IMPERIUL  TERRA

col. (r)   FLORIAN  GÂRZ

 

 

Cuvântul  autorului.................................................................. 3

I.   GLOBALIZAREA – FAZA  „AMERICANIZARE“........................ 17

Globalizarea – prefigurată de…Marx........................................ 17

„Capitalul“ – ghid de orientare…pentru capitalism...................... 18

Imperialismul  și  globalizarea –  atribute  ale  capitalismului...... 19

„Școala de a Chicago“, neoliberalii și Marea Depresie............... 22

Reagan și Thatcher – asasinii  sindicatelor................................ 23

România a confundat Chile cu Suedia…................................... 24

În crize, sărăcesc…tot săracii.................................................. 25

Dr. Mann recomandă : fără F.M.I. !.......................................... 26

Neomarxiștii vor globalizarea lor…........................................... 27

Globalizarea  transnaționalelor – 
consumerism  și  control  total............................................. 28

Imperiul american – tranziție către…Imperiul Terra...................... 29

Vor să ne controleze trupul și mintea, fără frontiere !................. 30

Loviluțiile  cu  mulțimi –  model pentru revoluțiile sociale............ 31

„Lumea  este  plată“ și SUA o calcă în picioare !....................... 32

Cele 10 forțe care „aplatizează“ Globul...................................... 34

România a ales terapia de șoc…și groază !.............................. 36

FMI, BM și OMC – instrumente ale SUA................................... 37

Austeritatea, privatizarea, liberalizarea – 
Cavalerii  Apocalipsei !........................................................ 38

Globalizarea și cele 4 Mari Reforme......................................... 39

România e „modernă“ –  are 100 md. euro datorii !.................... 40

Drepturile omului și supremația legii…transnaționalelor.............. 41

Modelul american și excluderea socială.................................... 42

Terapia de șoc – capitalismul dezastrelor................................. 43

Parlamentul României – cât Parlamentul Mondial !.................... 44

Globalizarea – Al Patrulea Război Mondial................................ 46

Globalizarea – un imperiu universal.......................................... 47

Imperiul fără frontiere, cu dominație totală................................ 48

II.   IMPERIUL MONDIAL RUS – NOUL VIS AL MOSCOVEI !......... 50

România – colonie  americană................................................. 50

Rușii se cred „pământul central“, 
SUA vor să-l „americanizeze“................................................ 50

Imperiul rus – cu UE, Iran, India și Japonia !!!........................... 52

Americanii și rușii se cred popoare mesianice…....................... 53

Etapele  Imperiului  Sovietic.................................................... 54

„Stalin ne scapă și de ruși ?!“................................................... 55

Comunismul sovietic – rupt de poporul rus............................... 56

URSS nu era pregătită pentru maraton….................................. 57

Centralismul birocratic al Moscovei  și bumerangul naționalist... 58

Comunismul cincinalelor a murit…de plictiseală !...................... 59

Rușii se văd doar ca imperiu !................................................. 60

Organizarea Imperiului Rus. Mondial !....................................... 61

Rusia – ca Pasărea Phoenix…................................................. 62

Ocuparea Crimeei – pentru salvarea Rusiei !............................. 63

Forţele Armatei necesare Marii Rusii......................................... 64

Resursele naturale – arma economică a Rusiei.......................... 66

Lupta Rusiei cu SUA pentru resursele Terrei.............................. 67

Instrumentele de expansiune ale Moscovei............................... 68

Poziția geopolitică a României – o mare șansă. 
Politrucii își bat joc de ea !.................................................. 69

III. VIITORUL  OMENIRII – 
ÎNTRE MODERNIZARE ȘI…SALVARE..........................................
71

Cine nu inventează și nu produce este slugă !........................... 71

Comerțul cu sclavi din Africa…și România................................ 72

18% din populație, 99% din total invenții................................... 73

Electrificarea SUA (99%) – în 80 ani !....................................... 74

Globalizarea – de la nave container 
și Boeing 747 Cargo la Internet............................................ 75

Săracii nu sunt ascultați.  N-au telefoane mobile !..................... 76

Economia mondială – dominată de 700 transnaționale.............. 77

Învăţământul – cea mai rentabilă investiție !............................... 77

România – cei mai mulți analfabeți din Europa !........................ 78

Învățământul liceal crește PIB cu 7% !...................................... 80

Resursele naturale bogate – un blestem ?!............................... 81

Regimurile  autoritare  și supremația legii aduc prosperitate !..... 82

România – model pentru distrugerea unui stat…....................... 83

Instituțiile statului trebuie reformate !........................................ 84

Creșterea și descreșterea imperiilor – 
legea lui Dimitrie Cantemir................................................... 84

Criza societății americane – una de sistem…............................. 85

„America în decădere“............................................................. 86

Politrucii României au preluat toate tarele Americii !.................. 87

În SUA, corupția se numește lobby…....................................... 88

Sistemul politic american – un model catastrofic !.................... 89

Europa are nevoie de români. Și România !.............................. 89

Viitorul demografic sumbru al Europei..................................... 90

SUA – un stat…european........................................................ 91

Zidul Berlinului – o „alee cu flori“ 
față de zidurile din SUA și Israel…........................................ 92

500.000 de imigranți – venituri de 675 md. dol./an..................... 93

„Nu ne vindem, țara“…scump !................................................. 94

În 2050, vom vedea occidentali…cu turban !............................. 95

Oculta pierde mass-media…și se mută pe Internet.................... 95

Mințiți poporul cu televizorul !................................................... 97

