Pamântul Zeilor

Raymond W. Drake

 

CUPRINS

 

Cuvânt înainte ..................................................................................

I. INVADATORI  DIN  SPAŢIU ..........................................................

II. CELE CINCI RASE UMANE .........................................................

      Zeii din Olimp – amatori de plǎceri terestre .................................

      Miturile şi misterele „Evului de aur ” ............................................

      Crearea Universului – un mit vechi şi... universal ........................

      Hiperboreea şi Evul de Aur de la Oceanos (Dunǎre) ..................

      Zeus ura Omenirea, Cronos o proteja .........................................

      Omenirea rǎzboinicǎ - „opera” lui Zeus .......................................

      „Savanţii ” nu cred în mituri, preoţii nu cred în zei... ....................

      Miturile şi tradiţiile – istoria realǎ a Terrei ? .................................

III. RǍZBOAIELE ZEILOR

      PENTRU „LABORATORUL TERRA” ........................................

      Rǎzboaiele zeilor pentru Terra ....................................................

      „Primii zei nemuritori trǎiau în ceruri ” ..........................................

      Terra – un experiment galactic ? .................................................

      De pe ce planetǎ era... Uranus ? .................................................

      Grâul şi orzul nu provin de pe Terra ! ..........................................

      Cronos – salvatorul Omenirii la Potopul lui Zeus .........................

      Saturn – Sediul Justiţiei din Sistemul Solar !? .............................

      Zeus/Jupiter/Iahve – un jupiterian ? ............................................

      Legendele Olimpului sau ale... Sistemului Solar ? ......................

      Terra – laboratorul mai multor rase extraterestre ! ......................

      Terra – o planetǎ râvnitǎ în Galaxie ! ..........................................

      Zeul Ra a domnit... 3 miliarde ani !! .............................................

      Adam – cǎsǎtorit întâi cu „diavoliţa” Lilith ... ................................

      Zeus voia sǎ distrugǎ Omenirea creatǎ de Cronos... ..................

IV. ATLANTIDA ŞI ATENA ANTICǍ ................................................

      Atlantida – obsesia occidentalǎ ...................................................
      10.000.000 de luptǎtori ! Armata atlantǎ .....................................

      Armamentul atlant – rachete nucleare şi... praştii ?! ...................

      În 25.000 î.e.n. se purtau... pantaloni de

            piele şi cizme înblǎnite ? .......................................................

      Atena i-a învins pe atlanţi dar Grecia... a rǎmas

            devastatǎ şi nelocuitǎ !? ........................................................

      „De patru ori, Soarele a rǎsǎrit la Apus” ......................................

      Atena – distrusǎ de Potop... în 10.000 îen ? ...............................

      Omenirea – un milion de generaţii ! .............................................

      Columb - „ghidat” de o carte din vremea lui Alexandru ...............

      Hǎrţi antice ale Terrei – realizate din... nave spaţiale ..................

      Egiptenii nu ştiau... aritmeticǎ dar ridicau piramide .....................

      Originea grecilor – teorii occidentale absurde .............................

V. EXTRATEREŞTRI ÎN GRECIA ANTICǍ ......................................

      Grecii antici ştiau cǎ „Universul palpitǎ de viaţǎ” .........................

3

9

12

12

13

14

15

17

19

20

21

 

23

23

24

25

26

27

28

29

30

32

33

34

36

38

39

41

41

42

43

 

44

 

45

46

47

49

50

51

53

54

56

56

      La Porţile de Fier – civilizaţie din 6.000 îen ................................

      Grecia Anticǎ – 20 de oraşe scufundate .....................................

      Dedal construia... roboţi de pazǎ ................................................

      Minotaurul, Labirintul şi zborul lui Dedal .....................................

      Împǎratul chinez Shun – un „Dedal ” din 2250 îen ......................

      Cnossos – distrus de... extratereştri ?! .......................................

      Creta – o civilizaţie a tracilor filistini ............................................

      Marile migraţii din mileniul II îen –

            supravegheate de „zei” ? ......................................................

