Dacia - Izvorul Neamurilor

Alexandru Doboș

 

CUPRINS

Cuvântul editorului ...................................................................................... 3
Capitol introductiv
MISTERUL TĂBLIŢELOR DE PLUMB..................................................... 11
„Cetăţile impresionante” ale geto-dacilor................................................11
Plumbul plăcilor este dacic ....................................................................... 12
Cronică dacică în plumb aurit ................................................................... 13
Marele pericol pentru istoria oficială........................................................ 14
Dacii le scriu... savanţilor analfabeţi ! ...................................................... 14
Plumbul – cea mai bună... hârtie...............................................................15
Apollodor din Damasc era... trac ? ........................................................... 16
Mesajul preoţilor daci pentru urmaşi........................................................ 17
Piramide, obeliscuri, cruci şi clădiri supraetajate...................................18
Tăbliţele de plumb – „cursuri de predare
pentru „diaspora” geto-dacică ?.......................................................... 19
Misterul piramidelor ................................................................................... 20
Piramidele – laboratoare genetice ?!........................................................21
Tăbliţele de plumb vor revoluţiona Istoria Omenirii ! ............................. 22

I. DACIA – IZVORUL NEAMURILOR ......................................................... 23
Eva nu era... top-model .............................................................................. 23
„Omul înţelept” a apărut în România........................................................ 24
La început conducea... „coasta lui Adam”............................................... 24
„Lovitura de palat” a lui Adam .................................................................. 25
Epoca bronzului a apărut în Dacia............................................................26
„Gânditorul de la Hamangia şi soţia” – Adam şi Eva ! ........................... 27
România – „Izvorul Neamurilor” ............................................................... 28
Pangeea – Continentul Primordial ............................................................ 29
Enoh şi Noe – strămoşii din Dacia............................................................31
Popor ales – plagiat de la daco-arieni ...................................................... 32
Uriaşii din Carpaţi – strămoşii... cu „al treilea ochi”...............................33
Laboratorul Genetic Central – în Dacia .................................................... 34
Exemplarele satanizate – alungate de Dacia edenică............................. 36
Efectele ruperii Continentului Primordial................................................. 37
De ce a trăit Matusalem... 969 ani ............................................................. 38
Magie şi ritual negru peste Ocean ............................................................ 39
Motivul dacic al şarpelui – pe piramidele amerindiene .......................... 40

II. DACIA – CENTRUL SPIRITUAL AL LUMII ............................................ 42
Athon – inspiraţie pentru Iahve.................................................................42
Celebra Nefertiti – de origine daco-ariană ............................................... 43
Tuthankhamon metisul... ........................................................................... 44
Vizirii au apărut în Egiptul antic ................................................................ 45
Dacia – Centrul Spiritual al Lumii ............................................................. 46
Ramayana şi... România............................................................................. 47
Calea Zeilor arieni – pe Bistriţa şi Bicaz................................................... 47
Rama – prinţ daco-arian............................................................................. 48
Engleza – un... dialect românesc ! ............................................................ 49
Grecii antici vorbeau... moldoveneşte...................................................... 52
Slavii sunt arieni ......................................................................................... 54
Invadaţi de... „general store”..................................................................... 55
Roma – antiteză la amor............................................................................. 56
Burebista şi Caesar s-au asasinat reciproc !........................................... 56
Desfiinţarea Daciei – visul Reţelei Negre ................................................. 58
Iisus în... Dacia............................................................................................58

III. ŞARPELE PRIMORDIAL AL DACILOR.............................................. 60
Şarpele Glykon – simbolul Imperiului Pelasgic ? ................................... 60
Şarpele primordial şi forţa latentă a Cosmosului.................................... 61
Motivul şarpelui dacic – din Egipt până în China....................................62
Dragonii – din Dacia până în America şi China ....................................... 63
Şarpele – forma sacră a Universului ! ...................................................... 64
Steagul dacic – înţelepciune şi curaj........................................................65
Steagul dacic şi energia cosmică............................................................. 67
Şarpele şi lupul – simboluri ale originii cosmice ?!................................67
Omenirea – creată în Dacia........................................................................ 68

IV. PREOŢII DACI ŞI DISCIPOLII ESSENIENI ........................................... 70
Enigmaticii essenieni ................................................................................. 70
Primii... comunişti din istorie..................................................................... 71
Toţi pentru unul, unul pentru toţi.............................................................. 72
Essenian nu devenea oricine ! .................................................................. 74
Essenieni sau... daco-arieni ? ................................................................... 75
Preoţii daci... „Fondatorii” secţiei esseniene .......................................... 76
Mirajul... vieţii de ascet............................................................................... 77
Essenianul Iisus Christos..........................................................................78
Iisus – Fiul din Carpaţi ............................................................................... 79
Essenienii = terapeuţi = daci .................................................................... 80
Vechiul Testament – „inspirat” de la essenieni....................................... 81
Essenienii – „oamenii sfinţi ai Creatorului”.............................................82
Slujitorii sănătăţii Omenirii ........................................................................ 83
Luptători essenieni = Luptători daci !....................................................... 84

