Cavalerii Apocalipsei

Florian Gârz

 

CUPRINS

 

Cuvântul  editorului............................................................................................................... 5

ÎNVĂȚĂMINTELE  ROMÂNIEI  PENTRU RĂZBOIUL III  MONDIAL....................... 21

            Europa serbează... hegemonia americană și sovietică !.............................................. 21

            România – de  partea  benefică  a  Istoriei................................................................ 21

            Federalizarea  României – visul  Budapestei............................................................. 22

            România – victima  Rusiei........................................................................................ 23

            Tezaurul – un  furt... garantat  de  Marile  Puteri....................................................... 23

            După  72  ani,  Rusia  s-a  răzbunat  la  Revoluție..................................................... 24

            Unirea  cu  Basarabia – „pătat㔠 de  erori  politice.................................................. 25

            Tezaurul  trebuie  „remis  în  mâinile  poporului  român”............................................ 26

            Basarabia – „bomba  cu  explozie  întârziată”........................................................... 27

            România  Mare  putea  deveni  o  putere  regională.................................................. 28

            Antisemit,  regele  Carol II  făcea  politică  evreiască !.............................................. 29

            Blestemul  rusesc..................................................................................................... 30

            Titulescu – patriot, mason, mare om politic și vizionar............................................... 31

            Pactul  Ribbentrop-Molotov – salvarea U.R.S.S. !................................................... 32

            România  a  dezamăgit  Rusia: n-a  luptat................................................................. 33

            Modelul  finlandez................................................................................................... 33

            Diktatul  de  la  Viena – „modelul” de  trădare  pentru  politicieni.............................. 34

            În  România, trădarea  este  cultivată !..................................................................... 35

            De  la  România  Mare  la...România  pitică !........................................................... 35

            Românii  au  scurtat  războiul...și  au  plătit !............................................................. 36

            „Nu  avem  alternativ㔠– o  lașitate  politică............................................................. 37

            „Ulii” americani  insistă  pentru  un  război  cu  Rusia !.............................................. 38

            România – partener  sau... miel  sacrificat ?.............................................................. 39

            S.U.A.  au  pierdut  Războiul  Rece......................................................................... 39

I. SECOLUL XX – AMERICAN,

SECOLUL XXI – AL DEZASTRULUI AMERICAN........................................................ 41

            Războinicii  se... maschează..................................................................................... 41

            Legea  creșterii  și  descreșterii  Marilor  Puteri........................................................ 41

            Secolul  XX  n-a  fost  un  „secol  german”.............................................................. 43

            Imperiile – ca  baloanele !........................................................................................ 43

            Terra  putea  fi... planetă  comunistă !?..................................................................... 44

            Al II-lea război mondial – previzibil sau programat ?................................................ 45

            Al  III-lea  război  mondial  a  început  deja ?!.......................................................... 46

            Europa  visa  unirea,  SUA  îi  pregăteau  falimentul.................................................. 47

            „Seriozitatea”  Marilor  Puteri.................................................................................. 48

            Războiul – „continuarea politicii statului cu mijloace de forță”.................................... 48

            „O națiune moare de îndată ce dezarmează”............................................................. 49

            Războiul... te  ridică  la  Cer !.................................................................................. 50

            Literații  belicoși  și  generalul  pacifist...................................................................... 50

            Magnații  americani... îl  „antrenau”  pe  Hitler.......................................................... 51

            Reich-ul  și  arma  sa  capitală: petrolul  românesc.................................................... 52

II. HITLER – PRIMUL  CAVALER  AL  APOCALIPSEI................................................. 53

            Jalnicul  Schicklgruber............................................................................................. 53

            Învățăturile  lui  Hitler... pentru  SUA....................................................................... 54

            Hitler  și  Stalin – „împrieteniți”  de  Occident........................................................... 55

            Admirând  evreii,  Hitler  a  devenit... antisemit !....................................................... 55

            Clasica  admirație  față  de... dictatori...................................................................... 56

            Mareșalul  I. Antonescu – îmblânzitorul  lui  Hitler.................................................... 57

III. CHURCHILL – AL  DOILEA  CAVALER  AL  APOCALIPSEI................................ 58

            De  la  Prim  Lord  la prim-ministru.......................................................................... 58

