Marile Civilizații — ale traco-geților

General N.Portocală

 

CUPRINS

Cuvântul editorului...................................................................................................3
SOARTA CELOR „ŞAPTE MINUNI” .........................................................................9
INTRODUCERE........................................................................................................19

I. CIVILIZAŢIA GEŢILOR DIN LIBIA.....................................................................24
Nilul şi Delta – tatăşi mamă... ................................................................................24
Civilizaţia egipteană – creatăşi impulsionată din afară.......................................25
Misterioşii civilizatori libieni...................................................................................26
Egiptul – organizat ştiinţific de... păstorii libieni..................................................27
Păstorii din nord erau... războinici şi democraţi...................................................28
Libienii – învingătorii assirienilor şi persanilor....................................................29
Libienii erau geţi înalţi, blonzi, cu ochi albaştri... .................................................31
... care vorbeau româneşte !...................................................................................31
Regele-păstor Stan – un „lup” dac........................................................................32
Civilizaţia egipteană – Marele Mister .....................................................................33
Faraonul şi sora sa, regina.....................................................................................33
Matriarhatul mascat al Egiptului............................................................................35
Controlul averilor şi recensămintele dese –
obsesie faraonică...............................................................................................36
Piramide... fără roată ?!...........................................................................................36
Pepi II – faraon... 94 ani !! .......................................................................................37
Egiptenii voiau... socialism de stat........................................................................40
Luptând cu semiţii, egiptenii devin războinici... ...................................................41
Clerul lui Amon – adevăratul conducător..............................................................41
Akhenaton – pe jumătate arian ..............................................................................42
Ginerele Tutankhaton devine... Tutankhamon......................................................44
Invazia Popoarelor Mării – de pedepsire a Egiptului............................................45
Ethiopia – dominată de Getuli şi Dochi.................................................................46
„Păstorii” libieni... ne predau civilizaţia !..............................................................47
Religia egipteană – baza... Vechiului Testament ..................................................48
Geţii libieni – „părinţii” religiei primordiale a Egiptului .......................................50
„Egiptenii au inventat pictura”...............................................................................51
Elevii egipteni au pierdut notiţele... .......................................................................52
Regii geţi au eliberat poporul.................................................................................54
Egiptenii nu stăpâneau... trunchiul de piramidă !.................................................54
De unde ştiau egiptenii... distanţa Terra-Soare ?!................................................55
Geţii – constructorii piramidelor ?!........................................................................56
Prima victorie din istorie... a proletariatului..........................................................57
Piramide imposibil de realizat................................................................................59
Fără geţi, Egiptul n-ar fi existat..............................................................................60

II. SUMER, MAREA CIVILIZAŢIE... DIN ARDEAL...................................................63
Delta – izvorul marilor civilizaţii.............................................................................63
Sumer – anterior Egiptului.....................................................................................64
Izvor de culturăşi morală.......................................................................................66
Geneza şi Potopul din Biblie – copiate de la sumerieni.......................................67
Sumerienii bogaţi aveau... vile de 20 camere ! .....................................................67
Ziguratul – Casa Domnului....................................................................................69
Agricultură modernă, ... cu irigaţii .........................................................................70
Semiţii – „calul troian” din armata sumeriană......................................................71
Sumerul - fără aur, sumerienii - meşteri aurari !...................................................72
Arta sumeriană – deprinsă în altă parte... .............................................................73
Artă modernă – la... 12.000 î.e.n.............................................................................74
Sumerienii şi egiptenii – specializaţi... în peşterile Europei................................76
Justiţia sumeriană – model pentru secolul XXI !..................................................76
Drepturile femeilor, dictatura părinţilor şi „prostituţia sacră”.............................77
Infiltrarea semitică – fatală pentru Sumer.............................................................80
Babilonul semitic – pericolul mortal......................................................................81
Sumerienii – strămoşii spirituali ai Omenirii.........................................................81

III. BABILONUL SEMIŢILOR...................................................................................83
Babilon – „Poarta lui Dumnezeu” ..........................................................................83
Legile Babilonului – de inspiraţie sumeriană........................................................83
Codul al lui Hammurabi – Legea morţii !...............................................................84
Moise şi-a impus legile... prin teroare ...................................................................85
Semiţii au degradat moştenirea sumeriană ..........................................................87
Arienii sumerieni – „părinţii” civilizaţiei actuale ? ...............................................88

IV. ASSYRIA – MOŞTENITOAREA RĂZBOINICĂ
A SUMERULUI..............................................................................................89
Arieni + semiţi = războinici !...................................................................................89
Sumer – veşnicul model .........................................................................................90
Scrisul – obsesie semitică.....................................................................................91
Excesiva ferocitate assyriană ................................................................................92
De ce a apărut Iisus printre semiţi... ......................................................................93

V. EGEEA – PURTĂTOAREA VECHILOR CIVILIZAŢII.........................................94
Influenţa arienilor din Carpaţi.................................................................................94
Grecia – favorizată de zei........................................................................................95
Dacia şi Rusia – o civilizaţie comună ! ..................................................................95
Civilizatorii pelasgi veneau... din România...........................................................96

