Europa, Ţara Tracilor

General N. Portocală

 

CUPRINS

Cuvântul editorului ............................................................................ 3

I. DACIAŢARA ZEILOR ŞI URIAŞILOR....................................... 37

„Dacia Preistorică” – Biblia românilor ........................................ 37

Italia – colonie a Daciei................................................................ 38

Basarabii – neam cu vechime antică........................................... 39

Istoria începe cu... legendele....................................................... 40

DaciaŢara Zeilor ..................................................................... 41

Latinus – regele geţilor ............................................................... 42

Latinii – rasă de uriaşi.................................................................. 42

Giganţii antici – munteni din... Gorj ............................................ 43

Folclorul românesc - Marele Tezaur............................................ 44

N. Densuşianu – 26 ani de cercetări ........................................... 45

Europa căuta România... cu opaiţul ............................................ 46

V. Pârvan – admiratorul sciţilor nomazi....................................... 47

Atlas era... Oltul .......................................................................... 47

Hercule era... dac ....................................................................... 48

Incinerarea şi... suprapopularea din Dacia................................. 50

Cimitire supraaglomerate... în neolitic ? ...................................... 51

Arcul – inventat de geţi ................................................................ 52

Chimirele – din Epoca Bronzului ! ............................................... 53

La geto-daci, şerpii erau de aur................................................... 54

Tracii – cu togă şi fibulă............................................................... 55

Invazia sciţilor – pe trei drumuri. Care sciţi, care drumuri? ......... 56

Ardelenii şi oltenii îi priveau de sus pe sciţi... .............................. 57

Mangalia – mare capitală preistorică........................................... 58

Zeii se îmbrăcau ca... ţăranii daci................................................ 59

Bogăţii istorice ale României. Unde sunt ?.................................. 60

În Dacia, Afrodita ieşea... din baie............................................... 61

Dacii mergeau călare... în Rai .................................................... 62

Hermes, Sirius şi Câinele Mare................................................... 64

Dacia – „vizitată” de... Osiris şi Isis ............................................. 66

Zeii geto-dacilor se nasc la Romula şi... se expun la Luvru ........ 67

II. EUROPA – ŢARA TRACILOR....................................................... 69

„Arheologia pentru străini” – boală veche.................................... 69

„Industriaşii” din neolitic erau... rude ........................................... 70

Senatorii – din Roma, îmbrăcămintea – din Dacia...................... 71

„Mai bine sugrumat decât predat !” ............................................. 72

Europa Centrală – vatra tracică a civilizaţiei europene ............... 73

Dacia – „Mama aramei, bronzului şi fierului” ............................... 74

Imperiul Roman flutura steagul dacilor,

V. Pârvan pe-al altora............................................................ 76

Dacia – „prima metropolă geografică” ......................................... 77

Dacizarea Romei ........................................................................ 77

Vlaşca şi Teliorman – spaima romanilor ! ................................... 79

Trecutul Neamului nu este monopolul nimănui... ........................ 80

III. DACII – DIVINII ANTICHITĂŢII.................................................... 81

Hermes – zeul de la... Haţeg....................................................... 81

„Oamenii cei mai drepţi ai Antichităţii” ......................................... 82

Latinus, fiul lui Hercule – aliatul Troiei......................................... 83

Aheii – nişte ţărani... ................................................................... 84

Darius l-a căutat în van pe Munteanul Tursan... ......................... 85

Dacii – divinii Antichităţii ............................................................. 85

Peninsula Geto-Dacică .............................................................. 86

„Grecul” Alexandru era trac şi... general bulgar .......................... 87

Lecţia lui Dromichaite... ............................................................. 88

... fără translator ......................................................................... 89

Învinşi în război, femei în casă... ................................................. 90

IV. „ PRIMII OAMENI DE PE PĂMÂNT ” ........................................ 92

Burebista – „Ucigătorul de celţi ” ............................................... 92

Marile Puteri : Roma şi Dacia...................................................... 93

Fiica împăratului Romei – regină a Daciei ?!............................... 94

Antonius – prietenul traco-geţilor................................................ 95

„Migratori, treceţi Dunărea !”....................................................... 95

Trădarea nu se face cu translator... ............................................ 96

Cavaleri, romanii aduceau moartea... ......................................... 97

Regii geţi fugeau cu tezaurul, nu-l dădeau la ruşi... .................... 98

Decebal – sponsorizat de Domiţian............................................. 99

Traian – Marea Catastrofă !...................................................... 100

Mycene – o civilizaţie tracică ................................................... 101

Geţii din Phrygia – „primii oameni de pe Pământ”..................... 101

Apollo cel Alb – Dacul de la Alba Iulia....................................... 102

Orfeu – regele Traciei............................................................... 103

Apreciat de greci, omorât pentru trădare................................... 104

Deceneu – pseudonimul lui Saturn ! ......................................... 104

V. PROFESORII OMENIRII............................................................. 106

„Geţii – cei mai drepţi şi mai viteji dintre traci”........................... 106

Numele: Balaci, porecla: Geţi... ................................................. 107

„Leges Belagines” – „Legea Dumnezeiască”. Valahă............... 108

Geţii – de la Saturn/Zalmoxe la Apollo ...................................... 109

Apollo – „Săgetătorul” şi Ion – „Strămoşul” ............................... 110

„Zeul e în Cer, iar nu pe Pământ”.............................................. 111

