Dacia contra Antichrist - vol. II

Alexandru Doboş

 

 

CUPRINS

 

Cuvântul  editorului.............................................................................................................. 3

I. ADEVĂRATUL  POPOR  ALES................................................................................. 19

            Dacia - Edenul biblic şi Zalmoxe - Dumnezeu......................................................... 19

            Dacia – Grădina  Domnului.................................................................................... 20

            România – „Izvorul  Neamurilor”........................................................................... 22

            Mai multe rase, un singur strămoş ?........................................................................ 23

            Nu există „rase pure” genetic................................................................................. 24

            Arienii erau nobili geto-daci................................................................................... 25

            Mitul  arian............................................................................................................ 26

            Dacia – laboratorul edenic al Oamenilor Primordiali............................................... 27

            Rasa spiritualizată a dacilor.................................................................................... 28

            Sarmisegetuza – Centrul Spiritual Suprem.............................................................. 29

            Iniţiaţii indieni îşi caută obârşia... în România........................................................... 30

            „Adami din Dacia, înmulţiţi-vă şi ocupaţi Pământul !”.............................................. 32

            Vedele – esenţa credinţei în nemurire a geţilor........................................................ 33

            Christos – Crişna de pe...Criş !............................................................................. 36

            Yoga – esenţa înţelepciunii..................................................................................... 37

            Yoga – magia albă................................................................................................ 40

            Christos  era  arian !.............................................................................................. 41

            Omul – un animal înzestrat cu raţiune...................................................................... 42

            Creştinism... înainte de Christos............................................................................. 43

            Singurul Popor Ales s-a născut... poet................................................................... 44

            Mioriţa – Balada lui... Iisus.................................................................................... 45

            Dacia – sufletul lui Dumnezeu................................................................................. 47

II. FALSUL  POPOR  ALES........................................................................................... 49

            Răzvrătiţii împotriva lui Dumnezeu – „Popor Ales” ?............................................... 49

            Moise  era  un... Moş  dac ?!................................................................................ 50

            David – discipolul  tracului  Orfeu.......................................................................... 51

            Solomon  şi  deşertăciunile..................................................................................... 52

            Rasismul „arian” – o invenţie... iudaică................................................................... 54

            Strămoşii daci ai lui... Moise, Levi, David,

            Solomon şi Iisus Christos....................................................................................... 55

            Profesorii daci de la Marea Moartă....................................................................... 56

            Biblia – furată de la geto-daci ............................................................................... 57

III. OMUL – O CREAŢIE DIVINĂ COMPLEXĂ.......................................................... 59

            Cele  4  rase......................................................................................................... 59

            Secretele  rasei  albe............................................................................................. 60

            Omul de Cro-Magnon a supravieţuit în Ardeal....................................................... 61

            Tipurile  rasei  albe................................................................................................ 61

            Geţii din... Palestina, India şi Japonia...................................................................... 63

            Oamenii de pe Pământ – o copie a celor din Cer ................................................... 64

            Dumnezeu nu voia ca omul să cunoască binele şi răul ?!.......................................... 66

            Complexul de culpă edenică.................................................................................. 67

            De câte tipuri sunt românii ?................................................................................... 68

            Ardeleanul tipic nu promite dar face !..................................................................... 69

            Sfânta ospitalitate românească............................................................................... 70

            Omul muncitor şi demn de Maramu’...................................................................... 71

            Patrie, familie şi onoare.......................................................................................... 72

            Arienii  României................................................................................................... 73

            „Banatul  e  fruncea”.............................................................................................. 74

            Complexitatea  tipului  sudic.................................................................................. 74

            Psihotipul social-pragmatic al „oamenilor de succes” ............................................. 76

            Psihotipul de esenţă christică ................................................................................. 78

            Psihotipul geniului şi al titanului .............................................................................. 79

            Sanctuarul de la Sarmisegetuza şi geneza Omului.................................................... 81

            Izvorul celest al genialităţii...................................................................................... 82

            Titanii – salvatorii speciei umane............................................................................ 83

            Teoria complexului Cain – o nouă viziune asupra geniului român............................. 84

            Cele 7 rase  umane................................................................................................ 86

IV. AGENŢII  LUI  SATAN............................................................................................ 88

            Blestemul  Dumnezeului  biblic............................................................................... 88

            Armele  lui  Antichrist............................................................................................ 89

            Forţa neagră şi învrăjbirea popoarelor.................................................................... 91

            Antichrist = iudeo - masoneria............................................................................... 92

            Obiectivul lui Antichrist – distrugerea Umanităţii..................................................... 93

            Antichrist – ucenicie în Occident............................................................................ 94