VI. CRETA – CIVILIZAŢIA... DIN NEANT................................................................98
Creta – prima civilizaţie a Greciei ?.......................................................................98
Palatul din Knossos – vilă... pentru secolul XIX !.................................................99
Minos – regele... crinului.......................................................................................100
În Neolitic – şcoală mondială de scribi ?! ...........................................................101
Cretanii aveau...profesori de română..................................................................101
Cerneală, hârtie, condei – 4.000 ani vechime !!..................................................103
Poporul artist cu bărbaţi eleganţi şi doamne graţioase.....................................103
Cretanele şi... moda pariziană..............................................................................104
Pălării, decolteuri şi tocuri – acum... 4.000 ani !.................................................105
Evoluţia Umanităţii – repetiţie fatală....................................................................107
Vremea când doamnele erau... boxeri şi toreadori ! ..........................................108
Teatre şi... tauri.....................................................................................................108
Japonezii Mediteranei..........................................................................................109
Poarta Leilor – misterul de la Mycene .................................................................111
Mycene – cetatea aheilor din Carpaţi ..................................................................111
Troia – „înapoiată” şi-n aur bogată !?... ..............................................................112
Troia II – ridicată de traci......................................................................................113
Troia tracică – anterioară Cretei şi Mycenei........................................................114
Strania atracţie pentru Grecia..............................................................................115
Crucea şi Fecioara cu pruncul – vechi simboluri antice !..................................116
Zeiţa-şarpe – soţia-şefă a Zeului-taur..................................................................116
Arienii – sub papuc !.............................................................................................118
Cretanii antici adorau... Triada şi crucea.............................................................119
Crucea şi svastika – din India până în Egipt.......................................................120
Templele antice – cu preotese şi... tămâie ..........................................................121
Trup şi suflet alături de soţi..................................................................................121

VII. AHEII ŞI DORIENII DIN CARPAŢI ...............................................................123
Acheii – fiii lui... Zalmoxe......................................................................................123
Acheii erau daci !.................................................................................................124
Spadasinii din Carpaţi.........................................................................................125
Acheii voiau... (şi) controlul Mediteranei.............................................................125
Insulele Greciei... au nume româneşti .................................................................126
Copiii noştri... greci..............................................................................................127
Dorienii – Invincibila Armada..............................................................................128
„Marea civilizaţie greacă” – import din... România ............................................129

VIII. MAGNA GRECIA...........................................................................................132
Grecia – împrăştiată de dorieni............................................................................132
Civilizatorii ionieni................................................................................................132
Pastoralii ionieni... păstoreau civilizaţia umană !...............................................133
Bogăţia Ioniei – magnet pentru Persia ................................................................135
Persanii... au civilizat Grecia !..............................................................................135
Tracii – prea... naţionalişti ?.................................................................................136
„Ocupaţi porturile şi strâmtorile !” ......................................................................137
Exploatatorii greci de la Marea Neagră................................................................138
Grecia – prea mică pentru o migraţie aşa de mare.............................................138
Italia – primul El Dorado ?....................................................................................140
Imperialiştii greci erau... latifundiari....................................................................141
Ionianul Pythagora – primul... comunist din istorie !.........................................141
Etruscii – poporul „multilateral dezvoltat”..........................................................143
Grecia – o federaţie cu... 200 de dialecte.............................................................144
Unire în... religie şi limba ioniană.........................................................................145
Apollo – zeul universal..........................................................................................145
... din Insula Şerpilor .............................................................................................146
Istoria oficială este... inversă................................................................................147
Negustorii greci – profesorii... profesorilor ?!....................................................147

IX. ITALIA – ŢARA CELOR 12 „TRIBURI”............................................................149
Porturi multe, dese – cheia marilor succese ! ....................................................149
Marile civilizaţii – cu... autori necunoscuţi ?!......................................................149
Italia – ocupată de... România şi Elveţia..............................................................150
Italia – Noua Oltenie !...........................................................................................152
Civilizaţia... pica din cer ?!....................................................................................153
Italienii erau... fascişti dinainte de Christos ?!!..................................................154
Apar etruscii !.......................................................................................................155
Italienii din... buricul Europei ...............................................................................155
Italia – „haos de naţionalităţi”..............................................................................156
Misterioşii liguri....................................................................................................157
Italia – invazie getică totală ! ................................................................................158
Din doi savanţi, Jullian e... analfabet ! ................................................................158
Europa Unită – în neolitic !...................................................................................160
Italo-celţii – o nouă invenţie occidentală !...........................................................160
Poporul terramarelor............................................................................................161
Umbrienii – o „umbră” a istoriei... .......................................................................162
Judeţul Iℓℓyria era... un imperiu ?!.......................................................................163
Romanizarea – în sens invers !............................................................................164
Etruscii şi romanii – de origine... tracă................................................................165
Etruscii vorbeau... macedo-româna ?! ................................................................167
Cum au ajuns etruscii în Italia..............................................................................168
„Remarcabilii ingineri etrusci”... nu aveau scriere ?!........................................169
Roma – oraşul creat de etrusci............................................................................170
Tibrul (Rumon) purta numele... unui principe dac..............................................171
Italia – Turnul Babel .............................................................................................172
Unificarea romană – „prin fier şi foc”..................................................................173
Romanizarea Daciei – un basm de adormit istoricii !.........................................174
ANEXE....................................................................................................................177

I. Greaca veche – un dialect român .....................................................................179

II. Sanscrita – limba...românilor vedici ................................................................182

III. Românii din...Nigeria !......................................................................................183