Dacia Preistoricγ - vol. VI

N. DensuΊianu

 

CUPRINS
Cuvβntul editorului ……………………………………………...
XXXVII. DOMNIA LUI TYPHON (SETH, SET NEHES, NEGRU SET) …………………………………………….
1. Razboiul lui Osiris ξn contra lui Typhon ……………………..
XXXVIII. MEMORIA LUI SATURN
ΞN TRADITIUNILE ISTORICE ROMΒNE…...
1. Veacul de aur al lui Saturn ξn colindele religioase
ale poporului romβn ……………………………………….
2. Numele si personalitatea lui Saturn
ξn poemele traditionale romβne ………………………….
3. Razboiul lui Saturn cu Osiris
ξn cβntecele traditionale romβne ………………………
Ξntemeierea Teligradului (a Thebei din Egipet) ……..
Caderea Teligradului ………………………………….
4. Ξnfrβngerea si moartea lui Osiris …………………………….
5. Razboiul lui Joe cu Saturn ξn poemele epice romβne …….
6. Saturn sub numele de Cronos, Carnubutas si Voda ………
XXXIX. DECADENTA IMPERIULUI PELASG …………..
1. Domnia lui Hermes (Armis) …………………………………..
2. Domnia lui Marte …………………………………………….
3. Razboiul lui Marcu Viteazul cu Iov Ξmparatul ……………….
4. Domnia lui Hercule (Heracles, Hercules, Herclus) …………
5. Domnia lui Apollo (Apollon, Apulu, Aplus, Belis) …………...
6. Alti regi din dinastia divina ……………………………………
I. Vulcan (Hefaistos, Opas) ………………………………
II. Mizraim (Mesrem, Misor, Misir) ……………………….
III. Neptun (Poseidon, Poseidan) ………………………..
IV. Dardan (Dercunos, Draganes) ………………………
V. Danaus (Armais) ………………………………………
XL. DURATA MARELUI IMPERIU PELASG …………...
XLI. LIMBA PELASGA ……………………………………..
1. Limba pelasgilor dupa traditiunile biblice si homerice ……..
2. Pelasgii, dupa Herodot, vorbeau o limba barbara ………….
3. Caracterul etnic al limbei barbare vechi …………………….
4. Limba latina considerata ca limba barbara …………………
5. Limba peregrina ……………………………………………...
6. Limba latina barbara numita si "lingua prisca" ……………...
7. Limba getilor si a dacilor ……………………………………...
8. Limba sarmata ……………………………………………….
9. Limba barbara ξn Macedonia si ξn provinciile Illyricului …..
10. Elemente de limba latina barbara ………………………….
11. Cβntecele saliare (carmina saliaria) ……………………….
12. Descβntece barbare ………………………………………..
13. Cβntecul fratilor arvali (carmen fratrum arvalium) ………...
14. Inscriptiunea pelasga din insula Lemnos ………………….
15. Cele doua dialecte pelasge, latin si arimic ………………...
16. Corumperea dialectului latin si arimic ξn Italia …………….
17. Originea articulului definit postpozitiv lu, le si a …………...