            Anticomunistul  care  a  predat  România  Rusiei...................................................... 58

            „Marele  strateg”  era... o  calamitate !..................................................................... 59

            „Paguba  Churchill”  nu  voia  un... „Over lord”........................................................ 59

            Churchill – cu evreii, Imperiul Britanic – cu paguba................................................... 60

            În  Parlament, Churchill  era... Mutu......................................................................... 61

            „Leul  britanic” a  murit  odată  cu  Churchill............................................................. 62

IV. ROOSEVELT – AL TREILEA CAVALER AL APOCALIPSEI.................................. 63

            Omul  care  a  paralizat  Istoria  Omenirii................................................................. 63

            Salvatorul  capitalismului  american.......................................................................... 63

            Clasa  muncitoare  merge  în... comunism................................................................. 64

            Roosevelt  l-a  plagiat  pe  Stalin (cu  îmbunătățiri) !................................................. 65

            Munca  voluntară  nu  e  comunistă.......................................................................... 66

            F.B.I. – „mama”  Securității !................................................................................... 66

            „Generalul  capitulare  necondiționată”..................................................................... 67

            Condiția  catastrofală............................................................................................... 67

            Marele  Mincinos.................................................................................................... 68

            În  pat  cu  dușmanul............................................................................................... 68

            Englezii  și  americanii – inventatorii  lagărelor........................................................... 69

            România  a  salvat  Germania  și  Europa................................................................. 70

            Bomba atomic㠖 „pomana” evreilor pentru Moscova.............................................. 71

            Munițiile lui Roosevelt – lichidate în...Irak................................................................. 71

            Eleonor  Roosevelt – principalul  spion..................................................................... 72

            Serbat  pentru  că... și-a  bătut  joc  de  stat !........................................................... 73

V. TRUMAN – AL  PATRULEA  CAVALER  AL  APOCALIPSEI................................. 74

            „Micul  Napoleon”  era... un  subordonat  devotat.................................................... 74

            KGB – mai  informat  ca  vicepreședintele  SUA...................................................... 74

            Hiroshima  și  „Băiețașul”  ucigaș............................................................................. 75

            Truman  n-a  avut  mustrări  de  conștiință................................................................ 76

            „Grăsanul” de  la  Nagasaki  era... Churchill............................................................. 76

            „Doctrina  Truman”  era  pentru  Grecia................................................................... 77

            Planul  Marshall – o  diversiune  pentru  Europa....................................................... 77

            Rusia  și  diversiunea  Planului  Marshall................................................................... 78

            Planul  Marshall – finanța... comerțul S.U.A............................................................. 79

            Generalii americani credeau în... Tratatul de la Varșovia........................................... 80

            România și Bulgaria – speră degeaba c㠄vin americanii”.......................................... 81

            Elba – ultima  speranță  a  lui  Hitler......................................................................... 81

            N.A.T.O. – un  tratat  împotriva  U.R.S.S................................................................ 82

            „Garanțiile  NATO” – o  poveste  de  adormit  România.......................................... 82

            „Alianța  militară  defensiv㔠– „viteazul” care  atacă  nedeclarat............................... 83

            Truman  și  Stalin  împărțeau  Japonia...................................................................... 84

            Curcanul  chinezilor  era... negru.............................................................................. 85

            Mintea  de  pe  urmă  a  lui  Truman......................................................................... 86

            Eisenhower  voia... un  genocid  al  comuniștilor !..................................................... 87

            S.U.A.  nu  ne-au  iertat !........................................................................................ 88

            Truman – Marele  Arhitect  al  Războiului  Rece....................................................... 89

            „Războiul  Rece”  a  devenit „cald”  în  11.09.01 !................................................... 90

            SUA  și... neocomunismul........................................................................................ 90

            Isteria  anticomunistă  și... fascismul  american.......................................................... 91

            Lista  lui  McCarthy................................................................................................. 92

            FBI  încuraja  „molima  națională”............................................................................ 93

            Masonii  și  Armata – intangibili !............................................................................. 94

