Consilier la Cotroceni

col. (r) Florian Gârz

 

I. DRUMUL SPRE COTROCENI............................................ 29

Pápá a prevăzut şi căderea lui Ceauşescu.......................... 29

Col. Gârz – scos din DIA...de Pavel Coruţ........................... 29

Din 1989, Războiul Rece s-a intensificat ! În culise.............. 30

Alianţa RFG - Ungaria –  pericol total pentru România !...... 31

„Agenturili“ Vestului se băteau pe România !........................ 32

România – scufundată de „salvatorii“ occidentali................. 33

Când Securitatea nu mai e, apar CIA, AVO şi KGB !.......... 34

„DIA trebuie să se românizeze“............................................ 35

Spionajul militar – o prioritate neglijată.................................. 36

Rusia, Ungaria, Germania – pericole  mortale !................... 37

„Nu distrugeţi industria militară !“  Şi asta au făcut............... 38

DIA putea salva România !................................................... 39

Modernizarea Armatei – prin ataşaţii militari......................... 40

„DIA nu poate funcţiona cu amatori“.................................... 41

Munca  spionilor  militari – 
distrusă de politrucii din Centrală !........................................ 42

NATO nu vroia România Mare !........................................... 43

Iubind Franţa, a (dez)golit-o ! De secrete............................. 44

Moartea Ceauşeştilor – hotărâtă de CIA ?........................... 45

Anul 1989 şi Noua Ordine Mondială..................................... 46

Germania şi Japonia au pierdut războiul 
dar au câştigat pacea............................................................ 47

Dispariţia URSS – greu de prevăzut în 1990........................ 48

„Europa va fi dominată economic de Germania“................. 49

Germania i-a promis Transilvania Ungariei ?!...................... 50

„Butoiul  cu  pulbere“ – 
manevrat cu grijă de vestici. De la distanţă.......................... 51

Serviciile de informaţii şi...supravieţuirea ţării....................... 52

Comunitatea Serviciilor de Informaţii –  condusă de Preşedinţie  52

Serviciile româneşti – 
penetrate sau parazitate...de Ceauşescu............................. 53

Serviciile – „refăcute“ exact pe dos !.................................... 54

Comunitatea Serviciilor de Informaţii – varianta  Gârz........ 55

Agenţia Naţională de Informaţii, 
Studii şi Estimări Externe...................................................... 56

Sarcinile spionajului extern civil............................................ 57

De-ar fi ştiut parlamentarii..................................................... 57

Ungaria îi ascultă pe români !............................................... 58

Organul central de cifru – eroarea majoră a Securităţii....... 59

Casa Albă varianta Cotroceni, Iliescu ca...G. Bush !........... 59

Informaţiile libere – cheia propăşirii ţării................................ 60

În 1990, România era...sat fără câini !.................................. 61

Înfiinţarea CSAT – după propunerile col. Gârz..................... 62

II. CONSILIER  LA  COTROCENI........................................... 64

Corabia era în derivă, era nevoie de col. Gârz !................... 64

Ceauşescu îi mulţumea mr. Gârz !....................................... 65

Prima întâlnire cu Ion Iliescu – iulie 1970.............................. 66

„Ion Iliescu va juca un rol mare în istoria voastră !“.............. 67

CSAT – mai democratic decât NSC (SUA)......................... 67

Col. Gârz – „părintele“ Secretariatului CSAT....................... 68

CSAT – un Consiliu Suprem ignorat,

 iar „Petre Roman minţea cu neruşinare“ !........................... 69

Dirijaţi de „fiii lui Israel“, 
românii îşi devorau avuţia naţională...................................... 70

Economia de război a Germaniei – 
model pentru comunism !..................................................... 71

Sistemul economic socialist a avut şi plusuri........................ 71

Bolile maligne ale socialismului............................................. 72

A Treia Cale chineză – model pentru noul socialism ?......... 73

„Modelul chinez“ – un succes, 
„terapia de şoc“ – o catastrofă.............................................. 74

Deşi avertizaţi,  politrucii României au ales...dezastrul !....... 75

Fără arme nucleare, 
URSS ar fi fost atacată de Occident.................................... 76

Rusia poate fi şi o superputere economică.......................... 77

Estul are resurse, Vestul - tehnologie şi bani........................ 78

Politrucii României – 
(tot) cei mai corupţi şi incompetenţi...................................... 78

