SPIONII  ŞI  LOVILUŢIA

Bogdan  Păpădie,  Gabriel  I.  Năstase

 

    Prefaţa.................................................................................. 5

    CUVÂNTUL   AUTORILOR........................................................ 11

    I. Noua  Ordine  MondialĂ................................................. 19

Serviciile secrete – stat în stat ?................................................. 19

Noua Ordine Mondială............................................................... 19

Republica  Terra –  socialistă sau capitalistă ?............................ 20

Conspiraţia Apocalipsei şi Masoneria......................................... 21

Illuminati şi Francmasoneria....................................................... 22

Înţelepţii Sionului, Cecil Rhodes şi „Open Conspiracy“................. 23

Alice Bailey şi „New Age“........................................................... 24

Cel de-al Patrulea Reich............................................................ 24

Noua Ordine – treptat sau prin lege marţială ?............................. 25

„Numărul Fiarei“ şi supravegherea globală.................................. 26

De la cabalişti la New Age......................................................... 26

Reducerea şi controlul populaţiei............................................... 27

Cultura fricii şi controlul minţii.................................................... 27

Papa voia „binele comun“. Pentru Elită....................................... 28

Serviciile screte şi Noua Ordine................................................. 29

    II.SPIONAJUL, PASIUNE  ISTORICĂ !...................................... 30

Egiptul  antic –  originea spionajului profesionist ?..................... 30

Spionajul  biblic........................................................................ 31

Modelul „Calului Troian“............................................................. 32

Poliţia secretă romană şi spionul Hannibal.................................. 32

Senatorul roman Atticus – ales de...Decebal.............................. 33

Caesar şi-a ignorat spionii......................................................... 33

Theodora, şefa spionajului bizantin............................................ 34

Spioni  în  sutană...................................................................... 35

„Gentleman  spy”...................................................................... 35

Agenţii  lui  Richelieu................................................................. 36

Rubens – pictorul…secret !....................................................... 36

Spionii  valahi şi salvarea Vienei................................................ 37

„Cancelaria secretă“ de la Curtea Veche...................................... 37

Agentul diplomatic Milescu Spătarul.......................................... 38

Ştefan cel Mare – asasinat la ordinul Papei !.............................. 38

Ţările Române – pline de...agenţi imperiali.................................. 39

Imperiul Britanic – savanţi în spionaj !......................................... 39

Agenţii Voltaire şi Casanova...................................................... 40

Prusia şi „armata” celor 10.000 de spioni.................................... 42

Spionul trădător Benjamin Franklin............................................. 42

Agenţii marilor Puteri – pasionaţi de Ţările Române !................... 43

Fişa viitorului domn Mihail Sturdza............................................. 44

A.I. Cuza – „lucrat“ de fiii lui Iahve.............................................. 45

Arendaşul evreu, spionajul austriac şi rus  şi...                        

răscoala de la 1907................................................................... 46

Contraspionii români şi servietele diplomatice............................ 46

Trădarea  lui  Maiorescu............................................................ 47

Evrei care au trădat România..................................................... 48

     III.SPIONII  ŞI  RĂZBOAIELE  MONDIALE............................... 49

Primul Război Mondial al spionilor............................................. 49

Agenţii  Majestăţii  Sale............................................................. 49

Franţa şi SUA – noroc cu femeile !............................................. 51

„Deutschland uber alles”............................................................ 51

Mata Hari – mult zgomot pentru nimic ?...................................... 52

Spionajul românesc în Marele Război......................................... 53

Românii din Austro-Ungaria – spioni în masă !............................ 54

Maria Bălan – „regina spionajului“............................................... 55

Şeful Poştei Române – trădătorul amnistiat................................ 56

Scriitori şi ziarişti ai trădării........................................................ 57

Agenţii URSS în SUA lucrau la înălţime....................................... 58

„Pentru Moscova îl spionez şi pe tata !“...................................... 59

Japonia pregătea...invadarea SUA !........................................... 59

Asasinul lui Troţki – Erou al Uniunii Sovietice.............................. 60

Moruzov, Cristescu şi modernizarea Serviciilor........................... 60

Ginerele Prinţului Ştirbey – şeful agenţilor britanici !.................... 61

Martha (Bibescu) – mai tare ca Mata (Hari).................................. 62

Al Doilea Război Mondial secret................................................ 62

MI5 şi practica agenţilor dubli.................................................... 63

„Comunitatea  spioanelor”.......................................................... 64

Se „naşte”…James Bond !......................................................... 65

„Diabolica” Bastien şi „Pisica“.................................................... 66