VI. STALIN – AL  CINCILEA  CAVALER  AL  APOCALIPSEI.................................... 95

            Stalin – „epoca de oțel” a Rusiei.............................................................................. 95

            Mujicii – savanții  Omenirii !?................................................................................... 96

            SUA – cu  sclavia,  Rusia – cu  glonțul..................................................................... 97

            „Modelul  Stalin” – un  unicat ?!............................................................................... 98

            Erorile  lui  Stalin..................................................................................................... 98

            Stalin  a  curățit... Armata  Roșie.............................................................................. 99

            ...dar  a  salvat  URSS............................................................................................ 100

            „Turnul  Babel”  și  „omul  sovietic”......................................................................... 101

            „Generalul  Iarnă”,  salvatorul  Moscovei................................................................ 101

            „Mama  Rusia    cheamă”... la  Berlin.................................................................. 102

            Cavalerii  Apocalipsei  se  înțeleg  de  minune.......................................................... 103

            Comuniști  sau... mafioți ?....................................................................................... 103

            După  al  XX-lea  Congres,  prafu’  s-a  ales !........................................................ 104

            Asasinii  națiunilor................................................................................................... 105

            „Lumea  civilizat㔠 și  crimele  ei... „democratice”................................................... 106

            SUA  pot  fi  și  imperiu  și  democrație ?................................................................ 107

            CIA,  KGB,  AVO  și  războiul  pentru  Ardeal...................................................... 107

            Lecții  de  democrație  cu  embargo ?..................................................................... 108

            „Lagărul  socialist” – rezultate  spectaculoase.......................................................... 109

            Cel mai mare succes al CIA – realizat de... Mossad................................................ 110

            Statul  machiavelic.................................................................................................. 111

            Lecția americană de democrație: sclavie și masacre !............................................... 112

            Cine  e  mai... Hitler ?............................................................................................. 112

            Comunismul – un copil al capitalismului !................................................................. 113

            Capitalismul – generator  de  războaie..................................................................... 114

VII. ISTORIA – ARMĂ   POLITICĂ............................................................................... 115

            „SUA  au  salvat  Europa” – o  imensă  minciună !.................................................. 115

            Războaiele  mondiale  puteau  fi  evitate.................................................................. 116

            Globalizare  prin... război ?..................................................................................... 116

            Și  pentru  Hitler  era  sfântă... pacea  lumii !........................................................... 117

            Industria  de  război – „locomotiva” economiei  SUA.............................................. 118

            Liga  Națiunilor și ONU s-au născut... paralizate..................................................... 118

            Negocierile Stalin - Hitler – supravegheate de SUA................................................ 119

            România – salvarea  leșilor..................................................................................... 120

            Umorul  lui  Carol al II-lea...................................................................................... 120

VIII. NOUTĂȚI  DE  PE  FRONTUL  DE  VEST............................................................ 122

            Războaiele  lui  Hitler – o  imensă  afacere !............................................................ 122

            Kuweit – eliberat  de... suveranitate........................................................................ 123

            Dumnezeu  voia  război ?!...................................................................................... 123

            Ne  predăm  dar  suntem  învingători....................................................................... 124

            Ocupați  pentru  a... „nu-i  supăra  pe  nemți”.......................................................... 124

            Teutonii  și  Cocoșul  Galic..................................................................................... 125

            Războiul  fulger...................................................................................................... 125

            „Leii  britanici”  fugeau  ca  dezertorii...................................................................... 126

            „Idiotul”  de  Churchill............................................................................................ 127

            Paris  și  Micul  Paris – „orașe  deschise”................................................................ 127

            „Cocoșul  galic” –  fără  pene................................................................................. 128

            Caporalul  care  a  umilit  Franța............................................................................. 128

            „Leul  de  Mare” – o  diversiune............................................................................. 129

IX. DRUMUL  SPRE  DEZASTRU.................................................................................. 130

            Un singur Glob și mai multe sfere de influență.......................................................... 130

            Rușii  vor... Marea  Neagră.................................................................................... 130

            Planul  „Otto”......................................................................................................... 131

            Jugoslavia  și  „recunoștința”  Marilor  Puteri........................................................... 131

            Armata  Roșie da onorul unui... general nazist.......................................................... 132