Col. Gârz se zbătea inutil, ţara era vândută !........................ 79

Erorile comunismului - „corijate“: praf şi pulbere !................ 80

Prea multă cunoaştere „deşteaptă“ poporul......................... 81

La vârful Puterii, sfaturile bune se aplică invers................... 82

Estul – piaţă de desfacere a Vestului.................................... 83

Guvernanţii au lucrat planificat – 
au distrus totul metodic !....................................................... 85

Col. Gârz cerea modelul german, 
s-a aplicat cel african............................................................ 86

Strategia economică a Presedinţiei - 
ignorată de Stolojan !?.......................................................... 87

III. SECURITATEA ROMÂNIEI – CUM VOR AMERICANII. 88

Marea Bătălie din 1991. Pentru ciolan.................................. 88

Strategia Naţională de Apărare – refuzată de Parlament. 

Trebuia făcută de americani................................................. 89

România – „tamponul“ disputat de imperii............................ 90

Înconjurată  de  flăcări, 
România nu mai voia...securitate......................................... 91

Jugoslavia şi pericolul dominoului......................................... 91

Dorinţa analiştilor occidentali s-a împlinit – 
URSS a fost desfiinţată........................................................ 92

„Ruşii vor apăra imperiul“. 
Nu şi evreii Gorbaciov şi Elţân.............................................. 93

URSS putea ocupa Europa de Vest în 48 ore 
dar...a dispărut !.................................................................... 94

Preşedinţii României –  mai tari
ca 10.000 de avioane ruseşti !.............................................. 95

Alianţa Germania-Ungaria – 
numai dezastre pentru România !......................................... 96

Tratatul de la Varşovia a garantat frontierele........................ 97

Etapele planului Ungariei pentru Transilvania....................... 98

Ursul siberian trebuie dus cu zăhărelul................................. 99

...şi potolit prin Tratate......................................................... 101

Bulgaria – centrul...Federaţiei Balcanice 
şi „ciolanul Jugoslavia“........................................................ 101

Esticii – atraşi de NATO, Gorby visa la...C.E.C................. 102

Cine ne protejează de Ungaria, Austria, Germania ?!........ 103

„Întăriţi Armata !“ „’nţeles, o terminăm !“............................. 104

României i-a mai rămas...Protecţia Divină ?!..................... 105

Nici o palmă de pământ cedată, nici un Diktat !................. 106

Politica „prin noi înşine“.  Iţic şi Attila au înţeles primii......... 107

Strategia Naţională de Apărare – „prea târziu“ !................. 108

IV. REORGANIZAREA  SERVICIILOR  SECRETE............ 110

„Asistenţa“  Occidentului – 
subordonare  şi  distrugere.................................................. 110

SRI şi SIE – politizate şi...americanizate............................ 110

România – în cazan, 
(contra)spionajul militar – la pământ !................................. 111

DIA – condusă de agenţii Moscovei şi politruci.................. 112

„Dau în DIA, dau în mine, dau în fabrici şi uzine !“.............. 113

Revitalizarea DIA şi modernizarea Armatei........................ 114

Rusia şi Ungaria – marile pericole !.................................... 115

Antonescu şi Atatürk – foşti ataşaţi militari......................... 115

Armata să ştie tot ce mişcă în jurul ţării !............................ 117

România – pion de sacrificiu pentru NATO ?..................... 118

Securitatea (1948-1964) – o „afacere“ evreiască.............. 119

Monopolul DIE  asupra cifrului
şi informaţiilor externe – o catastrofă !............................... 120

Trădarea lui Pacepa şi decimarea DIE............................... 121

„SIE – exclusiv românesc !“. „Consiliat de americani...“.... 122

Principalele „ţinte“ ale SIE................................................... 123

Spionajul economic şi modelul japonez.............................. 124

(Contra)spionaj prin...firme particulare............................... 125

După Loviluţie, secretele de stat erau...„ceauşisme“.......... 126

Desfiinţarea Securităţii şi legislaţiei secretului de stat – 

prostie sau...trădare ?......................................................... 127

Grijulii, „emanaţii“ au păstrat 

obligaţiile...Consiliului Educaţiei Socialiste !........................ 128

„Refacerea“ Serviciilor secrete – improvizaţie totală !....... 129

Statele care se respectă îşi fac Servicii puternice.............. 130

Serviciile secrete  coordonate de Preşedinţie –
un pericol ?.......................................................................... 130

