Imperiile  Răului

col. (r) Florian Gârz

 

CUPRINS

 

  

   Cuvântul autorului.......................................................................... 5

I. COMUNISMUL  ŞI  ANTICOMUNISMUL –  AFACERI  IUDAICE........ 13

Revoluţia din Rusia – începută…de femei.................................... 13

Imperiul ţarist – cucerit de 20.000 de bolşevici............................. 14

Anticomunismul american – provocat de Lenin............................ 16

Împărţirea Austro-Ungariei şi Germaniei – scopul Antantei............ 17

„Tronul” lui Lenin costa…un sfert din Rusia................................. 18

România din 2010 – dezastru ca în 1918 !................................... 19

Jefuirea României din 1918 se repetă…...................................... 20

De ce nu suportă românii Rusia şi comunismul........................... 21

Declaraţia lui Wilson –  baza imperialismului
        „democratic” al SUA.............................................................
22

ONU şi Komintern – create pentru dominaţia mondială................. 24

Socialismul şi radicalismul din SUA – afaceri iudaice…............... 25

SUA – străbătută de…ideea bolşevizării Terrei............................ 26

Rusia bolşevică „Patria Făgăduinţei”  pentru preoţii americani !... 27

Comunismul – creat şi combătut de evreii din SUA…................... 29

Anticomunismul american – creaţie a guvernului SUA.................. 30

Planul lui Churchill de lichidare a regimului bolşevic..................... 30

„Într-un an, Europa va fi comunistă”............................................ 32

II. TERRA BOLŞEVICĂ – UN PROIECT RATAT.................................. 34

SUA – devastate de…scrisorile lui Lenin..................................... 34

Comunismul – creat de Ocultă, învinovăţită Germania…............... 35

Europa putea fi bolşevică din 1919 !............................................ 36

“SUA sub bombe” – diversiune în stil american…......................... 38

Edgar Hoover – mai anticomunist ca naziştii…............................ 39

„Democraţia” americană – deportări, sedii devastate,
         arestări ilegale….................................................................
40

În SUA, Constituţia e încălcată de…Ministerul Justiţiei................. 41

Polonia şi Rusia – o duşmănie milenară..................................... 42

Revoluţia bolşevică europeană – lichidată la Varşovia................... 43

Comunismul american    decapitat de E. Hoover şi…extremişti... 45

III. PRIMUL  RĂZBOI  AL STELELOR................................................ 47

Lenin dorea un bolşevism…cu mai multe partide ?!...................... 47

SUA  dezbinate de comuniştii şi anticomuniştii evrei….............. 48

Circulara Comitetului American Evreiesc către…
       ambasadorii SUA..................................................................
49

Henry Ford – antisemitul…umilit de evrei !.................................. 50

Comunismul – marele duşman al Vaticanului.............................. 51

„Aurul Moscovei” – diversiune Edgar Hoover................................ 53

„Reţeaua Roşie” – o nouă „lucrare” E. Hoover…........................... 54

Nesta Webster şi teoria conspiraţiei…amestecate....................... 55

„Spaima roşie” – marea farsă din SUA !...................................... 56

America – răvăşită de comunişti în timpul Crizei.......................... 56

Dezintegrarea capitalismului –  programată de Stalin,
        după 1928…........................................................................
57

Comunismul – combătut 30 ani…cu slujbe de duminică............... 58

„Diavolul Stalin” a adus preoţii în Armata Roşie…......................... 59

Alianţa SUA - URSS – pregătită din 1933…................................ 60

În criza din 1929-1933, URSS…a prins aripi !.............................. 61

Securitatea – o glumă comparativ cu FBI…................................. 62

Americanii creează problemele şi acuză pe alţii !......................... 63

Stalin credea că Hitler va aduce…victoria comuniştilor !!............... 65

Băsescu se vrea Carol II ! La greşeli…........................................ 65

Aflat în noncombat faţă de Occident, şi Stalin
        aştepta războiul !..................................................................
66