„Operaţiunea Enormoz” – lovitura atomică a Moscovei................ 67

Richard  Sorge  –  sacrificat pentru că i-a salvat !....................... 68

Stalin, Churchill şi Roosevelt  trebuiau asasinaţi la Teheran !........ 69

Bormann „cânta“ pentru „Orchestra roşie” !.................................. 69

Atac japonez asupra SUA – anunţat de...Hemingway.................. 70

Salvatorul de evrei – suprimat de NKVD..................................... 71

Operaţiunea „Pastorius” – un eşec nazist.................................... 71

„Mâna dreaptă” a lui Roosevelt – dirijată de Stalin !..................... 71

...iar stânga – tot de Stalin !...................................................... 72

Bomba  atomică –  o armă pentru...Războiul Rece...................... 73

A trădat „părintele bombei atomice”?.......................................... 74

Debarcarea din Normandia – un plan ignorat de Hitler................. 74

Prinţesă evreică, spioană pentru nazişti...................................... 75

Marlene Dietrich – agent de influenţă al SUA.............................. 76

„Reţeaua  TO”........................................................................... 76

„Operaţiunea Autonomus” din România...................................... 77

Regele Mihai – sfătuit de americani să plece în exil..................... 77

Agenţii britanici – salvaţi de Cristescu........................................ 78

Maria Tănase – „privighetoarea”  britanicilor................................ 79

Spionii saşi ai lui Tester............................................................. 80

Veturia Goga – în slujba lui Hitler............................................... 80

 IV.RĂZBOIUL  RECE – RĂZBOIUL  SPIONILOR.......................... 82

„Spionajul capitalist raportează istoria, noi o creăm”.................... 82

„Arhiva  Mitrohin”....................................................................... 82

Otrava  KGB............................................................................. 83

„Cazul Volcinschi“ – o diversiune KGB........................................ 84

Ceauşescu urma să fie asasinat în Sudan................................... 85

Agenţii KGB din Vest – aşii spionajului....................................... 85

Defectorii din KGB.................................................................... 86

Trădătorii – reprimiţi „călduros“ de KGB : în apă fiartă !............... 87

„Cârtiţele”  din  CIA.................................................................... 88

Faţa nevăzută a CIA.................................................................. 88

Decadenţa spionajului britanic................................................... 90

Londra – Raiul spionajului sovietic !........................................... 91

Scandalul Hernu – provocat de...şeful SIE................................. 91

RFG – condusă de...STASI !..................................................... 92

Austria – „placa turnantă” a spionajului....................................... 93

„Leii”  din  Iudeea...................................................................... 93

„Afacerea  Pollard”.................................................................... 94

„Lupii” lui Wolf şi „Operaţiunea Romeo“...................................... 94

România – Triunghiul Bermudelor pentru spionii din Vest !........... 95

Trădarea lui Pacepa – cât datoria externă !................................. 97

Industrializarea României – cu 300 de agenţi............................... 98

Reţeaua Caraman – cei 13 care au zdruncinat NATO.................... 98

Spionilor români le plăcea în Austria şi Elveţia............................ 99

Spionajul  diplomatic............................................................... 100

Trădătorii, de la Haiducu şi Răceanu, la Pacepa........................ 100

Operaţiunile „Baikal” şi „Progress”............................................ 101

Planul „Dnestr” lichidarea lui Ceauşescu................................. 102

V. OCHIUL  ŞI  TIMPANUL  TERRA  S.A..................................... 103

Bugetul CIA – cât al armatei Franţei !........................................ 103

Americanii – sufocaţi de informaţii !......................................... 104

Spionajul militar face ravagii în SUA......................................... 105

Şeful CIA din România – racolat de ruşi la Bucureşti ?............... 106

Microsoft,  Yahoo, Google, Facebook – agenţii NSA................ 106

GCHQ – 600 milioane comunicări online pe zi interceptate !!...... 108

SUA ascultă pe toată lumea..................................................... 108

Britanicii – instructorii Europei în supraveghere......................... 109

Putin vrea înarmare şi..ascultare............................................... 110

Ordinea constituţională = poliţie politică................................... 111

„Capul curat, inima rece, mâinile calde“..................................... 112

SAS/SMIU – implicată în asasinarea prinţesei Diana.................. 113

„Inflaţia” franceză de Servicii.................................................... 114

Monica Lewinsky era...maior Mossad....................................... 115

Mossad şi seria eşecurilor....................................................... 115

Spionajul chinez – 57.000 de agenţi !........................................ 116

Bruxelles – „cuibul” de spioni................................................... 117

Terra – planeta  spionilor !....................................................... 118

 VI.PLANURILE  DEZMEMBRĂRII  ROMÂNIEI  AU  EŞUAT !....... 119

În 1989, Marile Puteri doreau dezmembrarea României !............ 119

Planul Securităţii din 1988 – fără ingerinţe străine !.................... 120

România părea imună faţă de Loviluţia europeană..................... 121

România şi Jugoslavia – modele care deranjau......................... 123

Ceauşescu – o piedică pentru Casa Europeană........................ 124

Sârma ghimpată ”invizibilă” de la frontiera cu Ungaria................ 125

Şedinţele CPEx...cu urechi ale Moscovei.................................. 125

„România aşteaptă de la URSS  teritoriile naţionale ocupate          

şi Tezaurul”............................................................................. 126

