Dacia contra Antichrist – vol. III

Alexandru Doboş

 

Cuvântul  editorului

3

PARTEA  ÎNTÂI

 

LUPUL  DACIC – SPAIMA  CUPOLEI

13

Steagul dacic – Dunărea cu Delta („Gura Lupului”)

13

Lupul în tradiţiile românilor

14

Lupii din Dacia mâncau jar !

15

Sfântul Petru de Iarnă – patronul lupilor

16

Lupul – „senzorul biologic” al dacilor

17

Vârcolacul dacic a devenit... Vivarta / Shiva

18

Lupoaica dacică – instinct unic de a alăpta pui umani !

21

De ce n-au devenit Romulus şi Remus „oameni-lupi”

22

Legea gemenilor Cain şi Abel

23

Lupul sfâşie... dracii de Bobotează

24

Pruncii alăptaţi cu lapte de urs... devin uriaşi !

25

„Fiii alunului” şi „fiii stejarului”

26

„Homo homini lupus”

27

Dacii – „lupii” de la nordul Dunării

29

Cum a ajuns Spartacus gladiator la Roma

30

Spartacus – învins de... germani

31

Cultul lui Mithra şi dacii din Roma

32

Spartacus putea cuceri Roma ! N-a vrut...

33

Drumul spre Tracia – tăiat de... piraţi

34

Roma – o creaţie dacică... dirijată împotriva Daciei

36

Tracul troian Eneas – strămoşul Romei

38

Romulus – venit din Ceruri să fondeze „Cetatea Lumii”

39

Traco-Dacia – „vaca de muls” a iudeo-masoneriei romane

40

Regii etrusci – pace şi bunăstare

41

Roma – în ruină dar se extindea...

42

Lupte îndârjite pentru... dispariţia etruscilor

43

„Modelul Spartacus” – Italia sub asediul sclavilor

44

„Divide et impera” – secretul imperiilor

46

Roma încerca să îmbuneze... viitorul negru

48

Înfrângeri romane în serie în Tracia

50

Un alt lup-dac sperie Roma: Mithridate „Eupator”

51

Atacată „acasă”, Roma nu mai era imperiu !

53

Dacia – avangarda rasei albe

54

PARTEA  A  DOUA

 

ROMANIZAREA DACIEI – O DIVERSIUNE ISTORICĂ

55

Goţii  erau... geţi

55

Volcae, walh, Wales

57

Italienii se voiau vlahi !

58

În anul 988, ruşii au visat că sunt „popor ales”...

59

„Noi de la Ram ne tragem”. În Ramania...

60

Român  sau... „rămân” ?

62

Românii – o mare populaţie în secolul IX

63

Obsesia romanităţii Europei

64

Cozi de topor iudeo-masonic

66

Diversionistul Kekaumenos – devenit... sursă istorică

67

Poporul „N-n-d-r” = românii !

68

Românii din sudul Dunării –

 

      „absorbiţi de marea masă a slavilor”

69

Ioniţă cel Frumos şi Imperiul româno-bulgar

70

Vechea obsesie a Papilor: „romanizarea” Daciei

71

Obiectivele Vaticanului – catolicizarea şi romanizarea

73

Culmea „romanizării”: Traian luptase cu... o ţară pustie !!

74

Dacii – păstorii romanilor. Creatorii lor...

75

În Panonia, Attila a dat de... blachi

77

Cei 700 de români de la Curtea lui Attila...

79

... conduşi de „ducele” Ramunc

79

Ramunc – vlah după străini,

 

      sârb sau invenţie – după... savanţii români

81

Greu de eliminat din Istorie, dacii au „devenit”... „barbari”

82

Fericit, Papa îşi închipuia că „olachii” erau... catolici

83

Dacia – colonizată de „un oarecare imperator roman”...

84

„Vin turcii, ne salvează valahii !”

86

Vlahii – urmaşii Romei. Deci, să apere Roma de turci !

86

Valahii – romanizaţi de... Papa Pius

88

Generalul Flaccus – „tatăl” misterios al... vlachilor

89

Agenţii romanizării veneau mereu de la Vatican...

90

Daci în nord, vlahi în sudul Dunării – aceeaşi limbă

91

Sigismund de Luxemburg – „unic creator al românilor” !!