Intră în acţiune E. Hoover şi…iezuiţii........................................... 67

F.D. Roosevelt – transformat în comunist…de o harpistă.............. 68

Vaticanul – anticomunist şi profascist........................................ 69

„Coloana a V-a” – un vechi sistem inventat de evrei...................... 70

Anticomunismul şi războiul Vaticanului cu iudaismul................... 70

Cum devin evreii comunişti, la fel de fanatici anticomunişti............ 71

„Marea Teroare” a lui Stalin – o nouă „afacere iudaică” !................ 72

Troţki – un criminal asasinat de propriul sistem…........................ 73

Ceauşescu a repetat greşeala lui Stalin şi a plătit….................... 74

Prototipul evreului comunist devenit…anticomunist...................... 75

Ţările care se respectă îţi lichidează trădătorii….......................... 77

Spionii evrei – deasupra statelor…............................................. 78

IV. CAPITALISMUL – SALVAT DE…HITLER ŞI STALIN..................... 81

Tratatul de la Versailles – garanţia noului război !......................... 81

Războiul II Mondial – pentru salvarea capitalismului….................. 82

Prin Tratatul Ribbentrop - Molotov,  
        Germania şi-a semnat condamnarea…...................................
84

Stalin a refuzat împărţirea Europei şi Imperiului Britanic !.............. 85

URSS - aliata SUA,  comuniştii americani -
         „duşmanii poporului”….........................................................
85

Studentul Gerald Ford din „Coloana a V-a a Reichului”….............. 87

Ch. Lindbergh, un izolaţionist decorat de Göring.......................... 88

Izolaţionismul pro-nazist din SUA – condus de evrei !................... 89

Ungaria, primul stat fascist - ignorată de SUA, 
        România - acuzată…............................................................
90

Reichul şi URSS – distrugere reciprocă programată !................... 91

F.D. Roosevelt singurul imun la „virusul Hoover”…..................... 92

Spionii ruşi – arestaţi de E. Hoover,  eliberaţi de F.D. Roosevelt.... 93

F.D. Roosevelt – lovit de E. Hoover prin…catolici......................... 94

Stalin i-a asigurat pe catolicii polonezi, nu şi pe evrei…................ 95

Stalin a cerut în ajutor o divizie occidentală. Refuzat…................. 97

Pentru catolicii americani,  ortodocşii din Europa nu contau…...... 98

Războiul – prosperitate pentru comuniştii americani !................... 98

URSS – 25.000.000 de morţi în război !!...................................... 99

V. ÎNGRĂDIREA  COMUNISMULUI   PENTRU  HEGEMONIA  SUA... 101

Războiul Rece – o Lume bipolară............................................. 101

Doctrina Truman – îngrădirea comunismului.............................. 102

E. Hoover – Cavalerul Apocalipsei anticomuniste....................... 103

URSS – aliat şi duşman necesar SUA…................................... 104

În genunchi, ruşii atacau Occidentul…...................................... 105

Cursa înarmărilor – pentru falimentarea URSS........................... 106

NATO – prima alianţă militară pe timp de pace.......................... 107

Hegemonia americană – scopul imoral al Doctrinei Truman......... 108

Ministerul Războiului din SUA şi „îngrădirea” URSS................... 110

Călare pe Terra, americanii se dădeau victime…........................ 111

Dezmembrarea Rusiei – scopul final......................................... 112

SUA  sperau că…Stalin va renunţa la comunism 
         pentru 3 miliarde dolari !!....................................................
113

Războiul economic al SUA…cu Europa.................................... 114

Războiul Stelelor – diversiune pentru sufocarea URSS............... 114

VI. STALINISMUL   AMERICAN....................................................... 116

Comunismul american – decapitat de E. Hoover 
         cu metode staliniste….......................................................
116