Securitatea ştia ce se va discuta la Malta................................. 127

Ceauşescu – avertizat că va fi „schimbat“. Nu i-a păsat !?.......... 128

Data Loviluţiei era ştiută din septembrie 1989........................... 129

Duşmanii periculoşi : URSS, Franţa, Israel................................ 130

Marile Puteri se tocmeau pe „tortul“ din Est, 

trădătorii deveneau „democraţi“................................................ 131

Armata României – plină de „cârtiţe“ ale Moscovei !.................. 132

Moscova  şi  Berlinul –  pact pentru dezmembrarea României.... 133

”Foamea” Occidentului după resursele României....................... 135

URSS şi RFG – călăii statelor suverane ale Europei.................. 135

Gorbaciov ne-a felicitat...că nu ne-a dezmembrat !.................... 136

Declaraţia de la Budapesta şi trădătorii români......................... 137

Mihai I – pactul cu diavolul sovietic.......................................... 137

Jugoslavia dorea Banatul şi aştepta semnalul maghiar.............. 138

Bani de la ONU pentru...Loviluţia română !................................ 139

Transilvania şi „Acordul Bonn-Budapesta”................................. 140

Ruşii au promis bulgarilor...Dobrogea !.................................... 140

Ceauşescu a cerut Basarabia,  Bucovina de Nord                           

şi Ţinutul Herţa........................................................................ 141

„Revoluţia“ de la Timişoara – pentru Transilvania....................... 141

Revizionismul maghiar – sprijinit de Austria............................... 142

Autonomia Transilvaniei – doar primul pas................................ 142

Târgu Mureş, martie 1990 –  tentativă de dezmembrare                   

a României............................................................................. 143

Trocul Transilvania contra Basarabia şi Bucovina...................... 144

VII.ROMÂNIA – ŢINTA  MARILOR  PUTERI................................. 145

Cine controlează România...domină Terra !............................... 145

„Moştenirea Kremlinului“ – 10.000 agenţi de influenţă !............... 145

Din China, Israel până în India – bătaie pe România !................. 146

Atac climatic al Rusiei  la siguranţa alimentară a României !....... 148

Ploaia vine de la ruşi ! Şi seceta.............................................. 149

Straniul sistem american de antene  de la Capul Midia............... 150

SCOMAR – sistem pentru apărarea Litoralului ?........................ 151

„Primăvara arabă“ – provocată...din Dobrogea ?!...................... 152

HAARP – o colaborare sovieto-americană !.............................. 153

HAARP - generaţia I, ŞURA rusească - generaţia III................... 154

ŞURA – capabilă de acţiuni înspăimântătoare !!........................ 154

Războiul Mondial Climatic – în plină desfăşurare !..................... 155

”SRI utilizează arma climatică” –  tornade şi vijelii                 

împotriva populaţiei !!!............................................................. 156

 VIII.RĂZBOIUL  CIBERNETIC ŞI  HACKERII   MIORITICI............ 159

România – extrem de vulnerabilă la atacurile informatice........... 159

”Epic  Turla” – spionaj cibernetic rusesc ?................................. 159

Cel mai puternic atac cibernetic asupra României...................... 161

China şi Rusia preferă spionajul informatic............................... 161

Băncile din România, noi ţinte.................................................. 162

Hackerii români – locul II, după China....................................... 163

Cum ne racolează SUA hackerii................................................ 164

Ţintele lui ”Guccifer” : familiile Bush şi Rockefeller !................... 165

Scandalul Colin Powell - Corina Creţu....................................... 166

„Nemuritorul“ Pacepa – mereu la datorie !................................. 167

Colin Powell – nedorit preşedintele SUA de KGB ?................... 168

 IX.ROMÂNIA – O ŢARĂ  OCUPATĂ........................................... 170

Iliescu semnaliza spre Moscova  şi mergea către Atlantic.......... 170

„Europa III“ – operaţiune în Occident cu acordul SUA................. 171

Ascensiunea  lui  Băsescu –  dirijată de Talpeş                               

la ordin american..................................................................... 172

Pedofilul Treptow arestat, „Doi ş-un sfert“ atacat....................... 174

CIA face ce vrea în România !.................................................. 175

De ce l-au preferat americanii pe Băsescu................................ 176

Ovidiu Tender a sustras hărţile resurselor României................... 176

SIE – condus de...„Mossadel“.................................................. 177

Ungaria Mare şi criminalii unguri  au monumente în România !.... 178

România – între SUA, UE şi Rusia............................................ 179

Agenţii Moscovei – mai mulţi ca securiştii !............................... 179

Teritoriul României - dorit de vecini,                                                   

cel virtual - controlat de CIA..................................................... 180

BIBLIOGRAFIE   SELECTIVĂ..................................................... 182