ISTORIA  ASCUNSĂ - vol. II

Dana  Simedrea

 

 

I.    Cei  doi  dumnezei  ai  omenirii......................................... 3

Dinozaurii – distruși de extratereștri !?........................................ 3

Oamenii – creați pentru a fi sclavi ??.......................................... 4

Primul om – creat…pentru a lucra în mină................................... 5

Grădina Edenului era în Insula Șerpilor !..................................... 7

Cultul Cargo – cum au devenit americanii zei…........................... 8

Șarpele biblic – o imensă diversiune !........................................ 9

Dușmanul Omenirii – slăvit ca Dumnezeu !............................... 11

Tatăl lui Iisus era…Cronos/Zalmoxe !....................................... 13

Enlil/Iahve, Marduk și Turnul  Babel.......................................... 14

Creatorul Omenirii – satanizat prin Vechiul Testament................ 16

Zeii ne vor…proști și docili ?!.................................................. 18

Oamenii – manipulați prin…creierul reptilian.............................. 18

Terra – civilizată de Zeii Șerpi. Înalți și blonzi............................. 20

Amintiri  din  viitor................................................................... 22

Primii faraoni egipteni – extratereştri uriași !.............................. 24

Faraonii – urmașii lui Horus...................................................... 26

Faraonii urcau la Cer…în Da.kia, Țara Zeilor.............................. 27

Omenirea – manipulată de zei prin masoni și preoți................... 28

Akhenaton și Moise – membri ai Frăției corupte........................ 29

Apollo – venerat în Templul evreiesc........................................ 31

Iudeii – „niște barbari jefuitori“.................................................. 32

„Umpleți curțile cu morți !“........................................................ 33

„Evreii – un trib necivilizat, trăiau din jaf“................................... 33

Yahwe – însetat de sânge și bogății !....................................... 34

„Să nu lași cu viață nimic care suflă“......................................... 35

Războiul zeilor malefici cu oamenii........................................... 36

Adam – primul soț încornorat…................................................ 38

„Carul de foc“ al lui Iahve polua Terra !..................................... 39

II.  MONOTEISMUL  ȘI  VECHII  ZEI............................................ 41

Hinduism  și  budism.............................................................. 41

De la obediență la eliberarea spiritului...................................... 43

Cei supuși vor trăi 1.000 ani în pace…...................................... 44

Iahve – tatăl lui Macchiavelli…................................................. 45

Diavolul – un…țap ispășitor !................................................... 46

Iadul – arma  Bisericii.............................................................. 47

Roma – învinsă de…cultura greacă.......................................... 49

Cartagina și primul război total................................................. 50

Corupția la vârf – invenția Romei…........................................... 50

Creștinismul – religia lui…Saul din Tars.................................... 52

Iisus a murit pentru…fericirea popilor....................................... 54

„Oricine să fie supus stăpânirilor, vin de la Dumnezeu“.............. 55

„Apocalipsa“ lui Ioan – scrisă…într-un OZN ?!........................... 57

Sărbătorirea  Crăciunului – o  infracțiune !................................. 58

Soarele – Mântuitorul  Lumii..................................................... 59

Mithra și Dionysos – modele pentru creștinism......................... 60

Iisus – șeful sistemului solar !.................................................. 61

Fecioara cu pruncul s-a „născut“ în România !........................... 62

Creștinismul… a adoptat păgânismul....................................... 65

Vishnu și Mithra erau Fiul Omului. Cronos/Zalmoxe !................. 67

Apostolul Pavel se credea…Orfeu........................................... 68

Numerele sacre 7 și 12............................................................ 70

De la Isis și Arthemis la Fecioara Maria.................................... 72

Cum au devenit zeii…sfinți creștini........................................... 74

Sărbătorile antice au fost…creștinate....................................... 76

La baza Vaticanului – Mithra și Cybele !.................................... 77

Alungarea din Rai – invenția lui Pavel !..................................... 79

III. CREȘTINISMUL – MOARTEA IMPERIULUI ROMAN................. 82

Începutul creștinismului – o „afacere iudaică“............................ 82

Vaticanul – prima organizație teroristă !.................................... 83

Nero – satanizat în secolul X.................................................... 84

Dioclețian – demolatorul de biserici.......................................... 85

Episcopii – mai răi ca împărații…............................................. 85

Constantin a văzut crucea…lui Mithra....................................... 87

Constantin se punea bine cu toți zeii…..................................... 88

Lupta pentru putere între sectele creştine.................................. 90

Gnosticii și cultul lui Apollo..................................................... 91

Marionetele – creștinii ideali pentru Vatican............................... 92

Iahve – nepotul lui Hrist !......................................................... 93

Sfânta Treime – „născută“ pentru salvarea Bisericii.................... 94

Arianismul – marele  dușman…................................................ 96

Relicvele  Sfintei  Elena........................................................... 97

Ioan Botezătorul a avut…6 capete ?!........................................ 98

Iulian primea sarcini…de la Helios............................................ 99

Creștinii se urau de moarte între ei !........................................ 101