93

Laonic Chalcocondil – o figură misterioasă

94

Valachii – o familie numeroasă, inclusiv italienii...

95

Umanismul italian – păzit de Ştefan cel Mare

97

Matei – din familia... romană Corvina

98

„Strămoşul roman” al lui Matei Corvin trăise...

 

      înaintea Romei !!

99

Valahii au şi mamă – Valeria, fiica lui Diocleţian !

100

„Noi, polonii, i-am numit valahi, ni se cuvine Moldova...”

101

Varianta 2: „Valahii – slavi, Moldova – a Poloniei”

103

Moldova – creată de râmlenii... din Veneţia

104

Fraţii Roman şi Vlahata, Râmul Vechi şi Nou

106

Roman şi Vlahata erau... Romulus şi Remus ?

108

„Cronica râmlenilor” – scrisă în slavonă. Pentru cine ?

110

Vechiul Râm = Dacia, Noul Râm = Roma

111

Ereticii din Noul Râm – alungaţi din India

112

„Secretul”  Loviluţiilor

115

Românii – singurii latini ortodocşi

116

Fraţii – mereu la originea popoarelor

117

Moscova se vrea Noul Râm...

118

Valahii au apărat Europa... fără ajutorul Europei

119

Intră în scenă şi umaniştii iudei

120

„Coloni romani”, valahii trebuiau să apere Vaticanul...

121

Romanitatea – stimulent pentru apărarea Europei

122

Occidentul voia unirea românilor...

 

     pentru salvarea Poloniei şi Ungariei

124

Românii nu s-au unit, Ungaria a ajuns paşalâc...

125

În secolul XV se vorbea româneşte la „monastirea” Dealu

126

Ultima teorie: dacii – „extirpaţi” complet din Dacia !

128

Scopul Cupolei – desfiinţarea Ortodoxiei din România

129

Moldova – zidul de apărare a creştinătăţii

131

Romanitatea românilor – obsesia Occidentului !

132

Elveţienii ştiau: etruscii erau daci !

133

Nicolaus Olahus – „făcut” rudă cu Iancu de Hunedoara...

134

Românii – „însărcinaţi” să apere...

 

      Imperiul Roman. Dispărut...

135

Vlahii – singurii care n-au fugit de Attila...

136

Ardelenii – „romanizaţi”... de la distanţă

137

Românii trebuiau „rupţi” de ţară. De bogăţiile ei...

138

„Romanizarea” – propagandă iudeo-masonică

140

Valahii l-au făcut pe Carol... cel Mare

141

Despot Vodă – un evreu grec...

142

... care voia unirea românilor. Sub steag occidental

143

„Democratul” Despot Vodă – atac la Ortodoxia românilor

144

Reacţia a fost promptă !

145

De ce a fost Sibiul „capitală europeană”

146

„Rumâni  sintemu”

148

„Reforma” lutherană şi „contra-Reforma” ortodoxă

149

Sub Sigismund Bathory, rumânii devin români

150

„Palia de la Orăştie” şi... „jocul” rumâni - români

151

Episcopul... valahilor, romanilor şi românilor !

152

Culmea romanizării: poloneza – limbă latină !!

153

Genovezii ne-au corupt... „latina valachă”

154

Teorie de evreu polonez:

 

      românii – urmaşii... delincvenţilor Romei !!

155

Alt evreu polonez, aceeaşi teorie a exilaţilor Romei...

157

Scopul diversiunii: creşterea ostilităţii polonezilor

158

Numele de valah – dat de... goţi !!

159

Originea romană a... prusacilor –

 

     „derivată din romanitatea românilor”

160

„Părinţii” valahilor – genovezii de la Caffa !!

162

„Romanza o romanesca, un Latino maccaronesco”

163

Ostilitatea valahilor faţă de catolici –

 

     tratată prin „romanitate”...

164

Moldova – dorită catolică şi antiotomană

166

Ţările Româneşti – ţinta iezuiţilor

167

Saşii ştiau: valahii – de origine geto-dacă

168

Saşii – urmaşii dacilor ! Deci, got = get...

169

Romanizarea – o teorie bine dirijată...

171

Anexe

173