Extratereştrii în România

Călin N. Turcu

 

 

CUPRINS

 

Cuvântul  editorului.............................................................................................................. 5

I. PREVESTIRILE  CERULUI......................................................................................... 15

            „Cometa neagră” a lui Iancu de Hunedoara............................................................ 15

            Fecioara Maria şi Fiul – deasupra României........................................................... 16

            Semne cereşti pentru Mihai Viteazul....................................................................... 17

            „Steaua căzătoare” a cardinalului Bathory.............................................................. 18

II. MIHAI VITEAZUL, ASASINAT – CERUL, SUPĂRAT............................................ 20

            Trei sori şi... tunuri pe cer...................................................................................... 20

            Semn miraculos şi „fâşii zburătoare”....................................................................... 21

            Oştile din cer......................................................................................................... 21

            Familia Bathory – „aleasa Cerului”... să moară....................................................... 22

            După asasinarea lui Mihai Viteazul / ploua cu meteoriţi !......................................... 24

            „Zmeul de foc”...................................................................................................... 25

            „Semnul de sânge” era... un OZN !........................................................................ 26

            Cine erau Vetusolienii cereşti ?!............................................................................. 27

            Steaua... cu „aspect îngrozitor”.............................................................................. 28

III. MINUNI  PE  CERUL  ARDEALULUI..................................................................... 30

            „Tunurile” nefaste din Cer...................................................................................... 30

            Soare... verde, cu două cruci şi inundaţii................................................................ 30

            Patru sori şi patru stele... războinice....................................................................... 31

            Cine a acoperit Soarele ?!..................................................................................... 32

            „Lupte” în Cer, pagube la Făgăraş…..................................................................... 33

            „Norişori de foc” deasupra Braşovului................................................................... 33

            Braşovul – din nou survolat de „semne cereşti”....................................................... 35

            Patru sori într-un cerc alb...................................................................................... 36

            Din nori cad… pietre scrise în ebraică !?................................................................ 36

            „Stâlpii mari, ca de foc” se unesc şi pleacă…......................................................... 37

            OZN-uri şi… potop.............................................................................................. 38

            Luna… fugea pe cer.............................................................................................. 38

IV. ÎNGERII  ŞI  VIAŢA  ROMÂNILOR....................................................................... 40

            Cutremur anunţat insistent… de sori....................................................................... 40

            Îngeri cu aripi furau fetele de la horă !!................................................................... 40

            OZN-urile apar de Crăciun…............................................................................... 41

            „Luminile din cer” aduc cutremure !....................................................................... 43

            „Stâlpi de foc” şi „bile”… piramidale...................................................................... 43

            Meteoriţi sau OZN-uri ?........................................................................................ 44

            Norul de la Sibiu – o locomotivă conică !............................................................... 45

            „Semnul ceresc” e acum OZN…........................................................................... 46

V. „SUPRAVEGHEAŢI  GRĂDINA  MAICII  DOMNULUI !”..................................... 48

            Românii şi întâlnirile… de gradul V........................................................................ 48

            România – spionată din cer.................................................................................... 48

            Cilindrii  zburători.................................................................................................. 50

            „Eu am inventat farfuriile zburătoare !”................................................................... 52

            „Zburătorii” şi Petrache Lupu................................................................................. 54

            Grija Tatălui Ceresc pentru România...................................................................... 55

            Ciudata  „auroră  boreală”..................................................................................... 56

            „Fulgerul  globular” ocolea  zidurile........................................................................ 57

            „Lâna îngerilor” interesaţi de… uraniu.................................................................... 58

            OZN-urile supravegheau…cutremurul şi războiul din România................................ 59

            „Vedeţi dacă în Grădină e pace !”.......................................................................... 60

VI. OZN-URILE  ŞI  FORMELE  LOR  CIUDATE........................................................ 61

            „Nu neglijaţi taberele de pionieri…”....................................................................... 61

            Extraterestrul cu… capul patrat............................................................................. 62

            „Samovarul” cu antene şi ţigara cu „coadă de flăcări”............................................. 63

            Diferite OZN-uri pe cerul României....................................................................... 64

            Prima „vizită” – la Mănăstirea Neamţ…................................................................. 66

            Cometă sau meteorit ? OZN !............................................................................... 66

            „Farfurioarele de dulceaţă”.................................................................................... 67

            Paznicul - lovit de „raza melodioasă”...................................................................... 68

            Designerii OZN sunt… bucătari fumători ?!........................................................... 69

            Extratereştrii erau… „spioni americani” !?.............................................................. 71

            „Ariciul de mare” de la Uzinele „Republica”........................................................... 72

VII. 1968 – ROMÂNIA  ÎN  CENTRUL  ATENŢIEI..................................................... 76

            „Arătările ciudate” de la Mediaş............................................................................ 76

            „Portocala”  zburătoare......................................................................................... 77

            „Cazul  din  Banat”................................................................................................ 77

            „Triunghiuri zburătoare” peste „Grădina Domnului” ................................................ 82

            „Escală de alimentare” la Hidrocentrala Vidraru ?................................................... 83

            Conul de la Timişoara............................................................................................ 84

            Discul cu cabină şi „gât”........................................................................................ 85

            Cilindrul cu aripi şi antene...................................................................................... 85

