Dacia  Ascunsă

Teodor  Filip

 

Prefață. NI  SE  NEAGĂ  ORIGINILE  ȘI  CULTURA........................ 3

I. ROMÂNIA  –  LEAGĂNUL  CIVILIZAȚIILOR................................. 7

Cel mai „bătrân” european era... vâlcean..................................... 7

Egiptenii lui Ramses II – învinși de geți....................................... 8

Obiectivul Congresului Mondial de Istorie –
dispariția statelor și națiunilor !............................................... 9

România – leagănul  civilizațiilor............................................... 10

Scrierile despre Dacia – „pierdute” cu mare grijă !...................... 12

„România trebuie ștearsă din Istorie !”....................................... 13

„Civilizația s-a născut în România, în 13.000 î.e.n.”..................... 14

Imperiul  Pelasgic –  popularea Pământului din Ramania............ 16

Asia – un continent pelasg....................................................... 19

Grecia antic㠖 o civilizație născută la nordul Dunării................. 19

Sumer, Palestina, India – populate de pelasgi........................... 20

România – leagănul  arienilor................................................... 22

Rusia antic㠖 teritoriul arienilor din Dacia................................. 23

Parții – poporul  lui... Arsache.................................................. 24

„Vechea  Europă (Dacia) – cu mult înainte de Egipt
și Mesopotamia”................................................................. 25

II. TRACII  –  STRĂMOȘII...  RASEI  ALBE................................... 27

Tracii – „neamul cel mai numeros”............................................. 27

Tracii – din Bavaria până în Kuban și Africa.............................. 28

Italia – ocupată de patru ori de pelasgo-traci............................ 30

Europa – un  cuvânt  tracic...................................................... 31

Dardanii Enea, Constantin cel Mare, Justin, Justinian................ 32

Romanii au învățat... româna de la traco-daci !.......................... 33

În 7.000 î.e.n., danubienii  Ainu  migrau în...
Japonia și America !........................................................... 35

„20% din amerindieni – originari din România” !......................... 36

Votan, zeul mayașilor – un trac de la Marea Neagră................... 37

Aethicus  Donares – savantul Cavaler Zalmoxian din Histria....... 39

Înaltele Școli ale Cavalerilor Zalmoxieni –
din 1380 î.e.n. până în 466 e.n............................................. 40

101  Cavaleri  Zalmoxieni –
primul ocol al Terrei (461 - 465 en) !!..................................... 41

Tomiris – regina legendară a massageților................................ 42

Învins de Tomiris, Cyrus cel Mare  a sfârșit... într-un cazan !...... 43

Massageții / alanii – de la Atlantic până în China !...................... 44

La 17 ani, Alexandru cucerea Grecia......................................... 46

Alexandru cel Mare – viața și moartea unui zeu.......................... 47

Tracul Enea – „părintele” Romei................................................ 49

III. GEȚII – FIII  LUI  MARTE........................................................ 50

Dobrogea – atacată (fără succes) de Darius
cu... 700.000 de perși și 600 de corăbii !.............................. 50

“Sciții ” erau mai mulți !!............................................................ 51

Dezbinarea – boală grea și la traci............................................ 52

Năvălitorii atenieni – nimiciți de traci și geți................................ 54

Filip II voia Gurile Dunării și Str. Bosfor.................................... 54

Alexandru voia Persia dar se temea de traci și geți…................ 56

Alexandru – primul care a îndrăznit să treacă Dunărea !............. 58

Lysimah, regele Traciei – 
strateg și general al lui Alexandru......................................... 60

Geții – “mulți și pricepuți în războaie”, 
Lysimah – înfrânt în serie….................................................. 62

100.000 de macedoneni – capturați, cu Lysimah în frunte !......... 63

Lecția  Dromichaites : “Aici, nici o oaste n-are scăpare !”........... 64

Apariția celților – șoc și groază !............................................... 65

Dacia – o nucă prea tare pentru celți…..................................... 66

Dobrogea – numită Scythia, locuită de geți…........................... 68

Lecția Oroles – decât “gospodină”, mai bine viteaz !.................. 69

Macedonia – ocupată de romani
datorită unui rege… strămoș al lui Copos............................. 71

IV. BUREBISTA  –  CELĂLALT  ÎMPĂRAT   AL  EUROPEI............ 73

Burebista – Cel Mai Mare Rege................................................ 73

Boii, cuceritorii Romei – „radiați ” de Burebista !........................ 74

Noile hotare ale Daciei –  Marea Neagră și Munții Haemus......... 75

Pericolul celt – eliminat, urma Cezar......................................... 77

Urmașii lui Burebista voiau și ei să aleagă împăratul Romei....... 79

Dobrogea – trei regi, pradă ușoară pentru romani !................... 80

Pași romani pentru încercuirea Daciei....................................... 81

Epoca Augustus – luptele cu dacii se înmulțesc........................ 82

Adversar puternic, pregătiri îndelungate…................................. 83

Roma – salvată iar de noroc !.................................................. 85

V. DECEBAL, TRAIAN  ȘI  TRAGEDIA  DACIEI............................. 87

Decebal – regele  semizeu....................................................... 87