„De ce Iahve se răzbună și pe copii ?“.................................... 102

Creştinismul – moartea Imperiului Roman................................ 103

„Ereticul“ Origene și „sfântul“ Augustin.................................... 105

Teodosiu – nebunul ajuns împărat.......................................... 107

Distrugerea Antichității – „triumful lui Hristos“ !........................ 108

Clovis – criminalul pios și lupta cu știința................................ 110

Poplația Romei – de la 1 milion la 40.000 !!............................. 111

Justinian – un creștin periculos…........................................... 112

„Ciuma lui Iustinian“ a întărit Biserica !..................................... 114

Islamul și noua divizare a Omenirii.......................................... 114

IV. VATICANUL – „SINAGOGA LUI SATAN“............................... 116

Carol cel Mare – „părintele Europei“…..................................... 116

…„sfântul“ cu 4 soții, 5 concubine și mulți bastarzi................... 117

Vikingii – tâlharii  Europei...................................................... 118

Au descoperit vikingii America ?............................................ 119

Maghiarii, sarazinii, turcii – noile calamități.............................. 120

Cruciadele – războaiele “sfinte”…pentru jaf............................. 121

Cavalerii  și  Asasinii............................................................. 123

Cunoașterea catarilor –  pericol pentru „Sinagoga lui Satan“..... 124

Cruciada albicensă – „Măcelăriți-i pe toți !“.............................. 125

Cine se opune trebuie ars fără milă“...................................... 126

Părinții Inchiziției – evreii de Guzman și Torquemada…............. 127

Prețul creștinării Europei – 10 milioane. Omorâți !.................... 128

Dușmanii Inchiziției – știința și educația !................................. 129

Falsificarea Scripturii – puterea Vaticanului !........................... 130

Importanța…penisului la evrei................................................. 131

Papalitatea – creația lui Teodosiu I......................................... 132

Statul papal și puterea sa – clădite pe falsuri !........................ 133

„Sinagoga lui Satan“ – dușmanul Ortodoxiei........................... 134

Papii – decadență  maximă !.................................................. 135

Pavel – mentorul Papalității…................................................. 136

Vaticanul – model pentru Servicii și…Mafia............................ 137

„Donația lui Constantin“ și alte falsuri papale........................... 138

Vaticanul – Citadela  Masoneriei............................................. 139

Sclavagismul – fericirea  Vaticanului…................................... 139

Anglia – proprietatea…Papei !!.............................................. 141

Matriarhatul – o epocă a toleranței.......................................... 142

Secolul XX – 100 milioane de victime  ale războaielor religioase ! 143

Epoca patriarhală – război împotriva Vieții.............................. 144

„Binefacerile“ Vaticanului – mizerie, epidemii, durere !.............. 145

Războiul Bisericii Catolice…cu femeia.................................... 146

Vânătoarea de vrăjitoare – pentru confiscarea bunurilor........... 149

Vindecarea naturistă – vrăjitorie…mortală............................... 150

Vaticanul – agentură a Elitei malefice..................................... 151

Drumul Bisericii Romane spre…Epoca de Piatră..................... 152

Pentru Vatican, ignoranța era…sfântă și vitală......................... 153

V.   DECIMAREA ȘI SCLAVIZAREA OMENIRII – 
„OPERĂ“ VECHE ȘI CONTINUĂ !..............................................
154

Sfânta Alianță – lupta cu istoria și cunoașterea....................... 154

Vechile Texte – marele pericol !.............................................. 155

Distrugerea Vechii Cunoașteri –  pentru rescrierea Istoriei........ 157

Decimarea și divizarea Omenirii – „opera“ zeilor ?.................... 157

Ciuma – o armă biologică a Antichității ?................................ 160

Europa medievală – decimată…din cer !................................. 161

Ciuma – adusă și de…„oamenii în negru“................................ 162

„Carele“ zeilor se ascundeau în nori…..................................... 163

Epidemiile au adus…vântul schimbării.................................... 164

Luther şi Reforma…rozacruciană............................................ 165

Protestanții – un nou motiv fals de divizare............................. 167

Luther – „un călugăr nevrotic și constipat“............................... 167

Savonarola și Calvin – asasinii religioși.................................. 169

Pentru  puritani –  „pacea e un afront adus lui Dumnezeu“ !...... 170

Misionarii distrugerii Cunoștinței............................................. 171

„Revoluţia“  franceză – asasinii la putere !............................... 172

Napoleon – masonul  repudiat…............................................ 173

Naziștii – sataniști dirijați de…reptilieni ?!................................ 174

Hitleriștii – „arieni“ cu zvastică inversă….................................. 176

Vril și OZN-urile naziste.......................................................... 178

Hitler se visa…Noul Iisus !..................................................... 178

Masoneria și religiile – create de zeii malefici.......................... 179

Știința și medicina – adevăruri ascunse................................... 180

Reîncarnarea – Marele  Secret................................................ 181

UE – „cel mai sinistru proiect masonic“................................... 182

Masoneria ne conduce spre dezastru !................................... 183

Bibliografie................................................................................ 185