Armagedon România - vol. II

Bogdan Păpădie, Gabriel I. Năstase

 

Cuvântul editorului.................................................................... 3

     Capitol introductiv

  PLANUL  SECRET  AL  MAGHIARIZĂRII  ROMÂNILOR... 5

Povestea  unei  cărţi  secrete................................................. 5

A  magyarorszagi  romanok................................................... 7

Ungurii neagă existenţa acestei cărţi...................................... 8

Motivele cari au determinant alcătuirea 
cărţii „confidenţiale"          a guvernului maghiar..................... 9

Ce  cuprinde  cartea  secretă  a  guvernului  maghiar......... 11

Numărul românilor din Ungaria,
situaţia lor culturală şi primejdia pe care o reprezintă 
pentru statul naţional maghiar............................................... 12

Distrugerea  unităţii  demografice  a  românilor  ardeleni..... 13

Maghiarizarea Bisericii Greco-Catolice Române................. 13

Necesitatea casării autonomiei 
Bisericii Ortodoxe Române................................................... 15

Măsuri  preconizate  în  vederea  stingheririi  absolute 
a  educaţiei  preoţilor   şi învăţătorilor  români...................... 15

Măsuri  în  vederea  maghiarizării şcolilor 

secundare  româneşti........................................................... 18

Interzicerea culturii romaneşti în Ungaria 
o concepţie sui generis a culturii naţionale  şi cetăţeneşti.... 21

Necesitatea  desfiinţării  presei  româneşti........................... 24

Necesitatea  distrugerii  românilor 

pe  teren  economic-financiar............................................... 24

Desfiinţarea  organizaţiei  politice  a  românilor  ardeleni..... 26

Un Ianus cu două feţe : 

într’un fel vorbeşte către guvernul unguresc  şi într’un alt

fel către  marele public din tară şi străinătate....................... 27

Guvernele  ungureşti  din  anii 1907-1918 

au procedat în mod strâns şi unitar  în politica lor

faţă de români,  conform planului secret 

din cartea lui A. Huszar......................................................... 28

I. REVIZIONISMUL  MAGHIAR  ŞI  REŢELELE  TRĂDĂRII 29

Ţinutul  Secuiesc –  cerut de partide neconstituţionale !...... 29

Nu există secui dar avem Ţinut Secuiesc !.......................... 30

Transilvania – maghiarizată...de PSD.................................. 31

„Nem tudom romano !“......................................................... 32

Autonomia – garanţia egalităţii...între maghiari..................... 32

Cu papagalii la putere – umilinţă şi durere !.......................... 33

„Mâna Neagră“ – tăiată de Securitate.................................. 35

...a reînviat pe 15 martie 1990.............................................. 36

UDMR ştia viitorul...înainte de naştere !............................... 36

Ardealul – vis unguresc......................................................... 37

Asasinii strămoşilor noştri –  comemoraţi în România !........ 38

Ardealul – pământ „unguresc“  doar 51 ani. De calvar !....... 38

Ungaria vrea „înapoi“  ceva ce nu i-a aparţinut.................... 39

Diktatul şi „toleranţa“ maghiară – sute de mii de crime !...... 40

Ardealul – „lesa“  Moscovei.................................................. 40

Horthy, Kadar, Orban – acelaşi şovinism............................. 41

Mass-media din Vest  şi manipularea antiromânească........ 42

Ofensiva din 1989 a Budapestei........................................... 43

UDMR vroia guvern maghiar la Tg. Mureş !........................ 44

Loviluţia în stil iredentist :  „Afară cu românii împuţiţi !“......... 45

„Unde-i preotul român să-i tăiem gâtul ?! “........................... 46

„Eroul“ Tökes  lupta  pentru dezmembrarea României….... 47

În decembrie 1989,  Ungaria era pregătită de invazie !........ 48

La Budapesta era pregătit…un Guvern al Transilvaniei....... 49

Militarii români trăgeau în aer, diversioniştii - în plin.............. 49

Românii din HarCov au averizat. Degeaba !........................ 50

Pierderea autorităţii statului în HarCov – 

prostie sau trădare ?!............................................................ 51

Guvernanţii – preocupaţi doar de români. De ei................... 52

România – etalon pentru Ungaria......................................... 53

Inconştienţa politrucilor din România.................................... 54

Istoria reală – cea mai bună imagine a României................ 55

HarCov – de la etnocraţie la autonomie............................... 55

Intoleranţa – un cuvânt maghiar !......................................... 56

Românii – discriminaţi în propria ţară !................................. 57

Minoritatea maghiară are numai drepturi ?!.......................... 58

Românii  din  HarCov  au mai puţine drepturi

ca minoritatea gay !.............................................................. 59