Fericirea geţilor – moartea în război.......................................... 112

Celebrii Polistai / Ktistai – profesorii esenienilor...................... 113

Apollo Dacul şi Sarmis.e.getu.za............................................... 114

Şi zeii se înmulţesc, nu-i aşa ?.................................................. 114

Geto-dacii – un popor organizat ................................................ 116

Armata de temut a geţilor .......................................................... 117

CNSAS n-a aflat: geţii erau... comunişti .................................... 118

„Băutură şi femei” – varianta strămoşească.............................. 119

„Săracul, are doar 5 soţii !!” ...................................................... 120

„Pioşi, drepţi, ospitalieri, viteji, nemuritori”................................. 120

„Naţiune cu totul superioară” ..................................................... 121

Arcul de boltă – inventat de daci ............................................... 122

În Egipt, democraţia venea... din Dacia..................................... 123

„Traci, înmulţiţi-vă şi ocupaţi Pământul !” .................................. 124

VI. TRAIAN – „PĂRINTELE”... DEZASTRULUI.............................. 125

Invazia lui Traian – după planurile lui Cesar şi Augustus.......... 125

Din nou Tapae... ...................................................................... 126

Traian „Dacicus” voia capitulare necondiţionată ....................... 127

Decebal – „duşmanul poporului roman” .................................... 127

Dezastrul românilor a început pe Valea Oltului... ...................... 128

Podul de la Drobeta – al lui Traian ? ......................................... 129

Linia de invazie romană............................................................. 130

Xenopol – mândru că e... roman ............................................... 131

Drumul lui Traian – un nou mister istoric................................... 132

Decebal – erori sau disperarea ultimei şanse ? ........................ 133

Urmările războiului – catastrofale !........................................... 134

„Vae Victis”, spuneau cavaleri romanii... ................................... 135

Jaf roman de... 100 miliarde dolari ............................................ 136

„Părintele” asasin al Naţiei române ........................................... 136

Romanii – mai răi ca... barbarii.................................................. 137

Imperiu mare, corupţie în floare !............................................... 138

VII. ROMANIZAREA DACIEI – MINCIUNĂ „ISTORICĂ” .............. 139

Dacii – paznicii Europei ............................................................ 139

Veniţi din stepă, goţii atacau pe mare !? ................................... 139

De ce ocoleau năvălitorii Dacia ................................................. 140

Dacia – părăsită doar de romani... ............................................ 141

„Marea romanizare” – cu 6.000 de neromani ! .......................... 142

Cohorte... de străini „predau” ce nu vorbeau ?!......................... 143

Latina – „predată” de... galezi, britanici şi spanioli .................... 144

Romanizarea prin... cete .......................................................... 144

„Dacia Felix” – pentru romani... ............................................... 146

Traian a atacat pe „mărginaşii Istrului”

...şi a distrus „ginta geţilor” !? .............................................. 146

Romanizaţi, grecii ne învăţau... greaca..................................... 148

Dacii mâncau struguri... în germană ! ....................................... 149

Profesorii de „română” erau... traci............................................ 149

Cei mai puţini romani erau... la Roma ! ..................................... 150

Istoria suportă orice ? .............................................................. 151

Când a devenit rege Decebal ?................................................. 152

VIII. ACADEMICIENII NE-AU LĂSAT... FĂRĂ GRAI !.................. 153

Romanii făceau valuri ? ........................................................... 153

Brazda lui Novac şi... egiptenii .................................................. 154

Vasile Pârvan – romanizare forţată... ...................................... 155

... prin vameşi, negustori, arendaşi şi zarafi ! ............................ 156

„Romanizarea” lui N. Iorga ...................................................... 157

Rösler şi aliatul său, fratele lui... N. Densuşianu....................... 158

De ce vorbesc italienii... româneşte .......................................... 160

Slavii alungaţi, românii fără limbă ?!.......................................... 161

Balamuc „ştiinţific” !! ................................................................. 162

Dacii au auzit de Traian... de la slavi !!??.................................. 163

Bulgarii – profesori de... limba română !!?................................. 164

Geto-dacii au inventat bronzul dar nu ştiau cum se numeşte ... 165

Lingviştii ne-au lăsat, „ştiinţific”, fără grai... ............................... 166

Sumerienii şi arienii vorbeau româneşte,

dacii n-aveau limbă !?.......................................................... 167

Parţial ocupată, Dacia s-a romanizat toată... ............................ 168

IX. PĂRINŢII OMENIRII .................................................................. 170

Ţiganii s-au romanizat: au devenit rromi... ................................ 170

Împăraţii romani – greu de romanizat !...................................... 171

Troia – cetate tracică ................................................................ 172

În Bulgaria: Cârnul Cerb Singur cu Cercel... ............................. 173

Imperiul Roman = Imperiul Dacic .............................................. 174

Civilizaţia egipteană – creată de geţi......................................... 175

Româna – singura limbă din Europa fără dialecte .................... 176

„Italienii vorbesc româneşte dar stricat” .................................... 177

Ospitalieri doar cu oaspeţii... ..................................................... 178

Tradiţiile greceşti – „împrumutate” din Dacia............................. 179

Babilon, Persia, Grecia – civilizaţii de import ............................ 180

Europa Unită – creaţie a pelasgilor din Carpaţi......................... 181

Vastul Imperiu Pelasgic ........................................................... 182

Dacia – Izvorul Neamurilor ....................................................... 183