Dacia Preistorică - vol. IV

N. Densușianu

 

CUPRINS
Cuvântul editorului 3
XXVII. Hefaistos. Volcanus. Patria si operele sale celebre în traditiunile române 5
XXVIII. Tezaurul arimaspic sau hiperboreic de la Petroasa 12
1. Comuna Petroasa si importanta sa arheologica.
Descoperirea Tezaurului ..12
2. Discul cel mare din Tezaurul de la Petroasa (I. Discus sive lanx) 18
3. Patera decorata cu figuri din Tezaurul de la Petroasa reprezentând sarbatoarea hiperboreilor în onoarea Mamei Mari. Mammes Vindemia. Ianus (Ioan, Ion) figurat pe patera de la Petroasa ca primul rege al hiperboreilor . 21
4. Fibula în forma de fenix din Tezaurul de la Petroasa (III. Fibula Maior) 41
5. Veriga cu inscriptiune din Tezaurul de la Petroasa (VII. Torques) . 53
XXIX. Sidereiai pylai. Portile de Fier . 73
XXX. Inele cu geme din stânca lui Prometheu .. 76
Pelasgii sau protolatinii (Arimii) . 77
XXXI. Începuturile poporului pelasg . 77
1. Vechimea rasei pelasge .77
2. Civilizatiunea preistorica a rasei pelasge 79
XXXII. Pelasgii meridionali . 82
1. Pelasgii în peninsula Hemului . 82
2. Pelasgii în insulele Marii Egee . 85
3. Pelasgii în Asia Mica, în Syria, Mesopotamia si Arabia .86
4. Pelasgii în Egipet si Libya .. 90
5. Pelasgii în Italia . 95
6. Pelasgii în Gallia de Sud si Iberia ..100
XXXIII. Pelasgii din partile de nord ale Dunarii si Marii Negre . 117
1. Titanii (Titanes, Titenes) 117
2. Gigantii (Gigantes) . 124
3. Hecantochirii (Ektogheires, centimani) 136
4. Arimii (Arimani, Rami, Arimaspi, Arimphaei) în Dacia . 140
Monetele arhaice ale Daciei. Seria armis . 152
A. Monetele cu legenda Armis si Sarmis Basil (eus) . 152
B. Monetele cu legenda A(rmi)S IO(n) .. 161
C. Monete dace, tipul Maia. Unele specimene având pe revers figura mesagerului calare si legendea IANVM(S) ARIM(us) 168
5. Arimii (Aramaei, Sarmatae, Sauromatae) în Scytia europeana 175
6. Arimii (Herminones, Arimani, Alamanni, Alemanii) în Germania .. 182