V. ÎNVĂŢĂTORII TERREI ........................................................................... 86
Războinicele amazoane ............................................................................. 86
Grecia – invadată de... amazoane ............................................................. 86
Amazoanele – aprige luptătoare din Dobrogea ....................................... 87
„Amazonas” = iubitoare de... cingătoare ................................................. 88
Sfinxul din Bucegi – modelul Sfinxului egiptean .................................... 90
Piramida – model ritualic daco-arian........................................................91
Arian, regele mayaş din Kopan... purta ochelari !...................................93
Aztecii sacrificau... 20.000 de prizonieri în 24 ore !................................. 94
Vampirii amerindieni ai cultului Lunii.......................................................95
Canibalii din Franţa – alungaţi din Sudul Europei .................................. 97
Zalmoxe – „Zeul Cel (Mai) Mare”............................................................... 99
Piramidele – laboratoare de clonare ?! .................................................. 100
Jaloane preistorice pentru... OZN-uri ..................................................... 101
Dacii „dao”-i / divini şi Dao – Creatorul Universului.............................102
Creta – misterioasa civilizaţie ................................................................. 103
Misterioasa scriere minoică..................................................................... 104
Prin Creta... trecea Dunărea ?! ................................................................ 105
„Învăţăturile papirusului Insinger” ......................................................... 106
Sfaturi pentru secolul XXI........................................................................107
Învăţături antice pentru... guvernanţii de tranziţie ................................ 108
Pe vremuri exista şi patriotism... ............................................................ 110
Egiptenii antici şi... înţelepciunea românească..................................... 111
„Nu da sabia în mâna prostului !”........................................................... 113
„Papirusul Insinger” – învăţături daco-ariene ....................................... 114
Egiptul antic şi... gândirea vedică........................................................... 115
Nefertiti şi influenţa zalmoxiană.............................................................. 116
„Cine nesocoteşte legile îşi primeşte osânda” ..................................... 117

VI. CHINA ŞI MOŞTENIREA DACICĂ ...................................................... 119
Geneza chineză – de origine ariană........................................................ 119
Sarmisegetuza – model universal pentru temple..................................120
„Oul de aur” şi „Mama diavolilor” .......................................................... 121
Zeii Creatori ai Chinei aveau trupuri de şarpe....................................... 122
Gemenii Divini au venit... de pe Sirius.................................................... 123
China şi influenţa geto-dacilor ................................................................ 124
Dacia – Tărâmul Fericirii pentru chinezi................................................. 126
Dacia edenicăşi miturile Lumii ............................................................... 127
Miturile Chinei antice descriu România ! ............................................... 128
Zeul chinez Fuxi era... tracul Orfeu........................................................129
Dacia – Ţara Rachetelor...........................................................................130
China străveche şi... basmele românilor................................................131
Yu cel Mare pregătea Potopul ................................................................. 132
Bătălia între Bine şi Rău – în Cer şi pe Pământ..................................... 134
Marea Catastrofă a Terrei......................................................................... 135
Aceiaşi zei, alte nume............................................................................... 136
Primii oameni jucau hora.........................................................................137
Geneza din Vechiul Testament – de origine daco-ariană..................... 138
Clopotul de aur... transforma câinele în om ! ........................................ 140
Strămoşul Omenirii avea... cap de câine................................................141
Omul Primordial era un „lup” : dac... ..................................................... 141
Mai întâi s-a născut câinele-dragon: steagul dacic ! ............................ 142
Geto-dacii – până în India şi la Marea Japoniei.....................................143
Dacia şi civilizarea Terrei.........................................................................144
Mitul lui Noe în varianta chineză............................................................. 145
Ţara Ciclopilor – „la miazănoapte, dincolo de mare” ........................... 146
Scrierile vechi din China descriu... colindătorii români ....................... 148
Multe experimente şi erori genetice la crearea Omului ........................ 149
Viaţă scurtă, de 800 ani !..........................................................................150
Ticăloşii au mai fost la putere... .............................................................. 151
Fiii Întunericului nu se fac că lucrează................................................... 153

VII. CIVILIZATORII DACI ÎN ORIENTUL MIJLOCIU................................. 154
Istoria nu începe la Sumer !..................................................................... 154
Babilonul – sucursala Centralei din Carpaţi .......................................... 155
Geneza în varianta sumeriană................................................................. 156
Sumerienii descriau formarea sistemului solar ! .................................. 158
Zeii cu coarne erau şefi............................................................................ 159
Zeii sumerieni aveau... grade................................................................... 160
Sumerieni... de la Săpânţa ....................................................................... 161
Omul – un vas ales ................................................................................... 162
Destinul Omului – slujirea Zeilor............................................................. 163
„Numai zeii trăiesc veşnic sub Soare” ................................................... 164
Viaţa omului – sânge şi suflare ............................................................... 165
Sumerienii erau... creştini ?.....................................................................166
Deva Loka – Planeta Zeilor ..................................................................... 167
Triada Sfântă – veche credinţă ariană.................................................... 168
„Enuma Eliş” – epopeea apariţiei „zeilor” ............................................. 170
Marduk/Zalmoxe – „cel mai înţelept şi mai capabil dintre zei”............171
Zimbrul din Carpaţi – cunoscut de sumerieni... .................................... 172
Cruzimea cumplită a semiţilor antici ...................................................... 173
Războaiele zeilor prin oameni ................................................................. 174
Dacii arieni – civilizatorii Orientului Mijlociu ......................................... 175
Kabbala ebraică – „împrumutată” de la arieni....................................... 177
Neaşteptate subtilităţi ale lumii antice ................................................... 178
Daco-arienii – părinţii simbolisticii ......................................................... 179
Simboluri geto-dacice în Mesopotamia..................................................181
Duhurile rele ale românilor – trimise în Orientul Mijlociu..................... 182
Daco-arianul Berossos a prevăzut... venirea lui Iisus .......................... 183