            Complexul  genocidic ........................................................................................... 95

            Psihotipul genocidic............................................................................................... 97

            Agenţii  lui  Satan.................................................................................................. 98

            Complexul lui Nabucodonosor ............................................................................. 99

            Templul lui Solomon era foarte bogat... în bronz................................................... 100

            Minunile Vechiului Testament............................................................................... 101

            Psihotipul troglodit – „omul de tip nou” ?.............................................................. 103

            Masonii negri şi acordajul satanic......................................................................... 105

            Politica – o armă diabolică................................................................................... 106

            Spiritualizarea Omenirii – moartea lui Antichrist !.................................................. 107

            Generaţia  de  cursă  scurtă................................................................................. 108

            Al Treilea Val al semidocţilor............................................................................... 110

            Împărţirea Uscatului în continente – un experiment malefic ?................................. 111

            Complexul şi psihotipul europenizării.................................................................... 112

            Teatru cu „europeanul” Pinocchio în rol de... fraier............................................... 114

            Românii bat la uşa propriei case: Europa !............................................................ 115

            Complexul falsei dependenţe............................................................................... 117

            Prostul dacă nu-i fudul nu e OK........................................................................... 119

            Învăţăturile lui Mahomed către români.................................................................. 120

            Prieteni cu tranziţia.............................................................................................. 121

            Păduchele  uman................................................................................................. 123

            Complexul  Preşedinţiei ...................................................................................... 123

V. DACIA  CONTRA  ANTICHRIST........................................................................... 125

            Antichrist  contra  Dacia...................................................................................... 125

            Descentralizarea ştiinţei Marilor Preoţi daci.......................................................... 126

            Columna lui Traian – benefica trufie !................................................................... 127

            Înalta civilizaţie a... „barbarilor” daci.................................................................... 129

            „Consilierii negri” ai lui Traian.............................................................................. 130

            Traian voia să distrugă monoteismul dacic............................................................ 131

            Împăraţii Romei – agenţii Masoneriei Negre......................................................... 132

            Dacia – primul Holocaust.................................................................................... 133

            Apostolul Andrei şi migratorii n-au venit întâmplător !........................................... 135

            Duşmanii românilor – nume de bulevarde............................................................. 137

            Revoluţia – împotriva... muncii ?!......................................................................... 138

            Distrugerea programată a României..................................................................... 139

            Vise masonice: România – sacrificată, SUA – salvată........................................... 141

            Partizanii  lui  Satan............................................................................................. 143

            Dracula  şi  satanizarea  României........................................................................ 144

            Înfometarea spirituală a României......................................................................... 146

            Masonii negri – savanţii lui Satan.......................................................................... 147

            Veşnicul  Armaghedon........................................................................................ 148

            „Cei care vor fi în Iudeea să fugă în munţi…”....................................................... 150

            Avertismentele  Evangheliilor............................................................................... 152

            Dacia – Ţara lui Iisus........................................................................................... 153

            România, Noul Canaan – visul masonilor negri..................................................... 153

            Căderea  Noului  Babilon (SUA)......................................................................... 155

            Cacialmalele  Reţelei  Negre................................................................................ 156

            Lipsa de veghe naşte monştri !............................................................................. 157

            Calea de Mijloc – unica soluţie............................................................................ 158

            Dacii şi Cele 10 Porunci...................................................................................... 159

            Haloul luminos al Daciei christice......................................................................... 160

            Dumnezeu şi Iisus au vizitat România !!!............................................................... 161

            Dacia –  Pasăre Fenix......................................................................................... 162

            Bariera energetică de la Şinca Veche................................................................... 163

            Cutremurele din România – controlate de magii de la Şinca Veche!...................... 164

            Carpaţii şi zidul protector energetic...................................................................... 165

            Seria de minuni de la Şinca Veche....................................................................... 166

            Kogaion – magistrală spre Tibet !........................................................................ 168

            Shambalah – una din Marile Săli ale...Kogaion ?!................................................. 169

            Ghidul  Peşterilor  Sacre...................................................................................... 170

            Spaţiu spiritual - spaţiu vital – o imensă diferenţă !................................................ 171

            Dacă conştiinţă nu e, Antichrist e !....................................................................... 172

            Iisus propovăduia... Vedele !............................................................................... 173

            Sufletul – marele deziderat al Antichristului........................................................... 174

            Marele  Dezastru  Naţional.................................................................................. 175

            În Pădurea Hoia-Baciu cântă îngerii !................................................................... 177

            La Micula, vin tătarii în fiecare noapte.................................................................. 178

            România şi Noul Babilon – civilizaţia banului........................................................ 179

Bibliografie...................................................................................................................... 181