      Apollo – cel mai reuşit... cosmonaut ...........................................

      Zeii neimportanţi zburau pe cai înaripaţi .....................................

      Adam şi Eva – alungaţi din Rai... cu toiagul ................................

      Vremurile când zeii trǎiau printre oameni ...................................

VI. ELENA DIN TROIA .....................................................................

      „Iliada” - „textul sacru” al pelasgului Homer ................................

      Rǎzboiul Troiei – pentru controlul Strâmtorii Dardanele... ..........

      Palma lui Schliemann pe obrazul „savanţilor” .............................

      Ulise – 10 ani de rǎzboi, 10 ani în... „Odisee” .............................

      Elena din Troia – sex-simbolul Omenirii... ..................................

      Poveşti cu „fatala Elena”, fiica... lebedei Zeus ............................

VII. COSMOSUL ŞI... GRECIA ANTICǍ ..........................................

      În Grecia cǎdeau oameni din Lunǎ !? .........................................

      Lui Achille nu-i plǎcea viaţa de dupǎ moarte... ...........................

      Silfii, locuitorii... din aer. Nevǎzuţi... ............................................

      Extratereştrii – pe Terra din vremuri strǎvechi ............................

      Grecii – ajutaţi la Marathon de... Atena şi Hercule ......................

      300 de spartani contra a... 5,3 milioane de perşi !! .....................

      Eschil – omorât de o broascǎ ţestoasǎ,

            Sofocle – înecat cu un strugure ............................................

      Nefericitul Euripide a lǎudat inutil zeii... ......................................

      Legile Spartei – stabilite de Apollo ..............................................

      Pitagora – erou la Troia, Apollo – la Crucea Roşie ... .................

      Teleportǎri, decorporalizǎri, cǎlǎtorii pe alte planete ! ................

      Inteligenţa Supremǎ şi demonii – veghetorii oamenilor ..............

      Destinele oamenilor – scrise în ceruri de Zeul Suprem ..............

      Astronomia anticǎ – de secolul XX ! ...........................................

      Învǎţǎturile pelasgilor ionieni... pentru NASA ..............................

      Arhimede ştia... câte fire de nisip are Universul ..........................

      Alexandru şi Carol cel Mare – ajutaţi de OZN-uri ! .....................

      Luna – în rǎzboi cu Soarele, condusǎ de un grec !! ...................

VIII. MISTERIOŞII  ETRUSCI ...........................................................

      Evul de Aur al lui Cronos –

            Transformat în barbarie de Zeus ..........................................

      Terra – ocupatǎ... de milioane de ani

            de pigmei şi uriaşi de 9 m !! ..................................................

      Omul de Cro-Magnon – „european”, cu faţa latǎ... .....................

      Agartha – sediul atlanţilor ? ........................................................

57

58

59

61

62

63

64

 

66

67

69

70

72

74

74

75

76

77

78

79

82

82

83

84

85

86

87

 

88

89

91

92

93

94

96

98

99

100

101

102

105

 

105

 

106

107

108

      Imperiul vast al atlanţilor şi „invadatorul Hercule” .......................

      Britanicii se vor... urmaşii lui Eanes ............................................

      Mişterioşii etrusci veneau de pe „planeta”... Dacia ! ...................

      Turnurile etrusce şi ziguratele sumeriene ...................................

      Tages – Copilul Divin al etruscilor ...............................................

      Italia – vizitatǎ de urmaşii lui Tages ? .........................................

      Pitici în armuri - „turişti ” la Florenţa ............................................

      Literatura considerabilǎ a etruscilor „s-a pierdut ” .......................

      Etruscii se temeau de zei iar zeii de Consiliul Ceresc ................

      „Trǎzni-l-ar Marele Zeu pe duşmanul meu !” ..............................

      Etruscii erau desfrânaţi... dar civilizaţi .........................................

IX. EXTRATEREŞTRII ŞI ROMA ANTICǍ .......................................

      Amulius, urmaşul lui Eneas –

            experienţe cu electricitatea ! .................................................

