premierul Nǎstase nu te poţi pune” .......................................

      România – o „ţarǎ de refugiu” deja cumpǎratǎ

            de „fiii lui Israel” ! ...................................................................

      Restituirile de proprietate nu sunt pentru români ! .......................

VIII. FINANŢELE ROMÂNIEI – LA „FIII SIONULUI ” ......................

      Crearea B.N.R. – o loviturǎ datǎ finanţei iudaice ........................

      Planul Bilderberg privind România impunea

            dispariţia Bancorex ................................................................

      Bancorex – falimentatǎ de ABN AMRO Rothschild .....................

      B.I.R. – bancǎ pentru credincioşi, condusǎ de... masoni ............

      BIR, FNI şi BNR - „stat în stat împotriva României” ....................

      Banca Dacia Felix – falimentatǎ... de evrei pentru evrei .............

      Mossad, Mafia calabrezǎ şi „famiglia” Adrian Nǎstase ................

      Mossad şi partidele din Israel spalǎ bani

             în cazinourile din România ...................................................

 

116

118

 

119

120

124

126

127

129

 

129

131

132

133

135

 

136

 

137

138

140

141

 

142

144

145

146

147

148

149

 

150

151

153

153

 

154

155

157

159

160

162

 

163

      România sub asediul Finanţei Mondiale ......................................

Anexa 1: Note ...................................................................................

Anexa 2: Evreii despre ei înşişi şi planurile lor ............................

Bibliografie .......................................................................................

 

165

170

179

182