KOGAION  ŞI  OCTOGON

Dan  Alexe

 

 

    Cuvântul   autorului.................................................................. 3

I.  DOMNUL PĂMÂNTULUI (ZAL.MOXE) –
         ÎN ŢARA SFÂNTĂ (DA.KIA)................................................. 11

România poate declanşa un nou Război Rece !.......................... 11

Serviciile străine din 1989 continuă să ne lucreze........................ 12

Goţii = geţi, runele - semnele plutaşilor  de pe Bistriţa !............... 13

Dacologia irită iudeo-masoneria !.............................................. 14

Congresele de Dacologie –  inspirate de Editura OBIECTIV........ 15

Cum se lichidează un popor...................................................... 16

Războiul psihic generalizat........................................................ 17

Preoţii nu suportă dacologii !.................................................... 18

Da.Kia – Ţara Sfântă  condusă de Domnul Pământului............... 20

Kogaionul în Munţii Orăştiei ?  Nu, pe Vârful Omu !..................... 22

România - fără Institut de Tracologie, 
bulgarii - urmaşii tracilor !...................................................... 23

Sarmis.e.getu.za – centru de cult şi civilizaţie............................. 24

Baragan – Sanctuarul secret al lui An......................................... 26

Zalmoxe (Domnul Pământului) era Cronos / Saturn..................... 27

Aisus Chris.theos – Fiul Zeilor Blonzi. Din Pleiade !.................... 28

Dacii, fiii lui Dak.şa – Oamenii Primordiali.................................. 30

Eroii din „Ramayana“ – toponime în România............................. 30

Movilele de la Şona – ridicate de uriaşi ?................................... 31

Sanctuarele dacilor – poziţionate geometric............................... 33

Istoria evreilor – a 8-a minune a Lumii !!...................................... 34

Iisus – inventat de...o conspiraţie romană ?!............................... 35

Pruncii – plini de păcate, au nevoie de preoţi............................. 37

Imoralitatea  Vechiului  Testament.............................................. 39

În anul 1500, Biblia avea 500 de cuvinte..................................... 40

Evreii sunt...antisemiţi ?!........................................................... 41

Eruditul N.Densuşianu şi analfabeţii de pe Internet...................... 42

Dumuzi-Daos şi dacicul Mithra.................................................. 44

Războinicii-arcaşi daha/daoi – deveniţi...parţi............................. 47

Mithra şi...Pluguşorul................................................................ 48

II. AISUS  CHRISTEOS - FIUL  LUI  ZALMOXE............................. 50

Reptilienii – învinşi de...sumerieni ?............................................ 50

Akad.emia  DIN  România –  atac la siguranţa naţională !............ 51

Puterea şi Apocalipsa Psihiatriei................................................ 52

Cărţile lui Coruţ – „o nouă misiune a Securităţii“.......................... 54

România – vatra Vechii Europe şi a Sumerului............................ 55

Geto-dacii din Mesopotamia..................................................... 56

Scrierea a apărut în România !................................................... 57

Tăbliţele de la Tărtăria – traducere.............................................. 58

Sumerienii – originari din Ardeal................................................. 60

În India se vorbeşte...româneşte !.............................................. 61

Înainte de a fi Welsh,  poporul englez a fost Walah !................... 62

Codex Rohonczy – depistat şi adus de prof. A. Deac................ 63

Vlahii foloseau încă o scriere din 1500 îen !................................ 63

Zalmoxe Apollo – precursorul lui Iisus........................................ 65

„Cerul e Tatăl, Terra este Mama“................................................. 67

666 – simbolul Vieţii şi al lui Zalmoxe !....................................... 68

„Mioriţa“ – balada Gemenului Divin Zalmoxe............................... 70

Pe cruce, Iisus se ruga...precum Zalmoxe !................................ 71

Sciţii – o necunoscută pentru antici............................................ 72

Iisus Christos – reînviat ca Apollo !............................................ 75

Falşii  Mesia............................................................................. 77

Cina cea de Taină şi Cina Ursului............................................... 79

Marile migraţii din Ramania........................................................ 80

Femeile din Cucuteni  aveau rochii lungi, evazate........................ 82

Pelasgii – fondatorii primului imperiu......................................... 83

Uranus şi Pelasg erau...vlahi !................................................... 84

Latina veche (ausonică) era...limba oşenilor !............................. 85

Bicilis, Dion Chrysostomos şi Dio Cassius –  spionii Romei....... 86

Sanctuarul de la Sarmis.e.getu.za – 
un astrolab de secolul XX !................................................... 88