Guvernatorul Moesiei și Fuscus –  „trofeele” lui Decebal............ 88

Roma – obligată să-i plătească tribut anual Daciei !.................. 89

Aurul Daciei – salvarea Romei de la faliment !........................... 91

Trădările și ghinioanele ne-au schimbat 2.000 ani de istorie !...... 92

Decebal – moartea unui semizeu.............................................. 94

Dacii – un popor admirat pe Columnă...................................... 95

Decebal – temut la Roma și după 2.000 ani !?.......................... 96

Palatul magnific al lui Decebal – protejat  de  crucifixuri !.......... 97

VI. IMPERIUL  ROMAN  –  SUB  BLESTEMUL  DACIEI............... 100

Impozitele lui Traian – model pentru... Guvernul Boc................ 100

Hadrian – la un pas de a renunța la Dacia…............................ 101

Luptele pentru eliberarea Daciei – permanente și violente......... 102

Imperiul Roman – sub loviturile “federației barbare”.................. 104

O treime din armata roman㠖 la Dunăre !............................... 105

Caracalla nu suporta banii. Altora !......................................... 106

Dacii liberi doreau destrămarea Imperiului Roman…................ 107

Maximin Tracul – primul împărat ales de armată. Și omorât…... 108

“Mileniul Romei ” – “serbat” de dacii liberi… în Macedonia........ 109

Primul împărat omorât de daci – Decebal era răzbunat !.......... 110

Alianța carpică făcea legea în Imperiul Roman !....................... 111

Regalian, urmașul lui Decebal –
proclamat împărat de legiunile din Dacia............................ 112

Dinarul Romei – înlocuit de moneda Noii Dacia !..................... 113

Dacia – eliberată în 269 de... 320.000 de geto - daci !.............. 114

Galeriu și Imperiul Dacic cu capitala la Roma !........................ 116

VII. ADEVĂRURI  IGNORATE  DE  ISTORICI............................... 118

Olahus, Ureche, Costin ș.a. – agenții Vaticanului ?................... 118

„Legile lui Zalmoxe – primele din istoria Omenirii ”................... 120

„Latina – un dialect adus la Roma din Dacia”........................... 121

Romanizarea Daciei – diversiune de la Vatican........................ 122

„Podul lui Apollodor” era... un pod de vase............................. 123

Istoricii români îi scot pe daci din din Istorie !.......................... 124

Împărații romani – 42 (din 80) traco - daci !.............................. 125

Galeriu – „olteanul” care a umilit Roma.................................... 126

Aureolus – ciobanul dac ajuns împărat roman......................... 128

Flavius Aetius  – generalul dac salvator al Romei.................... 128

Componența etnică a Occidentului –
stabilită de dacul Flavius Aetius !....................................... 129

Attila se voia împărat al Romei !............................................. 130

Attila își pregătise rugul, salvat de Aetius................................ 132

Împăratul l-a asasinat pe Aetius...
și Imperiul Roman de Apus................................................ 133

Ungurii nu sunt urmașii hunilor................................................ 134

„Geto-dacii – locuitorii cei mai vechi din Aedeal”...................... 135

Ungurii – alungați de mongoli din Ardeal, românii au rămas...... 136

Imperiul româno-bulgar s-a născut... după o nuntă.................. 137

Frații Asan – ajutați de... Dumnezeul vlahilor și bulgarilor.......... 138

Împăratul  Bizanțului – învins... și fără Barbarossa................... 139

Ioan și Petru – asasinați, Ioniță - rege...................................... 140

Tarnovgrad – A Treia Romă.................................................... 141

Frații Asan erau „mysi care acum vlahi se cheamă”.................. 142

VIII. ROMÂNIA  –  CHEIA  ISTORIEI  OMENIRII.......................... 144

Scrierea a apărut în România !................................................ 144

România – Hyperboreea, vatra Vechii Europe
și a civilizației umane......................................................... 145

„Homo Sapiens și toate scrierile  au apărut în România”........... 146

Strămoșii de la Ceahlău făceau... OZN-uri !............................. 147

Pâinea vlahilor din Serbia și svastica „de la uriași ”.................. 149

„Codex Rohonczy” : Dacia din secolul XI – 
de la Tisa la Nistru............................................................. 150

Ungurii – învinși în 45 de bătălii de Vlad !................................ 151

În 1166, existau Arad și Ineu
iar Emeric al Ungariei era învins de moți și oșeni................. 153

Posada – trufia măcelărită !................................................... 154

Casa de Anjou a mai vrut o dată............................................ 156

Lui Ceaușescu îi mai lipseau
5 discuri proto - dace să domine Lumea !........................... 157

„Tezaurul Sacru” – păstrat în tunelurile din Bucegi.................... 158

Sub  Sarmisegetuza –  o construcție veche de 10.000 ani !!..... 159

Complexul din Orăștie –
un mister mai mare ca Marea Piramidă !............................. 160

Hoții de comori caută... 
sarcofagul de aur (2 t) al lui Decebal !................................ 162

Sub crucea de pe Caraiman,
„Zeii ” fac experimente stranii !........................................... 163

Sarmisegetuza – „zona crepusculară a Europei ”...................... 164

666 – simbolul vieții, creată de Zalmoxe.................................. 165

Alții se mândresc cu trecutul nostru, noi îl denigrăm................. 166

Note........................................................................................... 169