Dacia - Izvorul Neamurilor - vol. II

Alexandru Doboş

 

CUPRINS

Cuvântul editorului ............................................................................ 3

PROLOG............................................................................................... 19

I. DACIA ŞI FIUL EI CHRISTOS...................................................... 21

Dacii, Columna şi ultimele provizii de apă................................... 21

Botezul – o tradiţie dacică ........................................................... 22

Dacia preistorică – reincarnare şi nemurire................................. 23

Apa – Izvorul Vieţii la arieni ......................................................... 24

Îmbăierea statuilor zeilor şi spargerea vaselor de ritual.............. 24

Ritualul apei – difuzat din Dacia .................................................. 25

Dacii de pe Columnă erau... creştini !? ....................................... 26

Zalmoxe, robul lui Pitagora ? Ar vrea unii ! ................................. 27

Dacii şi transmigraţia sufletului .................................................... 28

Dacii şi... miruirea Domnului...................................................... 29

Invazia lui Traian – împotriva... creştinismului dacic ! ................. 30

„Băutura zeilor” şi longevitatea dacilor ........................................ 31

„Apa vie”, elixirul vieţii.................................................................. 32

Creştinismul – vechea credinţă... a dacilor !................................ 33

Distrugerea dovezilor istorice din România................................. 34

Iisus şi Sf. Andrei au lăsat „urme” la Sibiu................................... 36

Dacia – centrul creştinismului..................................................... 37

Bănăţenii îi creştinau pe... sicilieni .............................................. 38

Martirii creştini de la Roma erau daci .......................................... 39

Creştinismul s-a născut... vorbind româneşte ............................. 40

Constantin cel Mare – dacul cel creştin....................................... 40

Origen: „Le-am luat credinţa geţilor !”.......................................... 41

Poporul daco-român s-a format...

în lupta cu invadatorii de la Roma .......................................... 42

Get / Got = Dumnezeu !............................................................... 43

Legea christică – în spiritul dacic................................................. 44

Preoţii daci – „călători prin nori” !................................................. 45

II. „ŢARA ZEILOR ” – IZVORUL RELIGIILOR................................. 46

Zalmoxe – Marele Zeu al Antichităţii ........................................... 46

Simbolul dacic al şarpelui ............................................................ 47

Eroii Greciei antice – veneau la specializare în Dacia... ............. 48

Dacia – „lapte şi miere”................................................................ 49

Zalmoxe şi... nepoţelul Zeus...................................................... 50

Arthemis – Albina, Diana, Zâna................................................... 51

România – o veche ţintă iudeo-masonică ................................... 51

Numele de Gé arată... poziţia Pământului în sistemul solar ....... 52

Insula Fericiţilor = Insula Şerpilor ................................................ 53

Dacia era... Europa !................................................................... 54

Zeus – grad mare, funcţii multe................................................... 55

Zeus a ajuns pe Olymp... adus de dorieni................................... 56

Atributele lui Zalmoxe – plagiate de Zeus... ................................ 57

Zalmoxe – „Cel care este şi nu este”........................................... 58

Zalmoxe Basileul – Străbunul zeilor ............................................ 58

Istorici... muşcaţi de şarpe........................................................... 60

Daksha / Dacia – Zeul Creaţiei !................................................. 61

Dakcha – strămoşul oamenilor................................................... 62

Zalmoxe şi Sfânta Treime............................................................ 63

Dao = Brahman = Zalmoxe ......................................................... 64

Misterele divinilor daci ................................................................ 65

Orfeu şi originea Universului ....................................................... 67

Zeii arieni – în... Africa şi religia voodoo...................................... 67

Motivul şarpelui dacic – în America Latină .................................. 69

Zalmoxe şi Kogaion – modele universale.................................... 70

Taina „gropilor ritualice” dacice ................................................... 71

David i-a furat praştia lui Goliat... ................................................ 72

Decebal, Marele Preot................................................................ 72

III. ZEII EGIPTENI ŞI MODELUL ARIAN ........................................ 74

Zeii daci din... China .................................................................... 74

