Conspiraţia Satanei - ţinta România - vol. II

Teodor Filip

 

MULŢUMIRI ŞI NEMULŢUMIRI

CUPRINS

 

 

Cuvântul   editorului................................................................ 5

Cuvântul   autorului................................................................. 8

I. GUVERNUL  MONDIAL  EXISTĂ !........................................... 9

Fiecare bărbat, femeie şi copil

    de pe acest Pământ va fi controlat.................................. 9

II. TENTACULELE  "CARACATIŢEI ”  SATANICE...................... 12

Organizaţia "Roshaniya" sau "Ordinul ”.............................. 15

Ordinul Cuceritorilor......................................................... 15

Cavalerii de la Malta........................................................ 16

Înţelepţii   Sionului........................................................... 17

"City"............................................................................. 22

Clubul de la Roma........................................................... 24

Organizaţia "Bilderberg"................................................... 26

"Consiliul pentru Relaţii Externe" (CFR)............................. 33

Gruparea "The Round Table"............................................ 35

"Comisia  Trilaterală"....................................................... 35

Consiliul Federal al Bisericilor........................................... 39

Asociaţia pentru Constituţia şi

       Parlamentul Mondial (WCPA).................................... 39

Manifestul Umanist.......................................................... 41

"Organizaţia 666"............................................................ 42

"Ordinea"........................................................................ 43

"Ierarhia"........................................................................ 45

"New Age" – pericolul maxim........................................... 45

"Imperiul ” Rothschild....................................................... 47

III. "ORGANELE"  PUBLICE ALE  OCULTEI  MONDIALE........... 51

Organizaţia Naţiunilor Unite (ONU)         51

Alianţa Nord Atlantică (NATO)               55

Uniunea Europeană (UE)           60

Marea  Finanţă  Mondială         61

Fondul  Monetar  Internaţional (FMI)     61

Banca  Mondială (BIRD)           62

IV. REDUCEREA  POPULAŢIEI  TERREI

          – UN  PLAN  DIABOLIC................................................. 65

Clubul Morţii şi SIDA........................................................ 66

C.I.A. – experimente criminale.......................................... 68

Catastrofe naturale la comandă........................................ 71

V. BILL  CLINTON – AGENTUL  OCULTEI  MONDIALE

(adevărata faţă a ex-preşedintelui SUA)....................... 73

Eschivarea de la serviciul militar....................................... 73

Adulterele  tăuraşului  Bill................................................ 75

"Ales" de "Bilderberg"...................................................... 77

Bursa Rhodes – atuul pentru Casa Albă............................ 78

Masacrul  din  Waco  (Texas)........................................... 78

"Pantera"  Hillary  Clinton................................................. 80

VI. FRANCMASONERIA  SUBJUGĂ  ROMÂNIA !...................... 82

"Loviluţia" Ocultei............................................................ 82

Lojile masonice din România, după 1990........................... 83

Masonii  români  adoră  literatura  şi  cazinourile................ 85

Francmasoneria  universală  a  îndrăgit  România?............. 86

Loja  NATO  ne  refuză ................................................... 88

Partidele  şi  simbolurile  masonice................................... 89

Ceauşescu – condamnat (şi executat) de Francmasonerie? 89

"Furca  Diavolului ”  din  Piaţa  Universităţii......................... 90

Războiul  "masonilor ”  din  România................................. 91

Marea  Privatizare  Masonică?.......................................... 93

Planul Sörös: autonomia  Transilvaniei.............................. 94

Pulverizarea  Europei  de  Est.......................................... 98

Francmasoneria  şi  Biserica  Ortodoxă  Română............... 99

Securitatea  i-a  dovedit.................................................. 101

VII. FALIMENTAREA  ROMÂNIEI............................................ 103

Ceauşescu şi Marea Finanţă.......................................... 103

Visul de bancher al lui Ceauşescu.................................. 106

Tragedie ... de  milioane................................................. 107

"Cruciada  împotriva  copiilor ”......................................... 108

"Cazul  Săhleanu ”......................................................... 110

Ziua în care conduc spionii............................................. 111

CIA  şi  prostituatele  din  România................................. 112

Nu  ne  vindem  ţara,  o  închiriem................................... 112

Atomii  trădării............................................................... 113

"Jos  laba  de  pe  România !"......................................... 114

Umbra  lui  Antonescu . La  Washington.......................... 115

Cine-i  om  şi  cine-i  câine?........................................... 117

Ipocrizie  de  bancheri.................................................... 118

Înşelaţi de FeMeI........................................................... 119

"Prietenii ” de la Washington, Moscova, Paris, Budapesta... 124

Planuri  pentru  subjugarea  României............................. 126

VIII. OCULTA  MONDIALĂ ÎN ACŢIUNE: DRACUL GOL !......... 131

Terorismul  şi  toleranţa  democraţiei............................... 132

Embargourile – bariera  pentru  "căţei ”............................ 135

"Planul  Habsburg"........................................................ 136

Statele Unite ale Europei – un nou pas spre globalizare.... 140

Manipularea prin mass-media......................................... 142

Controlul absolut asupra omului...................................... 149

Promisiunile   noii  Ordini  Mondiale................................ 152

Am  aderat,  deja,  la  un  Guvern  Mondial?..................... 154

Scopul  final: "ateism,  anarhie  politică,

      nici o  proprietate !".................................................. 156

ANEXE.................................................................................. 160

REGIZORI ŞI ACTORI CARE AU INFLUENŢAT................ 160

     DESTINUL ROMÂNIEI.............................................. 160

I. România – sub dictatura alogenilor............................... 162

Evreii – puţini, oprimaţi şi ... conduc România !................. 167

Bibliografie  selectivă........................................................... 186