            Doljul – un nou „obiectiv” ?................................................................................... 86

            Extratereştrii… cu bot de câine.............................................................................. 87

            „Tabloul agăţat pe cer”.......................................................................................... 89

            OZN-uri… cu aburi ?!.......................................................................................... 90

            Piloţii admiră OZN-urile........................................................................................ 91

            Impresionantul „caz Hoia-Baciu”........................................................................... 92

            Noi „portocale zburătoare” pe cerul României........................................................ 94

            Venus... cu proiector............................................................................................. 95

            Culmea design-ului: scaunul cu spătar !.................................................................. 96

            „Vizită de lucru” la Rafinăria „Vega” ?.................................................................... 97

            „Farfurii zburătoare” la TVR.................................................................................. 98

            Balonul de la Sighişoara conţinea... două „farfurii” !.............................................. 100

            Capitala României – vegheată din Cer.................................................................. 102

            Din Cluj-Napoca până în... Madagascar.............................................................. 104

            Extratereştrii şi incredibilele lor aparate zburătoare............................................... 106

VIII. REVENIREA  ZEILOR  ÎN  CARPAŢI.......................................108

            OZN-ul curios de la Sibiu.................................................................................... 108

            Extratereştrii sfidau Partidul................................................................................. 109

            Peste Bega zbura... un creion ascuţit.................................................................... 111

            Mini-val de survolări la Bucureşti......................................................................... 112

            „Avem forme pentru toate gusturile !”.................................................................. 113

            Câte civilizaţii extraterestre „vizitează” România ?................................................. 114

            „Grădina Maicii Domnului” – vegheată sau... spionată ?........................................ 115

            Schimbările de formă – un mesaj ?....................................................................... 117

            „Franzela” lin zbura............................................................................................. 118

            „Sferoidul sumbru” – vizibil doar pe peliculă !....................................................... 119

            Aerodromurile şi combinatele petrochimice –

            „ţinte speciale” pentru extratereştri ?.................................................................... 121

            Revenirea „zeilor” în Carpaţi................................................................................ 121

            Straniile  discuri  rotitoare.................................................................................... 122

            Către ufologi: „Existăm !”.................................................................................... 123

            OZN-ul cu „ferestre de cristal”............................................................................ 125

IX. „FENOMENUL  ROMÂNIA”................................................................................. 128

            „Roţile de căruţă” de pe cer................................................................................. 128

            „Zmeul” de la valea Plopului era radioactiv !......................................................... 129

            „OZN-uri tipice anilor ’70”.................................................................................. 131

            Pădurea Hoia-Baciu – o ciudăţenie a Terrei !....................................................... 132

            Premieră mondială la Sighetu-Marmaţiei !............................................................ 133

            „EI ne răpesc !”.................................................................................................. 134

            „Stelele căzătoare” sunt  OZN-uri !?.................................................................... 136

X. VEGHETORII  DIN  SPAŢIU.................................................................................. 137

            Bolizi deasupra României..................................................................................... 137

            „Cometa” zbura pe axa nord-sud......................................................................... 139

            OZN sabotează CFR !........................................................................................ 141

            „Tractorul zburător”............................................................................................ 142

            Extratereştrii dau târcoale la Vălenii de Munte !.................................................... 147

            Industrializarea forţată – intens studiată !.............................................................. 149

            Din nou, Vălenii de Munte în atenţie..................................................................... 150

            Musafirul nepoftit... nu avea umbră...................................................................... 152

            Tinerii ufologi fără voie........................................................................................ 155

            Prăbuşirea  în... penibil........................................................................................ 156

            Înaintea pompierilor au apărut... OZN-urile !....................................................... 157

            Punctul de atracţie Dealul Bughii.......................................................................... 159

            Obiectul de studiu... CAP Blejoi.......................................................................... 161

            „Zidurile  de  lumină”........................................................................................... 162

            Avem dovada: experienţe autorului...................................................................... 163

XI. MESAJELE  „ZEILOR”  PENTRU  ROMÂNIA...................................................... 166

            „Globul luminos”... citea gândurile !...................................................................... 166

            Aterizare la... tensiune mare................................................................................. 168

            „Titanul” de pe TVR, sabotat de OZN................................................................. 169

            Extratereştrii  fură  şi  prin  Dolj........................................................................... 170

            Invizibil, la „Pietrele lui Solomon”......................................................................... 171

            Înainte de cutremur, un nou avertisment neînţeles.................................................. 172

            „Globul inteligent” şi aterizarea ascunsă................................................................ 173

            Independenţa României – bucurie până la Cer ?!.................................................. 175

            „Lângă el – sârmele de înaltă tensiune...”.............................................................. 176

            Luceafărul  mergea  în  zig-zag............................................................................. 176

            Olteanul  din... „farfuria  zburătoare”.................................................................... 178

            Punctul  turistic „Paralela  45”.............................................................................. 179

            „Zmeul  cu  lumini”.............................................................................................. 180

            Senzaţionalele  mesaje  extraterestre.................................................................... 181

            „Luminile împrăştiau aerul !...”............................................................................. 182

            „Balonul” de la Iaşi conţinea (şi el)... două „farfurii” !............................................ 183

Bibliografie...................................................................................................................... 185