Dacia Preistorică - vol. I

N. Densușianu

 

Cuprins
Cuvântul editorului 3
I. PRIMII LOCUITORI AI DACIEI 26
PERIODUL PETREI NOI SAU POLEITE 46
II. INVAZIUNEA NEOLITICA. 46
CURENTUL PALEOHTON SAU VECHI PELASG 46
IV. TUMULUL SAU MORMÂNTUL LUI ACHILE
DIN INSULA ALBA (LEUCE ) 76
V. TEMPLUL HIPERBOREILOR 83
DIN INSULA LEUCE (ALBA) 83
1. HECATEU ABDERITA DESPRE INSULA SI TEMPLUL
LUI APOLLO DIN TINUTUL HIPERBOREILOR 83
2. LATONA SI APOLLO. 86
PROFETII OLEN SI ABARIS DIN TARA HIPERBOREILOR 86
4. OKEANOS (OCEANUL) ÎN TRADITIUNILE ANTICE 97
5. CELTII DE LÂNGA INSULA HIPERBOREILOR 99
6. INSULA LEUCE CONSACRATA ZEULUI APOLLO 102
VI. MANASTIREA ALBA CU NOUA ALTARE. 109
TRADITIUNEA ROMÂNA DESPRE TEMPLUL PRIMITIV
AL LUI APOLLO DIN INSULA LEUCE (ALBA) 109
1. VASTITATEA SI MAGNIFICENTA MANASTIREI ALBE 109
2. LEGENDA ROMÂNA DESPRE ORIGINEA DIVINA 117
A MANASTIREI ALBE 117
4. CONCLUZIUNE DESPRE TEMPLUL LUI APOLLO
HIPERBOREUL DIN INSULA LEUCE SAU ALBA 129
VII. MOVILELE COMEMORATIVE ALE LUI OSIRIS 133
EXPEDITIUNEA LUI OSIRIS LA ISTRU. 133
TRADITIUNILE SI LEGENDELE DESPRE LUPTA SA 133
CU TYPHON DIN TARA ARIMILOR 133
VIII. BRAZDA CEA URIASA DE PLUG
A LUI NOVAC OSIRIS 153
UN MOMENT COMEMORATIV
PENTRU INTRODUCEREA AGRICULTUREI 153
IX. MONUMENTELE MEGALITICE ALE DACIEI 165
MENHIRELE, CARACTERUL SI DESTINATIUNEA LOR 165
X. TERMINI LIBERI PATRIS 174
CALEA CEA ADMIRABILA A HIPERBOREILOR 174
2. CAILE SACRE ALE SCITILOR 182
XI. SIMULACRELE MEGALITICE
ALE DIVINITATILOR PRIMITIVE PELASGE 186
Cuprins 197