În HarCov, şi câinii trebuie să latre ungureşte !.................... 60

Când trebuie să-i apere pe români, 

guvernanţii nu mai fac ce zice Europa................................. 61

Sfârtecarea României – cerută agresiv 

iar guvernanţii dorm !............................................................ 62

Pentru UDMR, România şi românii nu există !.................... 62

Programul UDMR – regionalizare 

şi „descentralizarea maximă a puterii centrale“.................... 63

UDMR şi...„expansiunea ortodoxiei în secuime“.................. 64

Ţiganii maghiari – o problemă delicată, 

românii – una ignorată.......................................................... 65

Şi maghiarii s-au săturat de UDMR...................................... 66

Viktor Orban voia tratate...ca să aibă ce reclama................ 66

Budapesta visează. La „modelul Kosovo“............................ 67

Ungaria ne fură istoria, 

guvernanţii noştri vor...să nu se afle !!!................................. 68

UDMR a pus ochii pe bisericile-cetăţi săseşti !..................... 70

Saşii ardeleni trebuie eliminaţi din istorie ?!.......................... 71

Acordul de comerţ liber cu Ungaria, 

bun doar pentru maghiari !.................................................... 72

Guvernantul  român – 

mai eficace...ca ciuma lui Caragea !.................................... 73

“MOL” cumpără terenuri în Ardeal – 

infractorii maghiari se simt în siguranţă în România !........... 74

Politrucii au cedat Ardealul...„in integrum“............................ 75

„Restitutio in integrum“ –  o „splendoare“ CDR în acţiune.... 76

Parlamentarii  şi  judecătorii – bucuria hungarismului.......... 77

Instituţiile statului din Ardeal...

vor plăti chirie la Budapesta ?!.............................................. 78

Firme româneşti falimentate  în folosul Ungariei.................. 78

Guvernul României favorizează...industria Ungariei............ 79

Economia  României –  falimentată de...cetăţeni români.... 80

Biserica Reformată, Sörös 

şi ocuparea economică a Ardealului..................................... 81

Minciunile lui Viktor Orban.................................................... 81

Separatiştii maghiari îşi bat joc de Istoria României............. 82

Continuitatea daco-romană – o „legendă vicleană“ !............ 83

România acuzată că vrea...

lichidarea maghiarilor din Ardeal !!!....................................... 84

Statul naţional şi continuitatea românilor – 

coşmarele  multora !............................................................. 84

Poporul  român –  să  nu fi existat sau să dispară................ 85

Propaganda antiromânească – fără jenă şi limite !.............. 86

Minciuni despre Horea şi Avram Iancu................................ 87

Ianoş omoară pe Ion iar Ion este condamnat ! 

La  Budapesta....................................................................... 88

„Fără Ungaria Mare  nu va fi pace în Europa !“.................... 89

Minţile bolnave sunt odihnite şi au idei.................................. 90

Secuii nu sunt maghiari !....................................................... 91

Toată lumea ştie, nimeni nu acţionează !............................. 92

„Ţara  Secuilor“ – o creaţie  a...inconştienţei politicienilor.... 93

Liniştea interetnică –  sub habsburgi şi comunişti................. 94

Ruşii – 25 milioane de minoritari !......................................... 95

Balcanii şi „modelul Kosovo“................................................. 96

II. ROMÂNII  DIN  UNGARIA.................................................. 98

Maghiarizarea şi drepturile românilor de dincolo de Tisa..... 98

Biserica, liantul continuităţii românismului............................ 98

Românii din Ungaria au refuzat catolicismul........................ 99

Kadar maghiariza forţat  dar...Ceauşescu era dictatorul !.. 100

Ciudăţeniile recensămintelor din Ungaria........................... 101

Românii – factori constitutivi ai Ungariei............................ 103

Ortodocşii – 0,6% din populaţia Ungariei !.......................... 104

Românii din parohiile ortodoxe........................................... 104

Românii cu limba maternă maghiara ?!............................. 106

Învăţământul în Ungaria – mult sub 

ceea ce oferă România minorităţilor.................................. 106

În şcolile româneşti se predă în…limba maghiară.............. 107

Din cei 75 de deputaţi „români”, 

60 nu cunoşteau limba română !!....................................... 108

Românii nu renunţă nicăieri  la tradiţii, folclor şi dansuri..... 109

Muzica şi dansurile populare româneşti – 

intens studiate la Budapesta............................................... 110

SUA au primit Alaska de la...Gheorghe Pomuţ.................. 110

Uniunea românilor din Ungaria nu vrea autonomie............ 111

Românii din Ungaria cercetează, nu defilează................... 112

III. MONUMENTUL SFIDĂRII DE LA ARAD....................... 114

În Ardeal sunt glorificaţi...asasinii românilor !!!.................... 114

Obeliscul de la Arad  reprezintă Ungaria Mare,

cu 13 provincii !................................................................... 114

Franz Joseph s-a reconciliat cu ungurii...

lovind  în  români................................................................. 115