SUA şi Vatican – umilite de China şi Mao................................. 117

Apar anticomuniştii profesionişti. Toţi evrei…............................. 118

Cum s-au făcut evreii stăpâni în România.................................. 119

McCarthyismul  sau “democraţia fascistă”................................. 120

„Vânătoarea de vrăjitoare” şi execuţia soţilor Rosenberg.............. 121

America – terorizată de evreul Joseph Mc Carthy....................... 122

Mai bine mort decât comunist.................................................. 123

McCarthy şi „listele negre” –  stalinism în stil american.............. 124

Umiliţi de „Vostok”, americanii se răzbunau...la Hollywood.......... 125

„Marea Democraţie” şi...arderea a 300.00 de cărţi !..................... 126

Greşeală fatală pentru McCarthy – atacarea Armatei !................ 128

„Miracolul românesc” –  realizat de comunism........................... 129

„Greaua moştenire a lui Ceauşescu” – o industrie de vârf !.......... 130

VII. PERICOLUL  EXTREMISMULUI  DE  DREAPTA......................... 132

1956, „anul negru” al comunismului.......................................... 132

Iezuiţii doreau să provoace...ultimul război mondial !?................. 133

Extremismul de dreapta „un tip de boală mintală”.................... 134

J.F. Kennedy i-a înfuriat şi pe anticomunişti.............................. 134

Anticomunismul – obstacol în calea expansiunii catolice !.......... 135

Vietnam – un război anticomunist............................................ 136

Barry Goldwater putea fi ... ultimul preşedinte al SUA................ 137

B. Goldwater - nebun şi nazist, L. Johnson - „moderat”............... 137

Anticomunismul american – compromis în Vietnam................... 138

SUA şi „Aroganţa Puterii”......................................................... 139

CIA şi satanizarea lui Stalin..................................................... 140

De la colonianismul fracez la „democraţia” americană................. 142

„Documentele Pentagonului” –  Nixon la primul scandal
          de presă...
....................................................................... 143

Moartea lui Edgar Hoover – bucuria politicienilor !....................... 144

„Dosarele lui Hoover” –  sute de mii !......................................... 145

Aberaţiile anticomunismului „agentul roşu”...Reagan................ 146

Trădătorii altora – la mare preţ în Occident…............................. 147

„Eroul” Soljeniţân „o minte bolnavă, de extremist”…................. 148

Reagan şi renaşterea extremismului anticomunist..................... 149

Evreii şi comunismul : „Eu te-am făcut, eu te omor !”….............. 150

Consensul naţional – întreţinut cu false pericole......................... 151

„Puterea SUA – garanţia păcii” !............................................... 152

„Occidentul se scufundă în propria decadenţă”........................... 153

„Doctrina Brejnev” a pregătit… moartea comunismului
          şi a URSS.......................................................................
154

Strategul Ocultei voia…„raderea” atomică a URSS !!.................. 155

SUA – întotdeauna de partea Ungariei…................................... 156

VIII. IMPERIUL  ROŞU – DEZMEMBRAT   DE  SUA  ŞI…VATICAN.... 158

Actorul - informator Reagan – o marionetă senilă….................... 158

CIA – subordonată…Papei Ioan Paul II...................................... 159

Distrugerea imperiului sovietic –  planul unui iezuit
        director al CIA....................................................................
160

În 1983 putea începe războiul atomic !...................................... 160

Al Qaeda s-a născut în SUA…................................................. 161

„Contagiunea poloneză” şi trădarea lui Gorbaciov....................... 162

Lech Walesa – premiat cu Nobel…de CIA................................. 163

Cum a distrus Gorbaciov „lagărul socialist”................................ 164

Loviluţia – operaţie CIA cu agenţi KGB ?!................................... 166

Dezmembrarea URSS – în viteza a IV-a !.................................. 166

URSS s-a înarmat 45 ani. Degeaba…....................................... 167

Gorbaciov şi…blestemul lui Ceauşescu.................................... 169

Programata dezmembrare a Rusiei – stopată de Putin............... 170

     Bibliografie selectivă................................................................ 171

     Anexe....................................................................................... 173