Hermes purta... pălărie etruscă ................................................... 75

Purgatoriul e la... planeta Pluton ! ............................................... 76

Egiptul avea zei arieni ? .............................................................. 76

Zeul Thot – avocatul familiei Osiris ............................................. 78

Dacii – inventatorii medicinii preventive ...................................... 79

Afroditei îi plăceau tracii. Zei şi muritori....................................... 80

Hermes – zeul cu multe sarcini ................................................... 81

Egipt, Ind, Grecia – aceiaşi zei, nume diferite... .......................... 82

Osiris – zeu sau faraon ?............................................................. 83

Thot – zeul cu cap de ibis............................................................ 84

Osiris era din... constelaţia Orion ? ............................................. 85

Osiris – un uriaş de 5 m !............................................................. 86

DaciaŢara Zeilor şi Uriaşilor .................................................... 87

Cultul zeiţei Isis – interzis de „zeul” Caesar ................................ 88

Numele secret al lui Ra – model pentru Iahve ............................ 89

Isis, mumiile şi... nemurirea ........................................................ 90

Muşcat de cobră, Geb... a trăit 1.773 ani ! .................................. 91

Zeii, titanii şi uriaşii din Dacia – stăpânii Pământului................... 92

IV. FIII LUI SATAN............................................................................ 94

Războinicii romani se credeau specialişti în stupărit................... 94

Stupii romanilor – moartea albinelor............................................ 94

Lingviştii români şi mierea din prisaca Moscovei ........................ 95

Etruscul Vergiliu – o albină printre trântori .................................. 96

Limba dacilor – „găsită” de greci şi romani.................................. 97

Americanizarea... ca romanizarea.............................................. 98

Vechi obicei de trădători: închinarea la idoli străini ..................... 99

Ocupaţia începe cu înlocuirea zeilor locali ................................ 100

Dacilor li s-a furat... şi hydromelul ............................................. 101

Albinele Daciei – a 8-a minune a Antichităţii ! ........................... 102

Romanii ne-au luat şi măştile de ceară... .................................. 103

Dacii „n-aveau scriere” dar... ..................................................... 104

îi învăţau pe alţii pe ce să scrie ! ............................................... 104

Elevii daci – model pentru Ministerul Învăţământului... ............. 105

„Scoateţi Dacia din Istorie !” ...................................................... 106

V. CE CĂUTA ALEXANDRU ÎN DACIA ?..................................... 108

Traco-geţii – teama lui Macedon ............................................... 108

Alexandru uitase că trac însemna viteaz................................... 109

Generalul – macedonean, luptătorii – traci................................ 110

Traseul lui Alexandru – schimbat de... V. Pârvan ..................... 111

Tracii luptau cât mai aproape de Cer ! ...................................... 111

Pe unde a trecut Macedon Dunărea ......................................... 113

Marea Defilare de pe Dunăre .................................................... 114

Geţii aveau holde înalte.. fără reforme agricole ........................ 115

Darius I şi Alexandru – turiştii nedoriţi ai Daciei... ..................... 116

Aristotel i-a spus să nu treacă Dunărea... ................................. 117

Alexandru s-a închinat lui Oceanos , „tatăl zeilor”..................... 118

Traian – Fiul lui Satan................................................................ 119

Expediţia lui Alexandru în Dacia... putea fi ultima ..................... 120

Alexandru şi... admiratorul satanic Traian ................................. 121

VI. EXPEDIŢIA LUI MACEDON ŞI... SHAMBALA ........................ 123

Aristotel – adevăratul „zeu”........................................................ 123

Liceul – „şcoala lupilor” !........................................................... 123

Piramidele uriaşe din Bosnia ..................................................... 124

Dacia – legătura principală cu... Shambala............................... 125

Canalele subpământene asigură... nemurirea fizică ? .............. 126

Alexandru Macedon căuta... intrările în Shambala ! ................. 126

Au murit Aristotel şi Alexandru ?! .............................................. 128

Macedon şi misia sa: spiritualizarea mondială .......................... 128

Darius III – învins de patru ori.................................................... 130