Kossuth şi Pëtofi erau...comunişti, zicea Budapesta !........ 116

Consilierii arădeni au batjocorit Marea Unire !!................... 117

Monumentul „Hungaria“ – 

un bun cadou către Budapesta........................................... 118

IV. AGENŢII  AVO – PROTEJAŢII  PUTERII !.................... 119

România se integrează în Europa, 

Transilvania – în Ungaria.................................................... 119

În grădina lui Ion, toţi papagalii dorm.................................. 119

Agentura iudeo-maghiară de la FPS.................................. 120

Arpad Paszkany – agentul AVO şi al Casei Rothschild..... 121

„Operaţiunea CFR Cluj “..................................................... 121

Emil Boc – primar pe banii AVO !....................................... 122

Rudas Ernö – ambasadorul spion,  recuzat de două ori..... 123

Tăriceanu – racolat de AVO ?!........................................... 124

Rezervele de Stat şi Comunicaţiile – 

dirijate de...spionajul maghiar !............................................ 125

Verestoy a mutat pădurile în HarCov şi Ungaria................ 126

Udemeristul Anton avea pregătire de spion beton.............. 126

M.A.E. – Mossad şi AVO la Externe.................................. 128

V. DEŞTEAPTĂ-TE,   ROMÂNE !........................................ 129

Cu 88,65% români, România este stat naţional !............... 129

Ungaria vrea teritorii, nu maghiari....................................... 130

Maghiarii – aşi în manipularea recensămintelor................. 131

Guvernanţii – grijulii cu identitatea maghiarilor, 

nu şi a românilor !................................................................ 132

În HarCov mai lipsesc bantustanele pentru români !.......... 132

Eliminarea românilor din HarCov –  prin toate metodele !. 133

Duşmanii Statului Român – răsplătiţi gras !........................ 134

Politica vrajbei – criticată şi de sora lui Tökes.................... 135

Provocări maghiare nesancţionate..................................... 136

Ungaria vrea Ardealul în 2020............................................ 136

Vor autonomie...cu stema Ungariei !.................................. 138

România federalizată – numai avantaje ! 

Pentru  duşmani.................................................................. 139

Reprezentanţii maghiarilor se bat pe ciolan........................ 139

„Regionalizarea va duce la federalizare“............................ 140

USL nu vrea România Mare............................................... 141

„Ţinutul Secuiesc e căminul nostru,  vorbiţi  maghiara !“... 142

„Maghiari, nu vă amestecaţi cu românii !........................... 143

Revizionism maghiar pe banii românilor !........................... 144

Victor Ponta ia lecţii de...iredentism ?!................................ 144

Steagurile – secuieşti, cei agresaţi – maghiarii !?............... 146

UDMR ameninţă cu „evenimente nedorite“ !..................... 147

„România să dispară de pe hartă !“.................................... 148

Provocări în cascadă, tot mai făţişe................................... 149

Federalizarea României – o obsesie maghiară.................. 150

Udemeriştii – de acord doar cu ce vor ei !.......................... 150

Ungaria speră în...Diktatul de la Bruxelles 2014 !............... 151

Planurile Ungariei pentru obţinerea Ardealului.................... 152

Conform Cartei Europene, 

nu există minoritate secuiască !.......................................... 153

Ungurii nu au recunoscut Marea Unire 

dar vor drepturile promise atunci !...................................... 154

Atrocităţile maghiare din 1940 şi 1990 – nescuzabile !....... 155

Steagul „secuiesc“ – ilegal şi reprezintă Ungaria................ 155

Senatul şi Guvernul lucrează...împotriva României !?....... 156

2,5 milioane de români au şi cetăţenie maghiară !!............ 157

Cu 4 milioane de ardeleni încetăţeniţi, 

Ungaria va cere autonomia Ardealului !!............................ 158

Măsuri de salvare a ţării. Cine să le aplice ??.................... 158

Poşta Română are un client de milioane............................ 159

Premierul  Ungariei  implicat  direct
în acordarea  dublei  cetăţenii............................................. 160

„Statul de azi nu mai apără România“................................ 161

Revizionismul  UDMR – 

susţinut de Puterea de la Bucureşti !.................................. 162

Pasivitatea guvernanţilor – trădare perpetuă !.................... 163

La Consiliul Europei, covor cu Ungaria Mare !................... 163

UDMR negociază o nouă concesie cu USL....................... 164

Conducătorii României – inconştienţi sau...trădători ?!...... 165

Steagul secuiesc = steagul unguresc al Ardealului............ 166

Pe guvernanţi îi distrează manifestările antiromâneşti ?!... 166

Anexe...................................................................................... 168

„Aici, dacă nu ştii ungureşte, ori înveţi, ori pleci !“............... 168

Fundaţia  Gojdu................................................................... 173

Recensământ 2011 - tabele................................................ 178