            Balcanii  ca  o  trambulină....................................................................................... 133

            Adevăratul  război  apocaliptic................................................................................ 134

            Pe  același  drum  ca  Napoleon............................................................................. 135

            Pretențiile  teritoriale  au  și  reflux........................................................................... 135

            Dezastrul  sovietic.................................................................................................. 136

            Trezirea  la  realitate............................................................................................... 137

            SUA și Marea Britanie se păstrau pentru... defilare................................................. 137

            Tancurile americane – „sobe de prăjit yankei”......................................................... 138

            „Să te ferească Dumnezeu de curajul fricosului !”.................................................... 139

            Richard  Sorge  și „orga  lui  Stalin”........................................................................ 139

            Ia-l de pe mine că-l omor !..................................................................................... 140

            „Ordinul  Comisarilor”............................................................................................ 141

            Cea  mai  mare  bătălie  din  istorie......................................................................... 141

            Politicienii  români  dezarmează  Armata !............................................................... 142

            „Nu  economisiți  muniția”....................................................................................... 143

            Operația  „Citadela”  și  spionajul  sovietic.............................................................. 143

            Kursk – începutul  sfârșitului................................................................................... 144

            Națiunile – mai  importante  ca  Alianțele................................................................. 145

            Dezagregată, armata italiană a devenit... „cobeligerantă”.......................................... 145

            Debarcarea din Normandia – decisivă la... Hollywood............................................ 146

            Petrolul  românesc  a  scris  Istoria.......................................................................... 147

X. APOCALIPSA  ȘI  EUROPA...................................................................................... 148

            Eliberarea  Parisului – altă  poveste......................................................................... 148

            „Când    predați,  veniți  cu  bucătăriile !”............................................................. 148

            „Încotro  este  Berlinul ?”........................................................................................ 149

            S-a  sinucis  Hitler ?............................................................................................... 150

            „Franța  ce  caută  aici ?”........................................................................................ 151

            Războiul   european – pentru  prosperitatea  SUA................................................... 151

            Miracolul  german.................................................................................................. 152

            Hitler  voia    mute  Iadul  în  Rusia !.................................................................... 153

            Holocaustul  a  fost  general.................................................................................... 153

            Polonia – program  de  exterminare........................................................................ 154

            La  un  pas  de  războiul  chimic.............................................................................. 155

            Teribilele  arme-rachetă.......................................................................................... 155

            Programele  spațiale – creație  germană.................................................................. 156

            Germania  putea  întoarce  soarta  războiului

            cu  petrolul  românesc !.......................................................................................... 157

            „Geniul  american”  venea  din  Germania................................................................ 158

            „Războiul  fulger”  și  arma  atomică........................................................................ 158

            Ceaușescu  pregătea  bomba  atomică ?................................................................. 159

            Arma  atomic㠖 creație  a  savanților  evrei............................................................ 159

            Marile  Puteri  și  puterea  atomului......................................................................... 160

            Planul  „Uranus”..................................................................................................... 161

            Arma  nimicitoare – obsesia  Marilor  Puteri............................................................ 161

            Programul  nuclear  sovietic.................................................................................... 162

            În  1945,  Kissinger  pregătea  războiul  psihologic.................................................. 163

            Războiul – „starea  natural㔠 a  SUA..................................................................... 163

            Casa  Alb㠖 condusă  de... Stalin ?....................................................................... 164

            De  câte  ori  poate  fi  distrusă  Terra ?.................................................................. 164

XI. TERRA  ÎN  HAOS..................................................................................................... 166

            Generalul  Patton  nu  voia  ruși  în  Praga............................................................... 166

            Patton – mai popular ca Eisenhower....................................................................... 166

            „Mai devreme sau mai târziu ne vom bate cu ei !”.................................................... 167

            Generalul Patton – asasinat de Eisenhower și Truman,

            la cererea lui Stalin !............................................................................................... 168

            Război  rece  în  Europa,  „cald”  în  restul  Lumii.................................................... 168

            Expansionismul american aduce pericolul nuclear..................................................... 169

            „Închideți  USA” !.................................................................................................. 169

Bibliografie  selectivă.......................................................................................................... 183