Internetul – un „produs“  al Serviciilor secrete americane............ 98

Arma Internet.......................................................................... 99

Războiul  cibernetic............................................................... 100

Subcultura americană – la mare căutare !................................ 101

Subminarea culturilor naționale – un act criminal...................... 102

Identitatea culturală – cea mai puternică și de durată............... 102

Dominația civilizației occidentale – între 1500 și 1945............... 103

Declinul civilizației occidentale............................................... 104

„Ciocnirea civilizațiilor“ – războaie de cucerire…....................... 105

Hibridizarea culturală și „glocalizarea“..................................... 106

„Americanizarea“ culturală are mulți agenți în România…........... 107

SUA poluează planeta și dau lecții !........................................ 108

Distrugerea pădurilor – prăbușirea civilizațiilor !....................... 110

Capitalismul – spaima…peștilor prădători............................... 111

România – un Rai în seceta mondială viitoare !....................... 111

Poluarea – o altă problemă globală........................................ 112

Încălzirea globală – efecte catastrofale................................... 113

Capitalismul american – o catastrofă ecologică !.................... 114

IV. AMERICANIZAREA – DEZASTRUL  TERREI !........................ 116

Pilonii  Marilor  Puteri............................................................ 116

Scopul RM II – dominația globală americană ?!....................... 118

Progres pe bază de…genocid !............................................. 119

Industria de armament și bazele militare – 
sursele dominației americane.............................................. 120

„Americanizarea“ a început la Bretton Woods.......................... 121

Criza lirei sterline din 1947 – „dresarea“ Marii Britanii................ 122

FMI – primul…Moș Crăciun postbelic..................................... 123

Banca Mondială – Marea Capcană pentru Est !....................... 124

G.A.T.T. și clauza națiunii celei mai favorizate......................... 125

Planul  Marshall – pentru…„integrarea Europei Occidentale 
în regatul  american“.......................................................... 126

„Doctrina Keynes“ – capitalism de stat................................... 128

„Modelul american“ – o societate de consum.......................... 128

Militarismul – baza existenței puterii americane........................ 130

Arma nucleară – dușmanul Imperiului American....................... 131

Industria de război a SUA – 120.000 de fabrici și uzine !.......... 132

Complexul militar al URSS – 9.000.000 de angajați.................. 133

Industria militară a României – a 10-a în lume. Era !................. 135

Terra – o garnizoană americană.............................................. 136

Globalizarea prin imperii........................................................ 138

Tipurile de imperii.................................................................. 139

Națiunea  americană –  născută din războaie de cucerire.......... 140

Dominația americană – 
pe baza coloniilor…Germania și Japonia............................ 141

Imperiul dolarului și coșmarul necesar, China.......................... 142

Anticomunismul american – paranoia de masă !...................... 143

„Darurile“ yankeilor – pericol  total !........................................ 144

De ce sunt SUA Marele Satan................................................ 145

„Marea Democrație“ iubește dictatorii ! Docili…....................... 146

„Modelul chilian“ nedorit – 
reforma agrară și naționalizarea industriei............................ 147

Chile – exemplu de „fericire“ americană…............................... 148

Destabilizarea unei țări – algoritmul  CIA................................. 149

Ocupația americană – prin…„fiii noștri de cățea“...................... 150

Alegerile sunt democratice când câștigă…SUA....................... 151

Cuba – sperietoare comunistă pentru americani…................... 152

Ucraina – noua Coreea ?!....................................................... 153

Învățătorul vietnamez care a umilit 
Japonia, Franța, SUA și China !.......................................... 154

3 milioane de civili vietnamezi – 
masacrați de Marea Democrație !........................................ 155

Marele Conflict va fi între America și Europa ?!....................... 156

De Gaulle – generalul care a sfidat SUA și NATO.................... 158

Pisica Deng și motanul Leonid............................................... 159

Comunismul sovietic a murit. 
Urmează capitalismul american ?........................................ 160

Comunismul a îmbunătățit viața…în Occident.......................... 162

Liberalismul – democrație și…fascism.................................... 164

Globalizarea democrației liberale – în valuri….......................... 165

Bunăstarea  occidentală –  născută prin…dictatură și sânge !.. 166

În SUA, votul universal – introdus în 1965 !............................. 167

Sistemul chinez - cel mai eficient, 
democrația americană - nefuncțională….............................. 168

Neoliberalismul – libertate totală pentru cei bogați…................ 170

Modelul american – în ghips din 2008 !................................... 171

Reindustrializarea –  obligatorie pentru salvarea României !..... 172

V.  GLOBALIZARE  SAU  RĂZBOI RECE ?................................. 174

Războiul Rece – mai eficient ca războaiele mondiale !............. 174

Americanii se cred Noul Popor Ales….................................... 175

Tranziţia de la socialism la capitalism – 
un genocid coordonat de SUA........................................... 176

China și Rusia – două faze total opuse................................... 176

Terapia de șoc…a omorât 10 milioane de oameni !................. 177

Liberalizarea prețurilor – mai criminală ca Hitler !...................... 178

Terapia de șoc – un asasinat plănuit…................................... 179

Putin, „Noul Stalin“ – a refăcut țara…...................................... 179

Ofensiva Vestului împotriva Rusiei......................................... 180

Rolul Germaniei și Japoniei în renașterea Rusiei...................... 181

Rasa galbenă vrea să confirme Biblia !................................... 181

Globalizarea occidentală – sabotată chiar de SUA…............... 182

Bibliografie selectivă ................................................................ 184