Criza economică şi...preşedintele-jucător........................... 131

Serviciile secrete din România şi modelul american.......... 132

CIA conduce România...şi SUA......................................... 133

Doar diplomaţii americani pot fi agenţi secreţi ?!................ 134

DIA americană nu neglijează nimic.................................... 135

Brigada Specială a FBI – spaima spionilor......................... 136

„CIA contra KGB“ – premieră în Europa de Est................. 136

„Ghidul spionului român“ şi modelul...Allen Dulles.............. 137

V. INDUSTRIA  DE  APĂRARE – 
O  CAUZĂ  PIERDUTĂ......................................................... 139

Industria de apărare – distrusă la ordin american............... 139

31.08.1994 – retragerea „ursului siberian“ în bârlog........... 140

NATO nu mai are motive de existenţă !............................. 141

Extinderea NATO către Est – 
spre paguba Europei Occidentale...................................... 142

Jandarmul Mondial – dator vândut...duşmanilor !.............. 143

Casa Europeană oferă SUA... un apartament cu chirie..... 143

Alianţa UE - Rusia – coşmarul SUA................................... 144

Sărăcia Estului – avantaj sau pericol pentru Vest ?........... 145

Grupul Internaţional de Contact – 
„concertul“ Marilor Puteri.................................................... 146

„Marile Puteri nu vor schimbări majore de frontiere“.......... 147

Folosirea forţei - doar împotriva „căţeilor“ neascultători..... 148

După 1989, concurenţă acerbă pe piaţa armamentului..... 148

Industria  militară  a  URSS – 
5.000 de fabrici, 7.000.000 de angajaţi !............................. 149

Armamentul rusesc – la preţuri de dumping !..................... 150

Politica  externă  a  SUA – 
decisă de Complexul Militar Industrial................................ 152

SUA – export în 120 de ţări, 
75% din armamentul NATO............................................... 152

Americanii vor dezarmarea...altora.................................... 153

SUA se supraînarmează...pentru războiul cu Marte ?!....... 154

Occidentalii cumpără MIG-29, noi „dricuri“ F-16................ 155

Extinderea  NATO – 
pentru exportul de armament american............................. 155

Planul Marshall –
pentru americanizarea Europei de Vest............................. 156

România îşi distruge industria şi importă............................ 157

Armamentul american – 
nedorit în Vest, preferat în România................................... 158

„Nu înglodaţi ţara în datorii 
pentru occidentalizarea Armatei !“...................................... 159

Modernizarea  armamentului – 
prin  redimensionarea  Armatei........................................... 160

Lichidarea industriilor din Est – dirijată din Vest.................. 161

Mai puţini militari, mai multe tunuri şi tancuri...................... 162

Tancul de 5.000.000, 
distrus de o rachetă de 5.000 dolari !.................................. 163

Col. Gârz credea că la putere ajunseseră patrioţii !............ 164

Perfecţionare din Vest, bani din Lumea a III-a................... 165

Armata României din 2005 -  cât o divizie din 1989 !!!....... 166

VI. LUPTA  CU  IREDENTISMUL  MAGHIAR..................... 167

Studiul col. Gârz despre Ungaria – „aur“ în 1989 !............. 167

„Războiul pentru Transilvania“ –  un scenariu NATO !....... 167

Iredentismul Budapestei şi...inconştienţa Bucureştiului...... 168

„Întreaga suflare românească 
să fie conştientă de pericolul maghiar !“............................. 169

Strategie pentru integritatea ţării......................................... 170

„Acţiunile ostile ale Ungariei
să fie sancţionate prompt !“................................................ 171

„Iredentiştii să nu mai calce în România !“.......................... 172

Secesionistul de Gaulle – 
„făcut pachet“ de premierul Canadei !................................ 173

Propaganda iredentistă – controlată şi combătută............. 173

„Cetăţenii neloiali să fie expulzaţi !“..................................... 174

Trădătorii – recompensaţi în România................................ 175

Bisericile maghiare – centre iredentiste, 
BOR dezbină românii !........................................................ 176

Strategia anti-iredentism a CSAT – ignorată total !!........... 177

România nu mai are secrete pentru AVO. Nici CSAT !..... 177

România - distrusă de consilierii americani. Plătiţi gras !... 178

Milică – recunoscător col. Gârz dar...l-a schimbat............. 179

7 ani la Cotroceni – un miracol ?........................................ 179

ANEXE.................................................................................... 181