Da.kia – Izvorul  Neamurilor....................................................... 89

În România, şi Homo Sapiens era artist !.................................... 91

România – 10.000 ani de continuitate......................................... 92

România – Centrul Suprem al lumii preistorice............................ 93

Da.kia, Ţara Sfântă – vatra Vechii Europe.................................. 94

Lupoaica - creaţie  etruscă, Geta - Pământul  Tatălui................... 95

Dacii din nordul Europei şi...românii din Franţa........................... 96

Scrierea de la Tărtăria  la mânăstirea lui Negru Vodă !................. 97

III. PSIHOTRONIA  A  SUBJUGAT  ROMÂNIA !............................. 99

Calea Lactee – patria noastră comună........................................ 99

Omenirea are străbuni comuni.................................................. 100

Pământenii – interzişi în Calea Lactee !..................................... 101

Octogonul – înfiinţat de A.I. Cuza............................................. 102

Armele de temut ale Străbunilor............................................... 103

Piramidele – releele de comunicare cu zeii................................ 104

Forţe externe îşi dispută România............................................ 106

Marile Puteri au cunoştinţe avansate  despre creierul uman........ 107

Armele psihotronice –  mai letale ca armele atomice !............... 108

Psihotronia a subjugat România !............................................ 110

Metode de influenţare în masă................................................. 111

Paranormalii pot provoca...boli şi moartea............................... 113

Generatoarele psihotronice de influenţare................................. 113

Marile Puteri – noi arme de subjugare umană............................ 114

Masoneria trădează România. Pentru Mossad.......................... 116

Serviciile secrete maghiare – subordonate Rusiei...................... 117

Cine este spionul român de la Malta ?!..................................... 119

Octogonul a scos românii în stradă în 1989 !?.......................... 120

Istoria reală a României – pericol mortal !................................. 121

Viitorul e stabilit, Oculta va fi învinsă........................................ 122

Terra – stat federal socialist..................................................... 124

Protocoalele Sionului, Iluminaţii şi Sfârşitul Lumii...................... 126

Marile Conspiraţii planetare...................................................... 128

Noua Ordine Mondială şi supravegherea populaţiei................... 129

De la Ochii geto-dacici la Ochiul masonic................................. 130

„Nicolae din Carpaţi va ajunge şeful ONU“................................ 132

Reducerea şi controlul Omenirii................................................ 134

Vaticanul vrea o Nouă Ordine Mondială.................................... 135

Oculta impune lideri...funcţie de numele lor.............................. 136

România – cobaiul reformelor de distrugere în masă................. 138

Nu suntem de capu nostru în Univers !..................................... 139

Forţele oculte – lovite de...Forţa Vie a Planetei......................... 141

Dumnezeu nu poate fi spionat !............................................... 142

Ştiinţa secretă – avans de zeci de ani !..................................... 144

IV. LOVILUŢIA – DEZASTRUL SIONIST   AL ROMÂNIEI............. 146

Loviluţia din '89 – dezastrul României....................................... 146

Octogon-Oculta – un război paranormal................................... 146

Iisus Christos – conducătorul Sistemului solar !!....................... 149

Viitorii  paranormali –  depistaţi...înainte de botez !................... 151

Oculta vrea un război mondial atomic !?................................... 152

Lovitura de stat militară – spaima lui Milică............................... 154

Momeala mică pentru trădătorii mari din Servicii....................... 155

Serverul central de supraveghere şi influenţare......................... 157

Teroriştii din '89 trăiesc printre noi............................................ 158

Politrucii din Statul Poliţienesc România –  zombie ai SUA !...... 160

Crimele de la Loviluţie nu se prescriu !..................................... 161

Ceauşescu – manipulat să înfurie poporul................................ 162

Dezinformările DIA şi oamenii în negru..................................... 163

„Turiştii“ sovietici şi comandoul Mossad................................... 164

Loviluţia – un război psihologic total........................................ 166

La Revoluţia din '89 au învins...trădătorii................................... 168

Sistemul Naţional de Apărare – lovit de...Parlament.................. 169

Nu iradiaţi poporul cu calculatorul !.......................................... 170

România – teren de luptă al spionilor....................................... 171

Bazele Statului Român –  lovite sistematic şi organizat.............. 172

Atac pervers asupra Naţiei Române !....................................... 173

Distrugerea postdecembristă a României................................. 175

Anexe........................................................................................ 177