      Romulus – trimis din Cer pentru a întemeia Roma... ..................

      Fii de fecioare, miracole şi „ridicǎri la cer ” .................................

      „Zeiţelor ” le plac... tractoriştii ......................................................

      „Zeii ” au tradiţie veche în rǎpiri ! ................................................

      Etruscul Numa Pompiliu –

      Cel mai mare rege din Istorie ......................................................

      Numa controla fulgerele, nu şi femeile... .....................................

      „În ceruri mǎrşǎluiau douǎ armate mari ” ....................................

      Forţe misterioase pe pǎmânt, în ceruri şi ape ! ...........................

      „Respingeţi zeii Romei, respingeţi Roma însǎşi !” ......................

      Zeii – Spirite, reînviere şi cultul strǎmoşilor ................................

      Numa captura zei ca sǎ-l cheme pe Zeus ! ................................

      Numa Pompilius – precursorul lui Iisus .......................................

      Zeii şi... sferele lor influenţǎ ........................................................

      Un Brutus a „omorât” regalitatea, altul republica ... ....................

      Oraşe antice distruse... cu arma atomicǎ ! .................................

      Castor şi Pollux luptau alǎturi de romani... .................................

X. IMPERIUL ROMAN – UN PROGRAM CELEST ..........................

      Secretele lumii antice şi distrugerea dovezilor ............................

      Timp de milenii a plouat cu...

            broaşte, carne, fier, pietre, lapte şi cǎrǎmizi ! .......................

      Fantome înfricoşǎtoare pe cer, în 461 îen... ...............................

      Alexandru Macedon – alungat din India de OZN-uri ! .................

      Hannibal a ezitat sǎ distrugǎ Roma ! ..........................................

      Campania lui Hannibal – urmǎritǎ... din OZN-uri ........................

      Roma a început sǎ scrie dupǎ 500 ani ! .....................................

      „Pe cer zburau soldaţi superb înarmaţi ” .....................................

      Victoriile romane – anunţate de Castor şi Pollux... .....................

      Distrugerea Cartaginei – anunţatǎ de o cometǎ .........................

      „Precum în cer, aşa şi pe Pǎmânt ”. Rǎzboaie ! .........................

      Fata cu corpul verde s-a cǎsǎtorit în Anglia... .............................

      Piticul de culoarea... morcovului, din Finlanda ............................

      Aterizarea OZN-urilor îi speria pe romani... ................................

110

111

112

114

115

116

119

120

121

122

123

126

 

126

127

129

130

132

 

133

134

135

136

137

138

140

141

142

143

144

145

148

148

 

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

160

      Mithridate din Pont – împiedicat de „zei”

            sǎ învingǎ Roma ...................................................................

      Rǎzboaiele pǎmântenilor – supravegheate de zei ......................

      Crassus – îmbogǎţit... de pompieri .............................................

      Cezar – îndemnat de un zeu sǎ treacǎ Rubiconul... ...................

      Soarta lui Pompei – hotǎrâtǎ de Celeşti... ..................................

      Biblioteca din Alexandria – distrusǎ intenţionat de Cezar ! .........

      Cezar a fost avertizat cǎ va fi omorât ... .....................................

      Asasinii lui Cezar s-au înjunghiat cu aceleaşi pumnale ! ............

      „Sunt geniul tǎu rǎu, Brutus, sinucide-te ! ” .................................

      Cleopatra – fǎrǎ noroc în „dragoste”... ........................................

      Epoca de Aur a lui Augustus şi magicianul Vergiliu ....................

      Lucreţiu ştia prea multe pentru timpul sǎu ! ................................

      Fiica lui Cicero – ca vie, dupǎ 500 ani ! ......................................

      Romanii aveau... încǎlzire centralǎ şi prin podea .......................

      Piaţa Comunǎ a Romei ...............................................................

      Naşterea lui Iisus – vegheatǎ din OZN ! .....................................

Bibliografie ......................................................................................

 

 

161

162

163

164

166

167

168

169

170

172

172

173

174

176

177

178

179