VII. DACIA – CENTRUL SPIRITUAL AL LUMII............................. 131

Dacus Felix – soţii multe şi devotate ! ....................................... 131

Incinerarea – pentru a ajunge mai repede la Zalmoxe.............. 131

Ţara albinelor nu suporta trântorii ! ........................................... 132

Alexandru a adus lumina, .......................................................... 134

Cesar – incendiul Bibliotecii din Alexandria............................... 134

„Canoanele alexandrine” – evidenţe... computerizate............... 135

Muzeele antice – biblioteci, universităţi, institute de cercetare . 136

D.ion.aisus – Fiul Zeului Daciei ............................................... 136

Alexandru – scutierul lui Zalmoxe ............................................. 137

Macedon a impus limba primordială...

şi învăţământul gratuit şi obligatoriu ..................................... 138

Prima mare revoluţie a Omenirii civilizate ................................. 140

„Invenţiile” din Imperiul Macedonean – preluate din Dacia... .... 140

Misteriosul impuls al Greciei elenistice...................................... 141

În 2.300 ani am evoluat... 1 secundă ! ...................................... 142

Dacii – medicii Antichităţii ......................................................... 144

Medicina actuală... descoperă pe antici .................................... 145

Dacii făceau trepanaţii, acum se moare de apendicită... .......... 146

Diogene căuta, ziua, cu felinarul un om adevărat. Nu l-a găsit. 147

Virtutea – singurul lucru adevărat. La stoici... ........................... 148

Iisus Christos – sol al lui Zalmoxe ! ........................................... 149

Groaza faţă de Dumnezeu – diversiune de control !................. 150

Epicurienii – moderaţie şi plăcerea prieteniei............................ 151

Epicur şi... Renaşterea ............................................................. 152

Adevărul – o convenţie ?! ......................................................... 153

Explozia elenistică şi... făcliile dacilor........................................ 154

Oraşele moderne – după modelul etrusc .................................. 155

Meşterii „alexandrini” erau... geto-daci ...................................... 156

Termos cu... 2.000 de statui ...................................................... 157

„Marea civilizaţie greacă” – numai simboluri dacice !................ 158

Grecii din Dobrogea nu civilizau,............................................... 160

doar luau civilizaţie ! .................................................................. 160

Ce căutau ar.géo.nauticii........................................................... 161

în Dacia, ţara lui Ar / Ra şi Gé ?................................................ 161

Idilele apar în Grecia... .............................................................. 162

... cu păstori bucolici ................................................................ 163

Ziaristica modernă – inventată de un trac ................................. 164

Dacul Menandru a trăit 20 ani,

dar a pus bazele comediei elenistice ................................... 164

„Mizantropul” – al lui Menandru................................................. 165

Universul nostru – creat de... „Poetul”....................................... 166

VIII. „ SATANIZAŢI ZEII DACIEI ! ”................................................ 168

Monoteismul dacilor – „şters”... pentru poporul ales ................. 168

Artemis = Diana = Hekate, zeiţa Infernului ?............................. 169

Zeiţa Infernului era... blândă şi prevestea sănătatea ................ 170

Zeiţele Romei – cum voiau meşterii daci !................................. 171

Prima soţie a lui Adam a fugit... pe Lună !................................. 172

Mithra – 280 de monumente în Dacia ....................................... 173

Romanii înlocuiau Mama dacilor cu Zeiţa Infernului ! ............... 174

Dacii trebuiau să renunţe la Soare pentru Luna iudaică ... ....... 175

Istoria şi religia – arme vechi..................................................... 176

Zeiţa Infernului – preferata iudeo-masoneriei............................ 177

Lilith, repudiată de Adam, impusă prin Hekate.......................... 178

De ce urlă câinele la Lună ? ...................................................... 179

Zeiţa Infernului are, normal, ... 6 mâini...................................... 179

Ovidiu era etrusc ....................................................................... 180

Hekate şi eleva ei Medeea ........................................................ 181

Dacia, centrul universitar al unei lumi „arhaice” ........................ 182

Medeea şi satanizarea Daciei ................................................... 183